<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-28 15:28:00

   导语傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分),傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南?#20154;?#30465;。那么傅姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   傅氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位,大约占全国人口的0.36%。傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度,在全国的分布主要集中于湖南、安徽、四川、河南?#20154;?#30465;。那么傅姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   傅姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 傅楷智
   • 傅南杰
   • 傅冠尧
   • 傅楠智
   • 傅俊尧
   • 傅风杰
   • 傅敬哲
   • 傅建皓
   • 傅敬寒
   • 傅建闲
   • 傅风元
   • 傅楷哲
   • 傅琪晋
   • 傅柏豪
   • 傅建福
   • 傅炫棋
   • 傅俊元
   • 傅敬洪
   • 傅敬耀
   • 傅俊凯
   • 傅柏尧
   • 傅泰皓
   • 傅建方
   • 傅建雄
   • 傅波尧
   • 傅肖华
   • 傅鹏荣
   • 傅敬渊
   • 傅敬原
   • 傅柏渊
   • 傅楠瀚
   • 傅劲杰
   • 傅熙高
   • 傅劲文
   • 傅熙栋
   • 傅楠耿
   • 傅肖博
   • 傅风月
   • 傅冠豪
   • 傅祺云
   • 傅祺峰
   • 傅祺宝
   • 傅炫杰
   • 傅敬杰
   • 傅冠嘉
   • 傅建凯
   • 傅冠渊
   • 傅俊杰
   • 傅冠荣
   • 傅炫元
   • 傅柏嘉
   • 傅建华
   • 傅敬伦
   • 傅熙皓
   • 傅敬腾
   • 傅炫尧
   • 傅敬尧
   • 傅楠云
   • 傅熙尧
   • 傅楷腾
   • 傅敬清
   • 傅泰尧
   • 傅建宁
   • 傅俊皓
   • 傅炫栋
   • 傅楷渊
   • 傅敬高
   • 傅琪云
   • 傅风尧
   • 傅鼎棋
   • 傅建云
   • 傅肖皓
   • 傅泰乔
   • 傅敬云
   • 傅冠文
   • 傅熙杰
   • 傅敬洋
   • 傅鼎凯
   • 傅波嘉
   • 傅鹏元
   • 傅冠雄
   • 傅楷瀚
   • 傅熙原
   • 傅风轻
   • 傅楠尧
   • 傅肖元
   • 傅波元
   • 傅冠月
   • 傅炫荣
   • 傅风栋
   • 傅泰嘉
   • 傅敬博
   • 傅炫景
   • 傅琪栋
   • 傅建渊
   • 傅楠哲
   • 傅柏云
   • 傅俊栋
   • 傅劲博
   • 傅冠皓
   • 傅建嘉
   • 傅祺杰
   • 傅琪渊
   • 傅敬普
   • 傅柏智
   • 傅泰月
   • 傅鹏嘉
   • 傅楷峰
   • 傅肖云
   • 傅柏华
   • 傅建荣
   • 傅楷闲
   • 傅敬理
   • 傅柏福
   • 傅鼎栋
   • 傅敬恒
   • 傅鼎高
   • 傅楷尧
   • 傅柏博
   • 傅楠雄
   • 傅琪洋
   • 傅泰景
   • 傅楠耀
   • 傅冠福
   • 傅敬庭
   • 傅肖杰
   • 傅建豪
   • 傅风嘉
   • 傅柏荣
   • 傅琪哲
   • 傅冠栋
   • 傅琪景
   • 傅敬瀚
   • 傅柏杰
   • 傅楷博
   • 傅楷栋
   • 傅冠杰
   • 傅柏栋
   • 傅冠宁
   • 傅侠文
   • 傅楷原
   • 傅楷皓
   • 傅敬栋
   • 傅楠栋
   • 傅泰栋
   • 傅冠熊
   • 傅敬凯
   • 傅炫乔
   • 傅楠渊
   • 傅炫嘉
   • 傅建元
   • 傅国晋
   • 傅国烈
   • 傅国洪
   • 傅国原
   • 傅彬原
   • 傅浩原
   • 傅若晋
   • 傅若洪
   • 傅彬高
   • 傅彬恒
   • 傅国峰
   • 傅浩高
   • 傅健洋
   • 傅健展
   • 傅健哲
   • 傅强洋
   • 傅强晋
   • 傅健伦
   • 傅康峰
   • 傅若庭
   • 傅若峰
   • 傅健凌
   • 傅国庭
   • 傅国耿
   • 傅强恒
   • 傅彬庭
   • 傅若恒
   • 傅若凌
   • 傅若哲
   • 傅健洪
   • 傅雪芹
   • 傅苑哲
   • 傅鹏吉
   • 傅若伦
   • 傅国恒
   • 傅彬洋
   • 傅国哲
   • 傅若原
   • 傅鹏旭
   • 傅章原
   • 傅强哲
   • 傅浩气
   • 傅瀚庆
   • 傅瀚标
   • 傅瀚贤
   • 傅瀚毅
   • 傅健杰
   • 傅浩景
   • 傅泰桦

   傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 傅楷智
   • 傅南杰
   • 傅楠智
   • 傅俊尧
   • 傅敬哲
   • 傅鼎庭
   • 傅楷哲
   • 傅琪晋
   • 傅鼎翔
   • 傅炫棋
   • 傅俊元
   • 傅俊维
   • 傅敬耀
   • 傅俊凯
   • 傅泰皓
   • 傅圣耀
   • 傅楠耿
   • 傅炫玮
   • 傅祺宝
   • 傅韵天
   • 傅炫杰
   • 傅俊杰
   • 傅炫智
   • 傅炫元
   • 傅敬伦
   • 傅敬腾
   • 傅鼎恩
   • 傅炫尧
   • 傅楷腾
   • 傅俊畅
   • 傅泰尧
   • 傅建宁
   • 傅俊皓
   • 傅炫栋
   • 傅圣哲
   • 傅幽智
   • 傅?#37027;?/li>
   • 傅鼎棋
   • 傅鼎智
   • 傅韵尘
   • 傅泰翔
   • 傅泰乔
   • 傅鼎凯
   • 傅泰宁
   • 傅鼎城
   • 傅泰图
   • 傅泰智
   • 傅烟轩
   • 傅炫荣
   • 傅泰嘉
   • 傅泰硕
   • 傅圣智
   • 傅炫景
   • 傅楠哲
   • 傅俊栋
   • 傅柏智
   • 傅泰月
   • 傅俊玮
   • 傅鼎伦
   • 傅俊翔
   • 傅敬理
   • 傅鼎栋
   • 傅鼎益
   • 傅圣腾
   • 傅鼎高
   • 傅煜城
   • 傅鼎轩
   • 傅泰景
   • 傅楠耀
   • 傅敬庭
   • 傅琪哲
   • 傅圣耿
   • 傅幽宁
   • 傅鼎哲
   • 傅冠宁
   • 傅泰栋
   • 傅炫硕
   • 傅炫乔
   • 傅炫嘉
   • 傅国晋
   • 傅国烈
   • 傅伟哲
   • 傅章轩
   • 傅若晋
   • 傅健展
   • 傅健哲
   • 傅章哲
   • 傅强晋
   • 傅健伦
   • 傅章庭
   • 傅若庭
   • 傅健凌
   • 傅国庭
   • 傅国耿
   • 傅章伦
   • 傅章烈
   • 傅彬庭
   • 傅若凌
   • 傅若哲
   • 傅苑哲
   • 傅若伦
   • 傅国哲
   • 傅章原
   • 傅强哲
   • 傅宝乐
   • 傅宝逸
   • 傅韵龙
   • 傅泰桦
   • 傅劲龙
   • 傅泰璋
   • 傅柏瑾
   • 傅冠龙
   • 傅俊勋
   • 傅冠道
   • 傅晟棋
   • 傅章凯
   • 傅章皓
   • 傅章杰
   • 傅章栋
   • 傅章翔
   • 傅柏龙
   • 傅建达
   • 傅建璋
   • 傅俊树
   • 傅炫桦
   • 傅健智
   • 傅冠璋
   • 傅俊璋
   • 傅俊龙
   • 傅章智
   • 傅炫璋
   • 傅泰瑾
   • 傅章循
   • 傅泰龙
   • 傅幽达
   • 傅建龙
   • 傅彬智
   • 傅泰达
   • 傅冠达
   • 傅泰运
   • 傅泰勋
   • 傅炫融
   • 傅建瑾
   • 傅炫勋
   • 傅幽龙
   • 傅柏达
   • 傅俊桦
   • 傅?#20998;?/li>
   • 傅伟智
   • 傅宝祺
   • 傅宝义
   • 傅宝驰
   • 傅天旷
   • 傅月俊
   • 傅天炫
   • 傅木泰
   • 傅引泰
   • 傅天俊
   • 傅天南
   • 傅天幽
   • 傅天劲
   • 傅月泰
   • 傅天柏
   • 傅木俊
   • 傅智冠
   • 傅智南
   • 傅乔南
   • 傅天隆
   • 傅乔俊
   • 傅月灿
   • 傅杰炫
   • 傅杰泰
   • 傅乔炫
   • 傅天佑
   • 傅景振
   • 傅元良
   • 傅皓泰
   • 傅木隆
   • 傅天遥
   • 傅杰南
   • 傅棋章
   • 傅皓南
   • 傅智伟
   • 傅景泰
   • 傅智健
   • 傅月隆
   • 傅智强
   • 傅智俊
   • 傅木遥
   • 傅杰章
   • 傅棕章
   • 傅皓俊
   • 傅木灿
   • 傅皓振
   • 傅棋拓
   • 傅引志
   • 傅景章
   • 傅杰振
   • 傅木良
   • 傅智章

   傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 傅星玮
   • 傅鼎翔
   • 傅俊维
   • 傅圣刚
   • 傅圣耀
   • 傅韵诚
   • 傅圣超
   • 傅幽仁
   • 傅新翔
   • 傅镜维
   • 傅炫玮
   • 傅韵天
   • 傅星维
   • 傅裕轩
   • 傅新恩
   • 傅靖轩
   • 傅圣捷
   • 傅春玮
   • 傅鼎恩
   • 傅?#21335;?/li>
   • 傅镜玮
   • 傅圣轩
   • 傅圣哲
   • 傅幽智
   • 傅?#37027;?/li>
   • 傅韵尘
   • 傅泰翔
   • 傅圣恩
   • 傅识维
   • 傅鼎城
   • 傅幽胜
   • 傅烟轩
   • 傅幽诚
   • 傅川轩
   • 傅泰硕
   • 傅圣智
   • 傅幽盛
   • 傅俊玮
   • 傅识玮
   • 傅俊翔
   • 傅圣翔
   • 傅幽瑞
   • 傅鼎益
   • 傅圣腾
   • 傅?#31471;?/li>
   • 傅煜城
   • 傅鼎轩
   • 傅靖翔
   • 傅圣耿
   • 傅幽捷
   • 傅幽宁
   • 傅圣盛
   • 傅信翔
   • 傅炫硕
   • 傅千轩
   • 傅镜宇
   • 傅晨轩
   • 傅伟哲
   • 傅章轩
   • 傅韵舟
   • 傅识宇
   • 傅商轩
   • 傅伟峻
   • 傅野轩
   • 傅伟刚
   • 傅伟宸
   • 傅绍轩
   • 傅韵羽
   • 傅伟轩
   • 傅识亦
   • 傅韵宇
   • 傅韵舟
   • 傅宝逸
   • 傅韵龙
   • 傅星融
   • 傅信勋
   • 傅俊勋
   • 傅幽锦
   • 傅晨翔
   • 傅镜勋
   • 傅章翔
   • 傅伟盛
   • 傅识勋
   • 傅绍翔
   • 傅商翔
   • 傅识运
   • 傅幽达
   • 傅伟超
   • 傅泰运
   • 傅泰勋
   • 傅炫融
   • 傅炫勋
   • 傅伟胜
   • 傅野胜
   • 傅幽龙
   • 傅镜运
   • 傅星运
   • 傅伟捷
   • 傅伟智
   • 傅引泰
   • 傅天幽
   • 傅捷誉
   • 傅天佑
   • 傅钦伟
   • 傅智伟
   • 傅善誉
   • 傅少辰
   • 傅引志
   • 傅朝唯
   • 傅朝伟
   • 傅朝誉
   • 傅捷勇
   • 傅钦唯
   • 傅善伟
   • 傅智勇
   • 傅天辰
   • 傅引辰
   • 傅善勇
   • 傅智野
   • 傅钦勇
   • 傅川翔
   • 傅章境
   • 傅俊宇
   • 傅炫宇
   • 傅泰宇
   • 傅俊羽
   • 傅伟诚
   • 傅星宇
   • 傅野诚
   • 傅?#27827;?/li>
   • 傅泰羽
   • 傅?#20843;?/li>
   • 傅伟瑜
   • 傅信亦
   • 傅幽宇
   • 傅商玮
   • 傅星羽
   • 傅章硕
   • 傅信宇
   • 傅幽全
   • 傅章维
   • 傅章玮
   • 傅幽光
   • 傅圣忠
   • 傅靖坤
   • 傅川岩
   • 傅鼎硕
   • 傅圣坤
   • 傅圣宁
   • 傅靖硕
   • 傅圣齐
   • 傅圣诚
   • 傅川坤
   • 傅圣图
   • 傅圣青
   • 傅圣瑜
   • 傅新玮
   • 傅鼎玮
   • 傅新硕
   • 傅?#21525;?/li>
   • 傅裕玮
   • 傅圣昌
   • 傅圣依
   • 傅圣瑞
   • 傅鼎维
   • 傅鼎坤
   • 傅鼎岩
   • 傅圣玮
   • 傅圣硕
   • 傅圣睿
   • 傅信阳
   • 傅镜佑
   • 傅识均
   • 傅幽远
   • 傅韵辰
   • 傅镜辰
   • 傅识延
   • 傅镜余
   • 傅星远
   • 傅思远
   • 傅识辰
   • 傅镜延
   • 傅致远
   • 傅俊远
   • 傅星阳
   • 傅幽隆
   • 傅泰远
   • 傅宝宇
   • 傅朝磊
   • 傅玮誉
   • 傅钦逸
   • 傅钦磊
   • 傅睿伟
   • 傅誓伟
   • 傅银伟
   • 傅朝逸
   • 傅善磊
   • 傅智逸
   • 傅朝卫
   • 傅烨伟

   傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 傅识华
   • 傅波钦
   • 傅星玮
   • 傅星齐
   • 傅川峰
   • 傅新顺
   • 傅星寒
   • 傅新瀚
   • 傅春盛
   • 傅春睿
   • 傅信豪
   • 傅新朝
   • 傅信睿
   • 傅新捷
   • 傅星银
   • 傅圣刚
   • 傅靖刚
   • 傅星豪
   • 傅韵诚
   • 傅圣超
   • 傅新渊
   • 傅幽仁
   • 傅新翔
   • 傅镜齐
   • 傅信斯
   • 傅镜维
   • 傅星盛
   • 傅新刚
   • 傅镜瑜
   • 傅星维
   • 傅鹏诚
   • 傅识豪
   • 傅裕轩
   • 傅靖闲
   • 傅新恩
   • 傅风顺
   • 傅?#24230;?/li>
   • 傅千峻
   • 傅星博
   • 傅靖轩
   • 傅圣捷
   • 傅春玮
   • 傅波盛
   • 傅熙捷
   • 傅识诚
   • 傅靖洋
   • 傅新云
   • 傅镜玮
   • 傅星渊
   • 傅信钦
   • 傅川洪
   • 傅思睿
   • 傅靖云
   • 傅鹏瑞
   • 傅信文
   • 傅信盛
   • 傅识齐
   • 傅识维
   • 傅信诚
   • 傅镜韶
   • 傅新洋
   • 傅星韶
   • 傅施豪
   • 傅幽胜
   • 傅星博
   • 傅秋胜
   • 傅识方
   • 傅星瑜
   • 傅川峻
   • 傅幽诚
   • 傅川轩
   • 傅风睿
   • 傅幽盛
   • 傅镜睿
   • 傅星善
   • 傅星华
   • 傅识玮
   • 傅星胜
   • 傅施普
   • 傅幽瑞
   • 傅镜诚
   • 傅星雄
   • 傅新博
   • 傅信韶
   • 傅星仁
   • 傅裕博
   • 傅?#31471;?/li>
   • 傅风盛
   • 傅裕瀚
   • 傅熙胜
   • 傅风齐
   • 傅星钦
   • 傅靖翔
   • 傅镜华
   • 傅熙峻
   • 傅鹏仁
   • 傅新峻
   • 傅靖博
   • 傅信齐
   • 傅靖渊
   • 傅风瑞
   • 傅幽捷
   • 傅风诚
   • 傅识睿
   • 傅镜方
   • 傅施瑞
   • 傅春豪
   • 傅圣盛
   • 傅鹏睿
   • 傅星捷
   • 傅秋深
   • 傅镜文
   • 傅信翔
   • 傅熙顺
   • 傅信博
   • 傅星福
   • 傅新欢
   • 傅千轩
   • 傅新盛
   • 傅熙刚
   • 傅镜宇
   • 傅晨轩
   • 傅镜舟
   • 傅晨书
   • 傅浩峻
   • 傅雪峻
   • 傅镜向
   • 傅韵舟
   • 傅识宇
   • 傅商轩
   • 傅伟峻
   • 傅晨峰
   • 傅商峻
   • 傅?#24403;?/li>
   • 傅识帆
   • 傅商峰
   • 傅伟刚
   • 傅镜帆
   • 傅浩修
   • 傅伟宸
   • 傅绍轩
   • 傅镜西
   • 傅绍刚
   • 傅识亦
   • 傅绍峻
   • 傅韵舟
   • 傅浩顺
   • 傅星融
   • 傅浩朝
   • 傅紫然
   • 傅浩然
   • 傅绍闲
   • 傅春霖
   • 傅海尊
   • 傅信翰
   • 傅信勋
   • 傅紫胜
   • 傅绍云
   • 傅晨云
   • 傅绍寒
   • 傅星润
   • 傅幽锦
   • 傅绍博
   • 傅晨翔
   • 傅春翰
   • 傅浩胜
   • 傅镜勋
   • 傅伟盛
   • 傅识霖
   • 傅识勋
   • 傅鹏锦
   • 傅绍翔
   • 傅商翔
   • 傅识运
   • 傅晨超
   • 傅伟超
   • 傅镜锦
   • 傅识翰
   • 傅星锦
   • 傅识锦
   • 傅?#24230;?/li>
   • 傅信锦
   • 傅商博
   • 傅镜翰
   • 傅浩捷
   • 傅绍渊
   • 傅伟胜
   • 傅信霖
   • 傅野胜
   • 傅浩盛
   • 傅镜运
   • 傅镜霖
   • 傅星运
   • 傅伟捷
   • 傅瀚川
   • 傅方星
   • 傅千凡
   • 傅文春
   • 傅?#30007;?/li>
   • 傅少风

   傅姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 傅熙寒
   • 傅识华
   • 傅波钦
   • 傅风杰
   • 傅波文
   • 傅川峰
   • 傅敬寒
   • 傅风寒
   • 傅建闲
   • 傅莫闲
   • 傅星寒
   • 傅风元
   • 傅新瀚
   • 傅柏豪
   • 傅建福
   • 傅信豪
   • 傅敬洪
   • 傅建方
   • 傅建雄
   • 傅波尧
   • 傅肖华
   • 傅鹏荣
   • 傅敬渊
   • 傅柏渊
   • 傅星豪
   • 傅楠瀚
   • 傅新渊
   • 傅熙高
   • 傅劲文
   • 傅熙栋
   • 傅波清
   • 傅肖博
   • 傅风月
   • 傅冠豪
   • 傅祺云
   • 傅祺峰
   • 傅鹏诚
   • 傅识豪
   • 傅风博
   • 傅靖闲
   • 傅风顺
   • 傅冠渊
   • 傅建华
   • 傅星博
   • 傅熙皓
   • 傅波盛
   • 傅熙捷
   • 傅波云
   • 傅靖洋
   • 傅楠云
   • 傅熙尧
   • 傅新云
   • 傅敬清
   • 傅波豪
   • 傅星渊
   • 傅楷渊
   • 傅琪云
   • 傅川洪
   • 傅风尧
   • 傅建云
   • 傅靖云
   • 傅鹏瑞
   • 傅信文
   • 傅敬云
   • 傅冠文
   • 傅熙杰
   • 傅敬洋
   • 傅新洋
   • 傅施豪
   • 傅波嘉
   • 傅星博
   • 傅鹏元
   • 傅冠雄
   • 傅楷瀚
   • 傅风华
   • 傅熙原
   • 傅风轻
   • 傅识方
   • 傅波元
   • 傅风栋
   • 傅敬博
   • 傅鹏文
   • 傅建渊
   • 傅柏云
   • 傅风睿
   • 傅劲博
   • 傅星华
   • 傅琪渊
   • 傅敬普
   • 傅鹏嘉
   • 傅施普
   • 傅楷峰
   • 傅肖云
   • 傅柏华
   • 傅楷闲
   • 傅柏福
   • 傅敬恒
   • 傅星雄
   • 傅风云
   • 傅新博
   • 傅裕博
   • 傅风盛
   • 傅柏博
   • 傅楠雄
   • 傅裕瀚
   • 傅熙胜
   • 傅风豪
   • 傅风齐
   • 傅熙博
   • 傅琪洋
   • 傅镜华
   • 傅熙峻
   • 傅冠福
   • 傅鹏仁
   • 傅熙瀚
   • 傅建豪
   • 傅风嘉
   • 傅靖博
   • 傅靖渊
   • 傅风瑞
   • 傅敬瀚
   • 傅楷博
   • 傅风诚
   • 傅熙清
   • 傅镜方
   • 傅春豪
   • 傅鹏睿
   • 傅秋深
   • 傅镜文
   • 傅侠文
   • 傅熙顺
   • 傅冠熊
   • 傅信博
   • 傅星福
   • 傅风文
   • 傅新欢
   • 傅楠渊
   • 傅熙刚
   • 傅国洪
   • 傅浩原
   • 傅浩峻
   • 傅雪峻
   • 傅镜向
   • 傅若洪
   • 傅彬恒
   • 傅国峰
   • 傅浩高
   • 傅健洋
   • 傅晨峰
   • 傅强洋
   • 傅康峰
   • 傅?#24403;?/li>
   • 傅若峰
   • 傅识帆
   • 傅商峰
   • 傅强恒
   • 傅镜帆
   • 傅浩修
   • 傅若恒
   • 傅?#21697;?/li>
   • 傅健洪
   • 傅雪芹
   • 傅鹏吉
   • 傅国恒
   • 傅彬洋
   • 傅浩恒
   • 傅鹏旭
   • 傅浩洋
   • 傅浩气
   • 傅瀚兴
   • 傅瀚庆
   • 傅瀚辉
   • 傅瀚标
   • 傅瀚贤
   • 傅瀚毅
   • 傅浩云
   • 傅浩景
   • 傅浩顺
   • 傅彬闲
   • 傅浩朝
   • 傅国闲
   • 傅建润
   • 傅浩然
   • 傅肖霖
   • 傅浩雄
   • 傅绍闲
   • 傅健闲
   • 傅春霖
   • 傅海尊
   • 傅信翰
   • 傅望杰
   • 傅绍云
   • 傅康云
   • 傅晨云
   • 傅绍寒
   • 傅星润
   • 傅绍博
   • 傅春翰
   • 傅风润
   • 傅强渊

   傅姓历史名人:

   傅山?#22909;?#28165;大学问家,字青主。他不但博通经?#20998;?#23376;?#22836;鸕乐?#23398;,并兼工诗文、书画、金石、?#24535;?#21307;学。其思想破儒家正统之见,开清代子学研究的风气。其著作?#23567;端?#32418;龛集》、《荀子评注》等,医学上?#23567;?#20613;青主女科》和《傅青主男科》等书。
   傅善祥:近代中国历史上第一位女状元。1853年,太平天国定都天京,不久开'女科',考中鼎甲第一名。是东王杨秀清政务上的得力助手。
   傅玄?#20309;?#26187;时哲学家、文学家,可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人。其学?#35797;?#21338;,精通单律,于诗擅长乐府。在哲学上,把自然和人类历史都看作一种?#30475;?#30340;自然过程,批判了有神论的世界观
   和玄学空谈。
   傅宽?#27721;?#39640;祖时开国功臣。在楚汉战争时随韩信、曹参平定齐地。汉高祖得天下后曾定元功18人,傅宽列第9位。
   傅毅:东?#20309;?#23398;家。朝廷求贤不诚,士多隐居,遂作《七激》、《迪志》诗,讽世明志,后?#24509;?#20026;兰台今史,以?#21335;?#20110;朝廷。

   傅姓聚集地:

   迁徙分布
   傅姓形成于商朝都城殷,早期主要是在北方发?#29399;?#34893;。春秋时,郑国(都今河南新郑)有大夫傅瑕。秦汉之际有傅宽,从刘邦打天下,以功封阳陵?#30591;?#20854;后代有一支在今山东境发展。所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西、甘肃东部、宁夏等省为主。尔后,便东迁至河北、山东。西汉时傅氏已播迁至西北、西南地区。如西汉大司马傅喜为河内温(今河南温县)人,傅柔为浦江(今属浙江)人?#27426;?#27721;傅俊为襄城(今属河南)人,傅毅为扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,傅燮为灵州(在今宁夏灵武县?#24120;?#20154;。西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于永嘉之乱时迁至会稽(今浙江绍兴),傅咸的后代还有一支自北地徙居清河(今属河北)。唐末,王潮、王审知入闽,有河南傅姓将佐随往,在福建?#24067;?#33853;户。北?#25991;?#24180;,又有邓州(今属河南)傅氏迁往福建泉州,此后繁衍昌盛。南?#25991;?#28165;河傅氏又有一支徙居福建上杭?#20113;?#20065;,后又分出广东?#22235;?#20613;氏等支派。明代,傅氏已遍布江南各省。清代,有部分满洲贵族改姓傅;闽粤有傅氏移居台湾,进而又有徙居海外者。
   堂号
   '兴商堂':商武丁时刻想振兴?#32422;?#30340;国家,但缺乏贤人帮助。一天夜里,他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说,治国的本领很大。于是武丁就画?#22235;?#22307;人的像,命许多人去?#36965;?#32467;果在傅岩找到了一位泥水匠人,正在那里筑墙,他很像武丁梦中见到的人的模样。他就是傅说。请到朝廷,他果然帮助武丁振兴了商朝。是历史上的名宰相。
   傅姓也以'清河'位其堂号。


   上一条:傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)    下一条:沈姓女宝宝起名_姓沈的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48795.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       湖南体彩网幸运赛车 jdb财神捕鱼下载 官方飞艇开奖app下载 小赛车盛世 2013美女模特走秀 七乐彩开奖号 澳洲幸运5官网开奖网 pk10冠亚和抓码方法 彩票中刚好1万要交税吗 5分赛车计划软件