<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   范姓女宝宝起名_姓范的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-31 11:14:00

   导语范姓女宝宝起名_姓范的女孩名字(满分/高分),范姓位居大姓行列,位?#34892;?#30334;家姓第51位,约有468万人,占全国总人口的0.36%。中国范姓一支迁居越南,现今范姓已是越南第四大姓,占越南总人口的7.5%,约678万。那么范姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   范姓位居大姓行列,位?#34892;?a href="http://www.8830108.com/baijiaxing/" target="_blank" >百家姓第51位,约有468万人,占全国总人口的0.36%。中国范姓一支迁居越南,现今范姓已是越南第四大姓,占越南总人口的7.5%,约678万。那么范姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   范姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 范夏菱
   • 范芹语
   • 范夏槐
   • 范恬语
   • 范芙冰
   • 范恬菡
   • 范桑菱
   • 范芙菱
   • 范倚嘉
   • 范纹竹
   • 范馥语
   • 范芝语
   • 范桐裳
   • 范倚冰
   • 范芳菊
   • 范凌菲
   • 范桐语
   • 范芳菡
   • 范蓝璐
   • 范芝萍
   • 范夏菲
   • 范蕊菲
   • 范芳绮
   • 范蕊鸣
   • 范蕊菡
   • 范恬菲
   • 范蕊舞
   • 范芸冰
   • 范蕊华
   • 范?#23545;?/li>
   • 范桑冰
   • 范桂菡
   • 范桐冰
   • 范花兰
   • 范芳华
   • 范芳菱
   • 范娥嘉
   • 范花冰
   • 范琼月
   • 范桂鸣
   • 范娜嘉
   • 范桑华
   • 范花菱
   • 范夏语
   • 范馥菡
   • 范芸华
   • 范芳冰
   • 范纹菱
   • 范桂华
   • 范芝华
   • 范桂菲
   • 范花萍
   • 范芷华
   • 范芳菲
   • 范夏嘉
   • 范倚绮
   • 范芝菲
   • 范曦月
   • 范芳嘉
   • 范娜语
   • 范蓝霞
   • 范倚梦
   • 范娟兰
   • 范芸菱
   • 范桐碧
   • 范纹绮
   • 范芙绮
   • 范夏菡
   • 范?#23545;?/li>
   • 范柳君
   • 范红杏
   • 范芳杏
   • 范蓝冰
   • 范桐君
   • 范娥君
   • 范柳妍
   • 范柏兰
   • 范芳妍
   • 范虹妍
   • 范盼兰
   • 范?#26408;?/li>
   • 范芳君
   • 范娜君
   • 范芳妙
   • 范桐江
   • 范桐妙
   • 范柳江
   • 范柳兰
   • 范盈君
   • 范佳芷
   • 范佩桐
   • 范映萱
   • 范佩芙
   • 范欣芙
   • 范佳恬
   • 范佳芝
   • 范沐桐
   • 范念桃
   • 范芊漫
   • 范沐娟
   • 范馥莹
   • 范沛芹
   • 范蕊冰
   • 范佩芸
   • 范念芹
   • 范柳慧
   • 范昕桐
   • 范欣娜
   • 范柳莹
   • 范雨花
   • 范蕊竹
   • 范香萱
   • 范妮娟
   • 范柳慕
   • 范昕芸
   • 范佳桑
   • 范沐芙
   • 范欣凌
   • 范沐芸
   • 范彦瑶
   • 范柳漫
   • 范欣芳
   • 范蕊莹
   • 范佩芝
   • 范佳芳
   • 范柏萱
   • 范昕芷
   • 范柳娇
   • 范佳芙
   • 范蕊瑶
   • 范雨桐
   • 范昕芙
   • 范妮芸
   • 范佳娟
   • 范欣桐
   • 范柳葵
   • 范柳萱
   • 范昕芳
   • 范欣芸
   • 范佳芸
   • 范?#36784;?/li>
   • 范欣芷
   • 范彦娇
   • 范佳珍
   • 范珍颖
   • 范桂瑾
   • 范芳润
   • 范倚蓉
   • 范桂凝
   • 范芳霎
   • 范芳凝
   • 范桐洁
   • 范露琳
   • 范芝凝
   • 范芳瑾
   • 范蓝楠
   • 范花颖
   • 范美莲
   • 范映莲
   • 范芙晓
   • 范蓝榆
   • 范倚晓
   • 范恬蓉
   • 范彦璐
   • 范芝璇
   • 范芳璇
   • 范芊黛
   • 范蓝莉
   • 范蓝琳
   • 范芳蓉
   • 范芷瑾
   • 范柏璐
   • 范蓝琴
   • 范柏莲
   • 范夏蓉
   • 范桃瑾
   • 范桐霎
   • 范露榆
   • 范彦霞
   • 范蓝琪
   • 范南檀
   • 范蓝烟
   • 范彦莲
   • 范桐润
   • 范芷璇
   • 范虹霞
   • 范芳晓
   • 范南莲
   • 范彦檀
   • 范桐蓉
   • 范露楠
   • 范桂洁
   • 范桑凝
   • 范倚润
   • 范柳缦
   • 范娜颖
   • 范虹莲
   • 范佳霎
   • 范欣润
   • 范佳明

   范姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 范夏菱
   • 范娜羽
   • 范夏槐
   • 范恬语
   • 范恬菡
   • 范娜嫣
   • 范夏嫣
   • 范桐裳
   • 范珍羽
   • 范依灵
   • 范娜裳
   • 范凌菲
   • 范蓝璐
   • 范夏菲
   • 范夏羽
   • 范恬菲
   • 范?#22914;?/li>
   • 范娜嘉
   • 范夏语
   • 范恬嫣
   • 范夏嘉
   • 范曦月
   • 范娜语
   • 范夏菡
   • 范夏邑
   • 范?#26408;?/li>
   • 范娜君
   • 范娜邑
   • 范怡采
   • 范映萱
   • 范昕凌
   • 范佳恬
   • 范念桃
   • 范映缘
   • 范南影
   • 范念芹
   • 范幽瑶
   • 范昕桐
   • 范欣娜
   • 范妮娟
   • 范昕芸
   • 范念珍
   • 范欣凌
   • 范彦瑶
   • 范依娜
   • 范昕芷
   • 范蕊瑶
   • 范昕芙
   • 范怡瑶
   • 范妮芸
   • 范映蝶
   • 范依玲
   • 范昕芳
   • 范?#36784;?/li>
   • 范幽蝶
   • 范佳珍
   • 范珍颖
   • 范桂瑾
   • 范芳瑾
   • 范恬晓
   • 范映莲
   • 范芙晓
   • 范倚晓
   • 范恬蓉
   • 范彦璐
   • 范芝璇
   • 范芳璇
   • 范芊黛
   • 范听蝶
   • 范芷瑾
   • 范柏璐
   • 范娜瑾
   • 范夏蓉
   • 范桃瑾
   • 范夏瑾
   • 范南檀
   • 范蓝烟
   • 范芷璇
   • 范芳晓
   • 范南莲
   • 范娜颖
   • 范宛妮
   • 范昕佳
   • 范奇璇
   • 范欣昕
   • 范妮宛
   • 范妮瑾
   • 范昕欣
   • 范昕宛
   • 范佳昕
   • 范欣瑾
   • 范昕晓
   • 范彤彤
   • 范佳晓
   • 范昕昕
   • 范昕颖
   • 范妮依
   • 范昕依
   • 范妮颖
   • 范彤佳
   • 范彤瑾
   • 范欣彤
   • 范昕瑾
   • 范佳彤
   • 范宛璇
   • 范芳昕
   • 范娜宛
   • 范?#24180;?/li>
   • 范娜彤
   • 范娟昕
   • 范夏宛
   • 范夏佳
   • 范芸昕
   • 范珍佳
   • 范娜昕
   • 范夏依
   • 范花彤
   • 范芳彤
   • 范娜依
   • 范夏妮
   • 范桐彤
   • 范花昕
   • 范芷妮
   • 范芳妮
   • 范桐昕
   • 范夏彤
   • 范蕊彤
   • 范蕊妮
   • 范颖璐
   • 范璐邑
   • 范燕黛
   • 范黛瑶
   • 范莲蝶
   • 范璐莹
   • 范璐萱
   • 范黛莹
   • 范璐瑶
   • 范晓檀
   • 范晓忆
   • 范颖黛
   • 范晓黛
   • 范忆瑶
   • 范黛君
   • 范燕璐
   • 范黛萱
   • 范晓蓉
   • 范燕瑾
   • 范晓璇
   • 范怜蓉
   • 范蕊丽
   • 范柳南
   • 范颖璇
   • 范晓燕
   • 范晓颖
   • 范怡南
   • 范颖瑾
   • 范晓瑾
   • 范南芊
   • 范晓宛
   • 范晓彤
   • 范璐蓉
   • 范晓昕
   • 范燕妮
   • 范晓依
   • 范忆瑾
   • 范璐瑾
   • 范璐颖
   • 范晓枝
   • 范黛璇
   • 范晴月
   • 范晓妮
   • 范晓奇
   • 范忆晓
   • 范蓉彤
   • 范忆璇
   • 范晓欣
   • 范莲璇
   • 范晓佳
   • 范黛瑾
   • 范南佳
   • 范妮玥
   • 范柳彤
   • 范昕玥
   • 范?#24180;?/li>
   • 范映佳
   • 范幽彤
   • 范怡昕
   • 范昕音
   • 范昕邑
   • 范彦妮
   • 范怡彤
   • 范彤玥
   • 范昕南
   • 范妮南
   • 范玥彤
   • 范昕怡
   • 范映欣
   • 范晴瑛
   • 范晴菡
   • 范梨竹

   范姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 范娜羽
   • 范娜嫣
   • 范夏嫣
   • 范珍羽
   • 范依灵
   • 范夏羽
   • 范?#34425;?/li>
   • 范素羽
   • 范?#22914;?/li>
   • 范宸嫣
   • 范珊羽
   • 范珊嫣
   • 范恬嫣
   • 范素嫣
   • 范珊邑
   • 范夏邑
   • 范幽邑
   • 范素邑
   • 范娜邑
   • 范怡邑
   • 范怡采
   • 范柔邑
   • 范依珊
   • 范映缘
   • 范南影
   • 范幽瑶
   • 范思缘
   • 范音缘
   • 范柔影
   • 范依娜
   • 范怡瑶
   • 范思影
   • 范幽影
   • 范姿缘
   • 范依玲
   • 范怡影
   • 范幽蝶
   • 范?#23478;?/li>
   • 范怡忆
   • 范柔忆
   • 范宛妮
   • 范妮宛
   • 范姗依
   • 范昕宛
   • 范妮依
   • 范昕依
   • 范依青
   • 范依静
   • 范宛儿
   • 范宛璇
   • 范娜宛
   • 范夏宛
   • 范夏依
   • 范珊依
   • 范素依
   • 范娜依
   • 范素宛
   • 范珊宛
   • 范倩依
   • 范璐邑
   • 范燕黛
   • 范晓忆
   • 范忆瑶
   • 范燕璐
   • 范忆邑
   • 范思怡
   • 范燕瑾
   • 范?#23068;?/li>
   • 范幽怡
   • 范怡玥
   • 范怡思
   • 范幽思
   • 范晓燕
   • 范幽音
   • 范怡南
   • 范玥怡
   • 范柔玥
   • 范思玥
   • 范柔怡
   • 范晓宛
   • 范燕妮
   • 范晓依
   • 范忆瑾
   • 范忆静
   • 范忆晓
   • 范忆璇
   • 范静依
   • 范静宛
   • 范?#23478;?/li>
   • 范妮玥
   • 范幽依
   • 范思宛
   • 范昕玥
   • 范?#24180;?/li>
   • 范幽彤
   • 范幽儿
   • 范怡昕
   • 范姗音
   • 范昕音
   • 范玥宛
   • 范宛姿
   • 范姗怡
   • 范昕邑
   • 范宛玥
   • 范幽宛
   • 范柔依
   • 范怡彤
   • 范怡宛
   • 范彤玥
   • 范柔宛
   • 范依柔
   • 范宛春
   • 范幽姗
   • 范怡依
   • 范依怡
   • 范紫邑
   • 范玥彤
   • 范昕怡
   • 范晴瑛
   • 范幽嫣
   • 范怡羽
   • 范翔嫣
   • 范梨羽
   • 范?#34425;?/li>
   • 范幽绿
   • 范柔嫣
   • 范幽羽
   • 范映瑛
   • 范岚瑜
   • 范紫羽
   • 范怡瑛
   • 范岚嫣
   • 范婉如
   • 范玥羽
   • 范姿嫣
   • 范怡嫦
   • 范南嫣
   • 范思瑛
   • 范思羽
   • 范姿瑛
   • 范絮嫣
   • 范岚嫦
   • 范媛嫣
   • 范甜亦
   • 范怡嫣
   • 范柔羽
   • 范秋嫣
   • 范春嫣
   • 范婉瑶
   • 范婉婵
   • 范姗影
   • 范妮影
   • 范婉缘
   • 范迎婵
   • 范宛瑶
   • 范昕影
   • 范依缘
   • 范紫影
   • 范婉令
   • 范依叶
   • 范紫呜
   • 范婉虞
   • 范羽珊
   • 范婉铃
   • 范婉煜
   • 范婉靖
   • 范燕珊
   • 范燕玲
   • 范羽馨
   • 范璐羽
   • 范忆羽
   • 范黛亦
   • 范岚仙
   • 范晓邑
   • 范忆曦
   • 范忆馨
   • 范梨翔
   • 范婉媛
   • 范宛睿
   • 范婉岚
   • 范?#26469;?/li>
   • 范宛翠
   • 范婉婷
   • 范?#27663;?/li>
   • 范晓瑛
   • 范彩岚
   • 范晓嫣
   • 范彤嫣
   • 范?#33841;?/li>
   • 范燕睿
   • 范姗嫣
   • 范昕嫣
   • 范燕瑛

   范姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 范宸冰
   • 范宸鸣
   • 范素冰
   • 范珊华
   • 范素瑜
   • 范珊碧
   • 范倩华
   • 范双萍
   • 范?#34425;?/li>
   • 范素羽
   • 范素华
   • 范宸华
   • 范宸嫣
   • 范珊凤
   • 范珊羽
   • 范珊嫣
   • 范纹瑜
   • 范馥瑜
   • 范素睿
   • 范?#27088;?/li>
   • 范珊瑜
   • 范珊冰
   • 范素嫣
   • 范素妍
   • 范珊邑
   • 范思妍
   • 范思妙
   • 范春妍
   • 范思江
   • 范珊妍
   • 范素邑
   • 范思秀
   • 范?#22909;?/li>
   • 范柔妍
   • 范素妙
   • 范柔邑
   • 范馨冰
   • 范姿婵
   • 范依珊
   • 范柔漫
   • 范柔慕
   • 范思缘
   • 范思霄
   • 范柔影
   • 范青珊
   • 范雨真
   • 范秋慕
   • 范春漫
   • 范思漫
   • 范思影
   • 范姿缘
   • 范沐宸
   • 范青纹
   • 范沐珊
   • 范沛珊
   • 范秋婵
   • 范珊凝
   • 范素洁
   • 范素凝
   • 范柔霜
   • 范?#23478;?/li>
   • 范素霎
   • 范倩霎
   • 范柔忆
   • 范珊静
   • 范珊润
   • 范宸润
   • 范思霜
   • 范姗依
   • 范姗佩
   • 范沐姗
   • 范姗青
   • 范儿雨
   • 范青姗
   • 范雨静
   • 范沛儿
   • 范佩青
   • 范依青
   • 范依静
   • 范宛儿
   • 范?#22909;?/li>
   • 范素明
   • 范倩雨
   • 范素雨
   • 范纹青
   • 范珊雨
   • 范素沁
   • 范珊依
   • 范素依
   • 范素宛
   • 范珊宛
   • 范素姗
   • 范珊沁
   • 范倩依
   • 范馥姗
   • 范雨双
   • 范静霜
   • 范霞婵
   • 范静霞
   • 范霜秀
   • 范静润
   • 范秋盈
   • 范思怡
   • 范春柔
   • 范?#21512;?/li>
   • 范红姿
   • 范思盈
   • 范?#23068;?/li>
   • 范思思
   • 范春姿
   • 范思姿
   • 范秋柔
   • 范怡思
   • 范秋春
   • 范姿香
   • 范幽思
   • 范姿盈
   • 范香思
   • 范香春
   • 范秋姿
   • 范盈姿
   • 范静霎
   • 范盈思
   • 范?#26469;?/li>
   • 范思秋
   • 范柔思
   • 范秋玫
   • 范柔玥
   • 范思玥
   • 范柔怡
   • 范柔玫
   • 范柔柔
   • 范静妹
   • 范静佩
   • 范忆静
   • 范静依
   • 范静姗
   • 范静儿
   • 范霞静
   • 范静宛
   • 范静青
   • 范?#23478;?/li>
   • 范思青
   • 范雨思
   • 范春姗
   • 范青香
   • 范思宛
   • 范姗姿
   • 范佩春
   • 范姗盈
   • 范沐秀
   • 范佩思
   • 范姗妍
   • 范幽儿
   • 范海秀
   • 范紫妙
   • 范姗柔
   • 范儿思
   • 范珠妙
   • 范紫秀
   • 范姗音
   • 范青秋
   • 范宛姿
   • 范姗玫
   • 范姗怡
   • 范秋姗
   • 范思雨
   • 范沐柔
   • 范姗秀
   • 范盼儿
   • 范柔依
   • 范姗妙
   • 范柔明
   • 范青姿
   • 范柔宛
   • 范依柔
   • 范思明
   • 范柔姗
   • 范宛春
   • 范柔沐
   • 范春沁
   • 范春儿
   • 范幽姗
   • 范紫邑
   • 范思沁
   • 范明思
   • 范寒瑜
   • 范姿瑜
   • 范柔睿
   • 范秋华
   • 范思冰
   • 范寒睿
   • 范?#22855;?/li>
   • 范?#34425;?/li>
   • 范思嫦
   • 范思萍
   • 范惠睿
   • 范柔嫣
   • 范春翠
   • 范涵瑜

   范姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 范?#31471;?/li>
   • 范宸冰
   • 范芙冰
   • 范宸鸣
   • 范纹竹
   • 范纹华
   • 范馥语
   • 范倚冰
   • 范素冰
   • 范珊华
   • 范珊碧
   • 范芝萍
   • 范倩华
   • 范双萍
   • 范蕊鸣
   • 范蕊舞
   • 范芸冰
   • 范蕊华
   • 范素华
   • 范宸华
   • 范桑冰
   • 范桐冰
   • 范芳华
   • 范娥嘉
   • 范花冰
   • 范珊凤
   • 范桂鸣
   • 范桑华
   • 范馥菡
   • 范纹瑜
   • 范芸华
   • 范芳冰
   • 范馥瑜
   • 范纹菱
   • 范桂华
   • 范芝华
   • 范?#27088;?/li>
   • 范花萍
   • 范芷华
   • 范蓝霞
   • 范珊冰
   • 范桐碧
   • 范纹绮
   • 范?#23545;?/li>
   • 范素妍
   • 范思妍
   • 范红杏
   • 范蓝冰
   • 范盈江
   • 范娥君
   • 范柳妍
   • 范思妙
   • 范盈妍
   • 范芳妍
   • 范虹妍
   • 范盼兰
   • 范春妍
   • 范思江
   • 范珊妍
   • 范芳妙
   • 范桐江
   • 范桐妙
   • 范柳江
   • 范纹妍
   • 范?#22909;?/li>
   • 范柔妍
   • 范素妙
   • 范纹妙
   • 范盈君
   • 范馨冰
   • 范柔漫
   • 范香漫
   • 范佩桐
   • 范佩芙
   • 范沐桐
   • 范芊漫
   • 范沐娟
   • 范馥莹
   • 范沛芹
   • 范柔慕
   • 范蕊冰
   • 范佩芸
   • 范柳慧
   • 范雨花
   • 范香萱
   • 范柳慕
   • 范思霄
   • 范沐芙
   • 范沐芸
   • 范柳漫
   • 范佩芝
   • 范盈慕
   • 范香慕
   • 范雨真
   • 范秋慕
   • 范雨桐
   • 范春漫
   • 范思漫
   • 范雨纹
   • 范沐宸
   • 范青纹
   • 范沐珊
   • 范沛珊
   • 范珊凝
   • 范芳润
   • 范红霞
   • 范素洁
   • 范桂凝
   • 范芳霎
   • 范芳凝
   • 范桐洁
   • 范露琳
   • 范芝凝
   • 范素凝
   • 范美莲
   • 范柔霜
   • 范素霎
   • 范香霞
   • 范倩霎
   • 范玫霞
   • 范纹洁
   • 范桐霎
   • 范露榆
   • 范彦霞
   • 范桐润
   • 范珊润
   • 范虹霞
   • 范宸润
   • 范思霜
   • 范露楠
   • 范桂洁
   • 范桑凝
   • 范倚润
   • 范柳缦
   • 范佳霎
   • 范欣润
   • 范佳明
   • 范佳雨
   • 范沐佩
   • 范明佳
   • 范佩霎
   • 范姗佩
   • 范沐姗
   • 范佩奇
   • 范佩佳
   • 范佩蓉
   • 范欣凝
   • 范儿雨
   • 范佩明
   • 范佳凝
   • 范佩凝
   • 范欣沐
   • 范雨静
   • 范沛儿
   • 范佩青
   • 范佳润
   • 范沐欣
   • 范雨欣
   • 范佳佩
   • 范沁蓉
   • 范雨佳
   • 范欣沁
   • 范沐蓉
   • 范佳沁
   • 范芙沐
   • 范?#22909;?/li>
   • 范素明
   • 范芙沁
   • 范倩雨
   • 范素雨
   • 范纹欣
   • 范纹青
   • 范珊雨
   • 范素沁
   • 范桐沐
   • 范芷雨
   • 范芳雨
   • 范娥佳
   • 范倚佩
   • 范珊沁
   • 范沐馥
   • 范沐蕊
   • 范佳馥
   • 范欣馥
   • 范馥佩
   • 范馥枝
   • 范馥姗
   • 范馥欣
   • 范雨双
   • 范静霜
   • 范缦萱
   • 范霞婵
   • 范霎霞
   • 范霞慧
   • 范洁霜
   • 范凝莲
   • 范霞妍
   • 范润霞
   • 范霞漫
   • 范霞醉

   范姓历史名人:

   范文若?#22909;?#26411;戏曲家。
   范宽:北宋杰出画家,与关全、李成形成了五代、北宋间北方山水画的三个主要流派。
   范仲淹:北宋大臣、文学家、政治家。庆历三年参知政事,向?#39318;?#30343;帝上有名的《答手诏条陈十事》,提出整顿吏治、?#24515;上?#22763;、发展生产、加强武备等十项主张,并授命主持?#24198;历新政敚?#26159;当时著名的名臣贤相。
   范缜:南朝齐梁时哲学家、无神论者,先后仕齐、?#28023;?#20219;尚书殿中郎、尚书左丞等职。综合并发展?#23435;?#26187;以来的无神论和神灭论思想,对佛教进行?#24605;?#38160;的斗争。
   范晔:南朝宋史学家,曾任尚书吏部郎。曾删取各家《后汉书?#20998;?#20316;,著《后汉书》,成纪传?#31119;?#21367;。
   范宁:东晋经学家。推崇儒学,撰有《春秋谷梁传集解》12卷,是今存最早的《谷梁传》注解,被后人收入流传最广的《十三经注疏?#20998;小?br /> 范冉:东汉人,通五经、尤深于《易》和《尚书》。

   范姓聚集地:

   迁徙分布
   西周成王时,迁于杜。公元4世纪中叶,范氏迁入魏。西汉以前范氏部分人迁至南方。汉代至南北朝时期,范氏分布更为广泛。据范氏族谱记载,唐僖宗乾符元年,由于中原战乱,?#24189;?#20154;范坤举家18口徙居浙江杭州,后移江苏南京,再徙福建宁化黄竹径,是为范氏入闽始祖。至宋代,范氏称盛于福建,人才济济。此后,范氏除在闽南一带发?#29399;?#34893;外,又分出广东海阳、嘉应、?#20998;蕁?#22823;埔、长乐、陆丰、饶平等支派。
   范氏这一显族著姓,在明代以来陆续迁台的范氏几乎遍及全省各地,不过,居住最多的是新竹县。在台湾范姓为台湾的第四十八大姓。在明清之际迁台最早的一个叫范文华的人,他在明末永历年间最先?#38138;?#24320;基于现在的台南盐水镇旧营里。清康熙六十年(公元1662年)有叫范光儒的人从广东移?#25945;?#28286;下水港定居等?#21462;?#26377;的进而迁至海外。宋代以前的范氏名人,大都出?#36234;?#27827;南。
   堂号
   ?#21518;乐堂敚?#23435;朝范仲淹,当秀才时说?#21512;忍煜?#20043;忧而忧,后?#29020;?#20043;乐而乐。
   摷κ?#22530;敚?#21518;汉范氏,金乡人。


   上一条:姜姓男宝宝起名_姓姜的男孩名字(满分/高分)    下一条:范姓男宝宝起名_姓范的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:范姓女宝宝起名_姓范的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48844.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       重庆时时彩外围微信群 快速时时官网注册 开时时彩平台赚钱吗 网易老时时结果 手机彩票投注大乐透 江苏11选5开奖结果走势图删除 福利彩票排列7开奖号 七位数开奖号走势图 pk10哪里发行的 新彊福利彩票时时彩票开奖结果