<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-31 16:13:00

   导语谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分),谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   谭姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 谭智月
   • 谭棕天
   • 谭皓方
   • 谭寒月
   • 谭乔天
   • 谭棕元
   • 谭乔文
   • 谭皓元
   • 谭寒元
   • 谭皓天
   • 谭乔月
   • 谭皓文
   • 谭智元
   • 谭景元
   • 谭博元
   • 谭皓月
   • 谭棋文
   • 谭景文
   • 谭博月
   • 谭渊元
   • 谭杰方
   • 谭棋元
   • 谭杰元
   • 谭云轻
   • 谭渊嘉
   • 谭乔嘉
   • 谭渊荣
   • 谭敬腾
   • 谭博荣
   • 谭杰宁
   • 谭楷腾
   • 谭景豪
   • 谭杰福
   • 谭博嘉
   • 谭祺宝
   • 谭智荣
   • 谭敬瀚
   • 谭敬耀
   • 谭尧嘉
   • 谭棋豪
   • 谭棋福
   • 谭棋语
   • 谭楷瀚
   • 谭尧畅
   • 谭棋嘉
   • 谭棋荣
   • 谭智嘉
   • 谭皓宁
   • 谭杰豪
   • 谭棕华
   • 谭乔华
   • 谭皓嘉
   • 谭棕嘉
   • 谭皓荣
   • 谭乔豪
   • 谭尧荣
   • 谭乔宁
   • 谭楠瀚
   • 谭楠耀
   • 谭景宁
   • 谭皓福
   • 谭棕宁
   • 谭敬凡
   • 谭楷熙
   • 谭祺义
   • 谭敬熙
   • 谭丰季
   • 谭楠鼎
   • 谭楠敬
   • 谭楷义
   • 谭熙义
   • 谭杰鹤
   • 谭敬晖
   • 谭敬照
   • 谭煜祺
   • 谭敬敬
   • 谭涛东
   • 谭敬琦
   • 谭敬楠
   • 谭松明
   • 谭尧鹤
   • 谭丰林
   • 谭松林
   • 谭熙敬
   • 谭鼎业
   • 谭楠晖
   • 谭松奇
   • 谭涛奇
   • 谭楷群
   • 谭敬群
   • 谭楷敬
   • 谭敬楷
   • 谭琪义
   • 谭楠楠
   • 谭楷琦
   • 谭松昊
   • 谭敬业
   • 谭楷晖
   • 谭熙楠
   • 谭楠熙
   • 谭楠楷
   • 谭楠义
   • 谭鼎义
   • 谭?#21830;?/li>
   • 谭松瀚
   • 谭棕耀
   • 谭景瀚
   • 谭乔耀
   • 谭乔腾
   • 谭棕宝
   • 谭棋腾
   • 谭深蓝
   • 谭杰腾
   • 谭皓耀
   • 谭皓腾
   • 谭尧腾
   • 谭杰耀
   • 谭棕腾
   • 谭杰宝
   • 谭棋瀚
   • 谭棋宝
   • 谭尧瀚
   • 谭杰瀚
   • 谭景宝
   • 谭旭杰
   • 谭旭庭
   • 谭向皓
   • 谭旭博
   • 谭吉凯
   • 谭桦鸿
   • 谭名杰
   • 谭向凯
   • 谭旭智
   • 谭名尧
   • 谭朴鸿
   • 谭向乔
   • 谭吉杰
   • 谭吉宏
   • 谭旭渊
   • 谭名皓
   • 谭百乔
   • 谭名乔
   • 谭旭哲
   • 谭旭清
   • 谭向言
   • 谭全杰
   • 谭名景
   • 谭桦谦
   • 谭旭棋
   • 谭向杰
   • 谭曲博
   • 谭曲杰
   • 谭旭栋
   • 谭名杉
   • 谭旭乔
   • 谭名凯
   • 谭旭伦
   • 谭旭志
   • 谭桦泽
   • 谭桦恒
   • 谭晓桐
   • 谭旭瀚
   • 谭旭耀
   • 谭翰高
   • 谭桦哲
   • 谭桦洋
   • 谭鹏君
   • 谭瑾高
   • 谭桦高
   • 谭雨果
   • 谭文景
   • 谭果岸
   • 谭果来
   • 谭雨林
   • 谭宜东
   • 谭文杰
   • 谭果秉
   • 谭松标
   • 谭木乔
   • 谭东奇
   • 谭宜明
   • 谭丰贤
   • 谭文尧
   • 谭木清
   • 谭果易
   • 谭东雨
   • 谭天杰
   • 谭月凯
   • 谭松庆
   • 谭果杭
   • 谭丰庆
   • 谭月清
   • 谭丰毅
   • 谭天栋
   • 谭木尧
   • 谭木凯
   • 谭月皓
   • 谭方凯
   • 谭松毅
   • 谭松啸

   谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 谭智月
   • 谭棕天
   • 谭乔天
   • 谭智天
   • 谭皓天
   • 谭智元
   • 谭圣耀
   • 谭敬腾
   • 谭智畅
   • 谭智玮
   • 谭杰宁
   • 谭楷腾
   • 谭智硕
   • 谭圣腾
   • 谭智宁
   • 谭祺宝
   • 谭智荣
   • 谭敬耀
   • 谭智图
   • 谭尧畅
   • 谭智嘉
   • 谭皓宁
   • 谭乔宁
   • 谭楠耀
   • 谭景宁
   • 谭棕宁
   • 谭鼎烟
   • 谭丰岩
   • 谭丰季
   • 谭楠鼎
   • 谭敬照
   • 谭煜祺
   • 谭圣驰
   • 谭丰林
   • 谭鼎业
   • 谭圣鼎
   • 谭丰昊
   • 谭松昊
   • 谭鼎义
   • 谭?#21830;?/li>
   • 谭丰耀
   • 谭棕耀
   • 谭乔耀
   • 谭智腾
   • 谭乔腾
   • 谭棕宝
   • 谭棋腾
   • 谭杰腾
   • 谭皓耀
   • 谭皓腾
   • 谭智宝
   • 谭尧腾
   • 谭杰耀
   • 谭棕腾
   • 谭杰宝
   • 谭棋宝
   • 谭景宝
   • 谭亦哲
   • 谭亦志
   • 谭全智
   • 谭宇良
   • 谭旭庭
   • 谭旭智
   • 谭亦伦
   • 谭亦凌
   • 谭亦烈
   • 谭宇志
   • 谭亦庭
   • 谭宇智
   • 谭旭哲
   • 谭全杰
   • 谭宇庭
   • 谭亦智
   • 谭全佑
   • 谭瑾隆
   • 谭亦晋
   • 谭旭伦
   • 谭旭志
   • 谭亦展
   • 谭晓桐
   • 谭瑾哲
   • 谭亦耀
   • 谭瑾轩
   • 谭旭耀
   • 谭道哲
   • 谭桦哲
   • 谭宇耀
   • 谭达城
   • 谭瑾高
   • 谭宇腾
   • 谭光耀
   • 谭瑾烈
   • 谭宇宝
   • 谭晓城
   • 谭彤彤
   • 谭丰磊
   • 谭丰乐
   • 谭果来
   • 谭天智
   • 谭丰贤
   • 谭天翔
   • 谭果易
   • 谭昊岩
   • 谭天杰
   • 谭丰庆
   • 谭丰毅
   • 谭天栋
   • 谭昊忠
   • 谭果昊
   • 谭松德
   • 谭昊东
   • 谭天凯
   • 谭依征
   • 谭丰逸
   • 谭?#20048;?/li>
   • 谭昊坤
   • 谭彤彤
   • 谭棋全
   • 谭尧光
   • 谭天硕
   • 谭智光
   • 谭智全
   • 谭杰全
   • 谭智宇
   • 谭荣天
   • 谭月畅
   • 谭天玮
   • 谭玮天
   • 谭棕光
   • 谭木畅
   • 谭天荣
   • 谭天嘉
   • 谭景光
   • 谭果丰
   • 谭玮智
   • 谭昊松
   • 谭畅翔
   • 谭嘉智
   • 谭荣智
   • 谭楷韬
   • 谭果凌
   • 谭果庭
   • 谭果伦
   • 谭岩哲
   • 谭昊哲
   • 谭果烈
   • 谭依伦
   • 谭昊庭
   • 谭彤轩
   • 谭果展
   • 谭昊伦
   • 谭昊轩
   • 谭果哲
   • 谭尧灿
   • 谭智灿
   • 谭古章
   • 谭景隆
   • 谭棋隆
   • 谭冬健
   • 谭杰励
   • 谭敬冬
   • 谭皓隆
   • 谭智谦
   • 谭古振
   • 谭杰遥
   • 谭棋励
   • 谭天炫
   • 谭杰晋
   • 谭楠瑾
   • 谭尧哲
   • 谭天劲
   • 谭冬奇
   • 谭圣瑾
   • 谭月俊
   • 谭智伦
   • 谭景伦
   • 谭楠璋
   • 谭敬瑾
   • 谭皓耿
   • 谭棋伦
   • 谭古易
   • 谭鼎璋
   • 谭楷瑾
   • 谭旦奇
   • 谭智哲
   • 谭棋哲
   • 谭楷龙
   • 谭棕哲
   • 谭天幽
   • 谭鼎达
   • 谭古昊
   • 谭棕伦
   • 谭智耿
   • 谭天柏
   • 谭鼎融
   • 谭鼎龙
   • 谭敬龙
   • 谭木泰
   • 谭引泰
   • 谭景天

   谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 谭朝引
   • 谭?#31449;?/li>
   • 谭钦玮
   • 谭圣耀
   • 谭智玮
   • 谭捷玮
   • 谭智硕
   • 谭圣腾
   • 谭朝境
   • 谭朝维
   • 谭朝硕
   • 谭善维
   • 谭朝玮
   • 谭捷硕
   • 谭圣川
   • 谭丰岩
   • 谭捷誉
   • 谭?#26420;?/li>
   • 谭圣靖
   • 谭圣驰
   • 谭新圣
   • 谭圣鼎
   • 谭朝誉
   • 谭靖意
   • 谭圣傲
   • 谭懿轩
   • 谭亦哲
   • 谭亦志
   • 谭任翔
   • 谭西翔
   • 谭宇顺
   • 谭亦峻
   • 谭宇刚
   • 谭宇良
   • 谭亦均
   • 谭宇均
   • 谭亦顺
   • 谭亦伦
   • 谭亦凌
   • 谭亦烈
   • 谭亦延
   • 谭亦轩
   • 谭任延
   • 谭亦尊
   • 谭宇志
   • 谭任轩
   • 谭宇胜
   • 谭亦庭
   • 谭舟佑
   • 谭如佑
   • 谭宇智
   • 谭宇超
   • 谭宇善
   • 谭亦佑
   • 谭舟轩
   • 谭亦秀
   • 谭亦辰
   • 谭亦城
   • 谭宇恩
   • 谭西辰
   • 谭西轩
   • 谭宇庭
   • 谭宇翔
   • 谭亦胜
   • 谭亦智
   • 谭亦笑
   • 谭全佑
   • 谭亦斯
   • 谭亦钦
   • 谭亦晋
   • 谭宇辰
   • 谭宇捷
   • 谭亦展
   • 谭宇峻
   • 谭识延
   • 谭镜余
   • 谭亦耀
   • 谭瑾轩
   • 谭识佑
   • 谭镜辰
   • 谭宇耀
   • 谭镜佑
   • 谭达城
   • 谭宇腾
   • 谭镜延
   • 谭宇宝
   • 谭识辰
   • 谭识均
   • 谭晓城
   • 谭韵辰
   • 谭丰磊
   • 谭天翔
   • 谭昊岩
   • 谭岩坤
   • 谭尚坤
   • 谭依征
   • 谭昌依
   • 谭丰逸
   • 谭?#20048;?/li>
   • 谭昊坤
   • 谭金坤
   • 谭朝亦
   • 谭天硕
   • 谭钦宇
   • 谭引诚
   • 谭智宇
   • 谭天玮
   • 谭玮天
   • 谭捷羽
   • 谭?#26420;?/li>
   • 谭玮仁
   • 谭朝宇
   • 谭朝羽
   • 谭捷宇
   • 谭少维
   • 谭捷亦
   • 谭玮智
   • 谭瑞翔
   • 谭瑜翔
   • 谭玮翔
   • 谭畅翔
   • 谭睿翔
   • 谭诚翔
   • 谭玮胜
   • 谭?#39029;?/li>
   • 谭金城
   • 谭岩哲
   • 谭岩峻
   • 谭依伦
   • 谭彤轩
   • 谭岩轩
   • 谭?#34892;?/li>
   • 谭昌轩
   • 谭昊轩
   • 谭依城
   • 谭朝远
   • 谭钦阳
   • 谭捷阳
   • 谭新永
   • 谭朝阳
   • 谭圣永
   • 谭捷远
   • 谭玮韵
   • 谭圣瑾
   • 谭新勋
   • 谭圆融
   • 谭新融
   • 谭朝轩
   • 谭天幽
   • 谭圣锦
   • 谭鼎融
   • 谭捷益
   • 谭世坤
   • 谭引泰
   • 谭钦维
   • 谭亦善
   • 谭亦刚
   • 谭亦余
   • 谭舟辰
   • 谭宇轩
   • 谭亦书
   • 谭宇盛
   • 谭宇哲
   • 谭西佑
   • 谭亦良
   • 谭昌坤
   • 谭岩昌
   • 谭岩书
   • 谭世伟
   • 谭智远
   • 谭捷轩
   • 谭智轩
   • 谭朝城
   • 谭宝宇
   • 谭鼎勋
   • 谭善玮
   • 谭宇耿
   • 谭钦轩
   • 谭善轩
   • 谭智城
   • 谭圣达
   • 谭圣龙

   谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 谭捷文
   • 谭钦文
   • 谭善仁
   • 谭捷方
   • 谭朝仁
   • 谭朝文
   • 谭渊仁
   • 谭捷仁
   • 谭朝方
   • 谭朝引
   • 谭博仁
   • 谭钦瑜
   • 谭渊诚
   • 谭?#31449;?/li>
   • 谭捷实
   • 谭朝齐
   • 谭寒瑞
   • 谭钦玮
   • 谭朝睿
   • 谭朝瑜
   • 谭寒诚
   • 谭捷豪
   • 谭捷玮
   • 谭朝豪
   • 谭善韶
   • 谭善睿
   • 谭捷诚
   • 谭捷华
   • 谭朝境
   • 谭钦豪
   • 谭钦韶
   • 谭朝诚
   • 谭寒睿
   • 谭新瀚
   • 谭博瑞
   • 谭捷睿
   • 谭钦瑞
   • 谭朝维
   • 谭博睿
   • 谭博瑜
   • 谭善诚
   • 谭朝硕
   • 谭善维
   • 谭钦睿
   • 谭朝玮
   • 谭钦华
   • 谭朝银
   • 谭朝实
   • 谭朝瑞
   • 谭捷齐
   • 谭捷瑜
   • 谭捷硕
   • 谭捷韶
   • 谭朝韶
   • 谭博齐
   • 谭博诚
   • 谭熙川
   • 谭新川
   • 谭圣川
   • 谭靖川
   • 谭捷誉
   • 谭靖熙
   • 谭靖新
   • 谭?#26420;?/li>
   • 谭圣靖
   • 谭裕新
   • 谭新圣
   • 谭涛承
   • 谭新晖
   • 谭朝誉
   • 谭靖裕
   • 谭熙裕
   • 谭新熙
   • 谭靖意
   • 谭新靖
   • 谭熙靖
   • 谭裕熙
   • 谭裕靖
   • 谭靖晖
   • 谭钦瀚
   • 谭朝瀚
   • 谭?#26827;?/li>
   • 谭捷瀚
   • 谭任翔
   • 谭西翔
   • 谭宇顺
   • 谭亦峻
   • 谭名捷
   • 谭舟超
   • 谭宇刚
   • 谭舟宏
   • 谭任峰
   • 谭任盛
   • 谭舟云
   • 谭任江
   • 谭亦顺
   • 谭西宵
   • 谭任延
   • 谭亦尊
   • 谭向超
   • 谭任轩
   • 谭宇胜
   • 谭舟佑
   • 谭西超
   • 谭如佑
   • 谭如盛
   • 谭舟朋
   • 谭宇超
   • 谭向钦
   • 谭宇善
   • 谭名峻
   • 谭舟轩
   • 谭亦秀
   • 谭名祖
   • 谭如峰
   • 谭任清
   • 谭名善
   • 谭任宏
   • 谭西辰
   • 谭向盛
   • 谭西轩
   • 谭如云
   • 谭舟洋
   • 谭西宏
   • 谭西峰
   • 谭亦胜
   • 谭舟书
   • 谭任峻
   • 谭亦笑
   • 谭亦斯
   • 谭百胜
   • 谭亦钦
   • 谭西博
   • 谭名斯
   • 谭宇捷
   • 谭宇峻
   • 谭识江
   • 谭识延
   • 谭镜余
   • 谭润刚
   • 谭翰峻
   • 谭识佑
   • 谭镜宏
   • 谭?#20116;?/li>
   • 谭镜辰
   • 谭识宏
   • 谭镜佑
   • 谭镜朋
   • 谭润峻
   • 谭冰释
   • 谭镜江
   • 谭润书
   • 谭镜延
   • 谭识辰
   • 谭识均
   • 谭翰刚
   • 谭文胜
   • 谭青尚
   • 谭?#26143;?/li>
   • 谭尚明
   • 谭少博
   • 谭少云
   • 谭?#37027;?/li>
   • 谭方胜
   • 谭昌秉
   • 谭昌明
   • 谭昌雨
   • 谭方超
   • 谭尚昌
   • 谭文顺
   • 谭明昌
   • 谭尚坤
   • 谭文超
   • 谭金承
   • 谭承昌
   • 谭仁博
   • 谭雨青
   • 谭尚雨
   • 谭昌依
   • 谭昌承
   • 谭尚岸
   • 谭方善
   • 谭金坤
   • 谭朝亦
   • 谭睿文
   • 谭朝任
   • 谭仁华
   • 谭捷舟
   • 谭钦宇
   • 谭文睿
   • 谭引诚
   • 谭瑜仁
   • 谭钦向
   • 谭银文
   • 谭博任
   • 谭诚方
   • 谭捷羽
   • 谭朝舟
   • 谭博舟
   • 谭?#26420;?/li>

   谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 谭皓方
   • 谭捷文
   • 谭寒月
   • 谭钦文
   • 谭乔文
   • 谭捷方
   • 谭寒元
   • 谭雄文
   • 谭皓文
   • 谭博元
   • 谭棋文
   • 谭朝文
   • 谭景文
   • 谭博月
   • 谭渊仁
   • 谭博方
   • 谭博文
   • 谭朝方
   • 谭渊元
   • 谭杰方
   • 谭博仁
   • 谭云轻
   • 谭渊诚
   • 谭渊嘉
   • 谭渊荣
   • 谭寒瑞
   • 谭博荣
   • 谭博闻
   • 谭寒诚
   • 谭捷豪
   • 谭朝豪
   • 谭熙瀚
   • 谭博福
   • 谭景豪
   • 谭杰福
   • 谭博嘉
   • 谭捷华
   • 谭敬瀚
   • 谭钦豪
   • 谭雄豪
   • 谭寒睿
   • 谭棋豪
   • 谭新瀚
   • 谭博瑞
   • 谭棋福
   • 谭博睿
   • 谭楷瀚
   • 谭博瑜
   • 谭杰豪
   • 谭棕华
   • 谭博豪
   • 谭乔华
   • 谭钦华
   • 谭乔豪
   • 谭楠瀚
   • 谭博华
   • 谭皓福
   • 谭博齐
   • 谭博诚
   • 谭熙川
   • 谭敬凡
   • 谭楷熙
   • 谭敬熙
   • 谭熙义
   • 谭杰鹤
   • 谭靖熙
   • 谭敬晖
   • 谭涛东
   • 谭松明
   • 谭尧鹤
   • 谭涛明
   • 谭云鹤
   • 谭熙敬
   • 谭涛承
   • 谭新晖
   • 谭楠晖
   • 谭涛秉
   • 谭涛奇
   • 谭涛岸
   • 谭熙裕
   • 谭博鹤
   • 谭新熙
   • 谭楷晖
   • 谭熙楠
   • 谭熙靖
   • 谭楠熙
   • 谭涛雨
   • 谭裕熙
   • 谭靖晖
   • 谭?#20116;?/li>
   • 谭松瀚
   • 谭景瀚
   • 谭钦瀚
   • 谭深蓝
   • 谭朝瀚
   • 谭棋瀚
   • 谭?#26827;?/li>
   • 谭尧瀚
   • 谭渊瀚
   • 谭杰瀚
   • 谭捷瀚
   • 谭名捷
   • 谭名普
   • 谭向云
   • 谭向恒
   • 谭向皓
   • 谭名洋
   • 谭舟宏
   • 谭润泽
   • 谭任峰
   • 谭旭博
   • 谭舟云
   • 谭任江
   • 谭名云
   • 谭桦鸿
   • 谭名杰
   • 谭向凯
   • 谭名尧
   • 谭翰泽
   • 谭名江
   • 谭朴鸿
   • 谭向乔
   • 谭吉宏
   • 谭向超
   • 谭百宏
   • 谭旭渊
   • 谭名皓
   • 谭百乔
   • 谭名乔
   • 谭舟朋
   • 谭向峰
   • 谭向钦
   • 谭名峻
   • 谭旭清
   • 谭名祖
   • 谭如峰
   • 谭任清
   • 谭名善
   • 谭名博
   • 谭任宏
   • 谭向言
   • 谭向盛
   • 谭名景
   • 谭名洪
   • 谭如云
   • 谭舟洋
   • 谭向洋
   • 谭西宏
   • 谭向杰
   • 谭冰宏
   • 谭西峰
   • 谭曲博
   • 谭名杉
   • 谭名峰
   • 谭百胜
   • 谭西博
   • 谭名凯
   • 谭名斯
   • 谭桦泽
   • 谭润峰
   • 谭识江
   • 谭桦恒
   • 谭润刚
   • 谭名瀚
   • 谭旭瀚
   • 谭翰峻
   • 谭镜宏
   • 谭?#20116;?/li>
   • 谭翰高
   • 谭润洪
   • 谭识宏
   • 谭桦洋
   • 谭鹏君
   • 谭镜朋
   • 谭润恒
   • 谭润峻
   • 谭冰释
   • 谭镜江
   • 谭润书
   • 谭翰刚
   • 谭雨果
   • 谭文景
   • 谭文胜
   • 谭方博
   • 谭果岸
   • 谭雨林
   • 谭尚明
   • 谭文渊
   • 谭少博
   • 谭文杰
   • 谭果秉
   • 谭文云
   • 谭雨明
   • 谭少云
   • 谭?#37027;?/li>
   • 谭宜明
   • 谭方胜
   • 谭文尧
   • 谭木清
   • 谭昌秉

   谭姓历史名人:

   谭嗣同:(1865-1898)字复生,号壮飞,湖南浏阳人,改良派政治家、思想家,其父为巡抚。
   谭?#38632;]:(1880年-1930年),字组庵,湖南茶陵县人,中国国民政府主席 、第一任?#22995;?#38498;院长。
   谭绍光:太平天国慕王,广西桂平人,1855年1月参加金田起义,英勇善战,1860年因破江南大营和攻克苏杭有功,被封为慕王。
   谭纶?#22909;?#20195;抗倭名将,江西宜黄人。
   谭元春?#20309;?#23398;家,湖广竟陵(今湖北天门)人,与?#26377;释?#20026;“竟陵派”?#35789;?#32773;。
   谭夫吾:战国时期人物,曾以无比崇高的言行而名?#39592;?#21490;。

   谭姓聚集地:

   迁徙分布
   谭氏起源于山东。汉代巴南(今川东、鄂西南部)少数民族中也有谭姓。巴南谭氏有可能是谭国遗民逃到巴南,融入当地民族形成的。
   谭氏早期主要在山东省境内繁衍发展,后因战乱、自然灾害、官职调迁等原因离开故土,向各地迁徙。汉代时,谭氏已分布于河南、山西等地。南北朝时谭氏开始迁入广东,唐末时迁入江西。五代时,福建泉州人谭峭在嵩山从事辟谷养气炼丹之术。他提出要“均其食”,幻想一种“无亲、无疏、无爱、无恶”的“太和”社会。从宋代起,谭姓人物渐多见于?#20961;幔?#20998;布地更广,集中于江南地区、江苏、浙江、安?#21344;?#28246;南、湖北、四川等地。大约从清代开始,闽、粤谭氏部分族人迁徙至东南亚,侨民于新加坡等国。
   望堂号
   ?#21543;?#26029;堂”:唐宪宗时候,谭忠为燕的牙将,受燕的派遣出使魏。恰恰这时朝廷派大军越过魏国去伐赵。魏牧田?#26223;?#35201;兴兵,谭?#23452;擔骸安?#21487;!如果兴兵,就是对抗朝廷,魏的罪就大了。”?#26223;?#37319;纳了他的话,按兵不动。谭忠又说服燕牧刘济出兵帮朝廷伐?#35029;?#36830;克赵城饶阳、束鹿。魏和燕都受到朝廷表彰,大家都佩服谭忠善断。另外还有“济南”、“弘农”等堂号。


   上一条:谭姓女宝宝起名_姓谭的女孩名字(满分/高分)    下一条:廖姓女宝宝起名_姓廖的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48853.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       秒速时时直播 pt电子游艺娱乐平台 七星彩带连线的走势图2元网 注册送白菜网不限制ip 龙江风采36选7走势图 时时人工免费计划 7m.cn足球比分 15选5今日开奖结果 赛车预测158计划网 南宁沐足排行榜