<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 11:18:00

   导语曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分),曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   曹姓在川甘地区和中原比较兴盛,主要集中在河南,河北,四川三省,占全国人口0.59%,总人口约730余万。那么曹姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   曹姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 曹若庭
   • 曹健乔
   • 曹章嘉
   • 曹国哲
   • 曹若宝
   • 曹彬豪
   • 曹苑文
   • 曹楠雄
   • 曹国清
   • 曹浩棋
   • 曹彬凯
   • 曹强恒
   • 曹彬瀚
   • 曹强豪
   • 曹楠杰
   • 曹健宝
   • 曹若晋
   • 曹敬博
   • 曹楷杰
   • 曹健清
   • 曹国福
   • 曹健文
   • 曹彬皓
   • 曹彬月
   • 曹乾元
   • 曹彬文
   • 曹健元
   • 曹彬景
   • 曹敬尧
   • 曹英方
   • 曹楷皓
   • 曹浩气
   • 曹强栋
   • 曹若栋
   • 曹彬华
   • 曹健福
   • 曹悟瀚
   • 曹浩景
   • 曹章尧
   • 曹悟云
   • 曹苑皓
   • 曹苑元
   • 曹琪景
   • 曹健耀
   • 曹国瀚
   • 曹若皓
   • 曹国耿
   • 曹强耀
   • 曹敬云
   • 曹敬栋
   • 曹浩原
   • 曹强渊
   • 曹健智
   • 曹彬杰
   • 曹苑福
   • 曹健杰
   • 曹?#30340;?/li>
   • 曹康云
   • 曹敬凯
   • 曹国栋
   • 曹若文
   • 曹康文
   • 曹若尧
   • 曹若溪
   • 曹彬原
   • 曹楠云
   • 曹国云
   • 曹健华
   • 曹苑棋
   • 曹国烈
   • 曹健皓
   • 曹楷渊
   • 曹健栋
   • 曹鼎皓
   • 曹国嘉
   • 曹彬元
   • 曹敬杰
   • 曹若峰
   • 曹若清
   • 曹苑荣
   • 曹鼎棋
   • 曹苑景
   • 曹楷闲
   • 曹彬图
   • 曹苑宁
   • 曹若耀
   • 曹强雄
   • 曹强杰
   • 曹强洋
   • 曹国原
   • 曹康杰
   • 曹若凌
   • 曹强歌
   • 曹敬棕
   • 曹浩尧
   • 曹健豪
   • 曹敬普
   • 曹熙尧
   • 曹熙皓
   • 曹健渊
   • 曹国宁
   • 曹若原
   • 曹雪元
   • 曹苑月
   • 曹强尧
   • 曹彬智
   • 曹国豪
   • 曹章木
   • 曹苑栋
   • 曹苑博
   • 曹国景
   • 曹国晋
   • 曹若豪
   • 曹健棋
   • 曹晟棋
   • 曹国文
   • 曹苑瀚
   • 曹强荣
   • 曹若元
   • 曹康博
   • 曹彬嘉
   • 曹若哲
   • 曹彬渊
   • 曹熙杰
   • 曹强文
   • 曹强哲
   • 曹国峰
   • 曹浩嘉
   • 曹若瀚
   • 曹强腾
   • 曹浩凯
   • 曹浩藏
   • 曹彬庭
   • 曹强华
   • 曹章凯
   • 曹章元
   • 曹章原
   • 曹国杰
   • 曹健方
   • 曹浩元
   • 曹章栋
   • 曹国庭
   • 曹琪皓
   • 曹琪云
   • 曹苛杰
   • 曹苑杰
   • 曹浩月
   • 曹国蓝
   • 曹琪渊
   • 曹鼎栋
   • 曹若嘉
   • 曹若天
   • 曹若洪
   • 曹国雄
   • 曹楷智
   • 曹祺杰
   • 曹苑闲
   • 曹苑乔
   • 曹熙栋
   • 曹强福
   • 曹敬理
   • 曹苑哲
   • 曹敬渊
   • 曹健洪
   • 曹章杰
   • 曹敬清
   • 曹雪景
   • 曹康凯
   • 曹若凯
   • 曹国元
   • 曹敬寒
   • 曹国渊
   • 曹若福
   • 曹国高
   • 曹若尘
   • 曹健凌
   • 曹浩高
   • 曹健闲
   • 曹祺云
   • 曹国月
   • 曹若宁
   • 曹楷博
   • 曹楠栋
   • 曹楠博
   • 曹祺凯
   • 曹国耀
   • 曹若伦
   • 曹国恒
   • 曹浩栋
   • 曹强博
   • 曹国荣
   • 曹健瀚
   • 曹晖杰
   • 曹楠尧
   • 曹彬耀
   • 曹国凯
   • 曹健洋
   • 曹琪栋
   • 曹彬棋
   • 曹雪月

   曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 曹若庭
   • 曹章庭
   • 曹章嘉
   • 曹国哲
   • 曹若宝
   • 曹章硕
   • 曹健宝
   • 曹若晋
   • 曹鼎智
   • 曹章尧
   • 曹健耀
   • 曹国耿
   • 曹强耀
   • 曹章循
   • 曹健智
   • 曹章维
   • 曹章宁
   • 曹?#30340;?/li>
   • 曹伟耀
   • 曹国烈
   • 曹章哲
   • 曹章天
   • 曹鼎皓
   • 曹鼎棋
   • 曹彬图
   • 曹苑宁
   • 曹若耀
   • 曹若凌
   • 曹章晋
   • 曹国宁
   • 曹彬智
   • 曹章木
   • 曹国晋
   • 曹晟棋
   • 曹若哲
   • 曹章翔
   • 曹强哲
   • 曹强腾
   • 曹彬庭
   • 曹章玮
   • 曹章凯
   • 曹章元
   • 曹章原
   • 曹章栋
   • 曹国庭
   • 曹圣智
   • 曹鼎栋
   • 曹若天
   • 曹楷智
   • 曹敬理
   • 曹伟哲
   • 曹苑哲
   • 曹章杰
   • 曹若尘
   • 曹健凌
   • 曹若宁
   • 曹国耀
   • 曹若伦
   • 曹章伦
   • 曹章烈
   • 曹鼎翔
   • 曹彬耀
   • 曹章智
   • 曹伟智
   • 曹鼎凯
   • 曹章宝
   • 曹章耀
   • 曹章皓
   • 曹荣志
   • 曹烟轩
   • 曹楠哲
   • 曹楠耿
   • 曹鼎哲
   • 曹敬烈
   • 曹鼎益
   • 曹敬庭
   • 曹畅忆
   • 曹鼎轩
   • 曹鼎伦
   • 曹鼎恩
   • 曹荣绩
   • 曹琪哲
   • 曹鼎庭
   • 曹鼎原
   • 曹嘉隆
   • 曹鼎城
   • 曹尘远
   • 曹玮遥
   • 曹嘉志
   • 曹敬哲
   • 曹鼎高
   • 曹圣哲
   • 曹嘉良
   • 曹煜城
   • 曹圣耿
   • 曹琪晋
   • 曹楷哲
   • 曹荣利
   • 曹玮志
   • 曹敬伦
   • 曹荣振
   • 曹宁康
   • 曹烨伟
   • 曹嘉章
   • 曹荣章
   • 曹嘉振
   • 曹敬丰
   • 曹鼎忠
   • 曹祺知
   • 曹楷忠
   • 曹鼎岩
   • 曹圣丰
   • 曹鼎松
   • 曹琪忠
   • 曹鼎坤
   • 曹敬昊
   • 曹敬来
   • 曹祺丰
   • 曹鼎昊
   • 曹敬易
   • 曹鼎萧
   • 曹楷丰
   • 曹圣昊
   • 曹鼎东
   • 曹圣忠
   • 曹楷彤
   • 曹鼎丰
   • 曹亦临
   • 曹宇良
   • 曹旭志
   • 曹旭遥
   • 曹亦隆
   • 曹亦良
   • 曹全佑
   • 曹宇灿
   • 曹亦志
   • 曹宇志
   • 曹宇临
   • 曹宇隆
   • 曹亦灿
   • 曹亦遥
   • 曹玮南
   • 曹玮泰
   • 曹荣俊
   • 曹嘉南
   • 曹玮炫
   • 曹荣南
   • 曹玮俊
   • 曹玮拓
   • 曹荣泰
   • 曹嘉俊
   • 曹嘉泰
   • 曹贤来
   • 曹玉彤
   • 曹乐奇
   • 曹旦奇
   • 曹德依
   • 曹叶知
   • 曹贤昊
   • 曹叶易
   • 曹贤易
   • 曹?#21525;?/li>
   • 曹古昊
   • 曹叶昊
   • 曹德昊
   • 曹啸忠
   • 曹冬奇
   • 曹德忠
   • 曹德林
   • 曹德东
   • 曹圣宁
   • 曹鼎玮
   • 曹敬畅
   • 曹鼎硕
   • 曹敬宁
   • 曹鼎荣
   • 曹鼎维
   • 曹章旦
   • 曹章冬
   • 曹古哲
   • 曹叶庭
   • 曹古凌
   • 曹啸哲
   • 曹厉轩
   • 曹冬轩
   • 曹叶耀
   • 曹德轩
   • 曹德哲
   • 曹贤哲
   • 曹德晋
   • 曹乐城
   • 曹古伦
   • 曹古烈
   • 曹德原
   • 曹德展
   • 曹贤烈
   • 曹德高
   • 曹贤庭
   • 曹叶伦
   • 曹古庭

   曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 曹章硕
   • 曹伟峻
   • 曹野诚
   • 曹晨轩
   • 曹?#20843;?/li>
   • 曹圣捷
   • 曹川翔
   • 曹靖翔
   • 曹绍玮
   • 曹绍轩
   • 曹章维
   • 曹伟耀
   • 曹伟捷
   • 曹伟刚
   • 曹野轩
   • 曹唯仁
   • 曹伟盛
   • 曹晨翔
   • 曹章翔
   • 曹伟瑜
   • 曹伟轩
   • 曹章玮
   • 曹伟宸
   • 曹野胜
   • 曹圣智
   • 曹绍硕
   • 曹商轩
   • 曹伟哲
   • 曹圣超
   • 曹商翔
   • 曹鼎翔
   • 曹绍翔
   • 曹圣翔
   • 曹伟智
   • 曹伟胜
   • 曹伟诚
   • 曹千轩
   • 曹睿辰
   • 曹烟轩
   • 曹瑞延
   • 曹圣刚
   • 曹鼎益
   • 曹畅忆
   • 曹齐佑
   • 曹银辰
   • 曹鼎轩
   • 曹裕轩
   • 曹鼎恩
   • 曹誓佑
   • 曹玮远
   • 曹睿远
   • 曹鼎城
   • 曹尘远
   • 曹玮遥
   • 曹玮辰
   • 曹新恩
   • 曹圣哲
   • 曹瑞辰
   • 曹圣轩
   • 曹瑜辰
   • 曹煜城
   • 曹瑞余
   • 曹圣耿
   • 曹睿余
   • 曹圣恩
   • 曹瑜延
   • 曹圣峻
   • 曹诚均
   • 曹瑞远
   • 曹玮志
   • 曹靖轩
   • 曹川轩
   • 曹瑜伟
   • 曹玮崇
   • 曹烨伟
   • 曹齐伟
   • 曹睿伟
   • 曹玮誉
   • 曹银伟
   • 曹鼎岩
   • 曹圣丰
   • 曹圣昌
   • 曹川坤
   • 曹川岩
   • 曹靖坤
   • 曹圣青
   • 曹鼎坤
   • 曹圣昊
   • 曹圣忠
   • 曹?#21525;?/li>
   • 曹圣依
   • 曹圣坤
   • 曹亦临
   • 曹亦余
   • 曹西佑
   • 曹亦佑
   • 曹如佑
   • 曹宇辰
   • 曹舟辰
   • 曹亦阳
   • 曹亦聪
   • 曹宇良
   • 曹西辰
   • 曹亦隆
   • 曹亦良
   • 曹全佑
   • 曹宇灿
   • 曹亦延
   • 曹亦秀
   • 曹任延
   • 曹亦志
   • 曹宇志
   • 曹宇临
   • 曹亦辰
   • 曹舟佑
   • 曹宇隆
   • 曹宇均
   • 曹亦灿
   • 曹亦远
   • 曹亦遥
   • 曹玮南
   • 曹瑞勇
   • 曹玮星
   • 曹玮泰
   • 曹玮炫
   • 曹银勇
   • 曹玮俊
   • 曹玮拓
   • 曹玮信
   • 曹睿勇
   • 曹卫昌
   • 曹叶坤
   • 曹德依
   • 曹叶知
   • 曹世坤
   • 曹叶尚
   • 曹叶岩
   • 曹叶昌
   • 曹叶易
   • 曹?#21525;?/li>
   • 曹逸承
   • 曹叶昊
   • 曹叶承
   • 曹叶青
   • 曹圣瑞
   • 曹圣硕
   • 曹圣宁
   • 曹绍永
   • 曹鼎玮
   • 曹圣诚
   • 曹圣齐
   • 曹鼎硕
   • 曹商永
   • 曹圣睿
   • 曹裕玮
   • 曹圣玮
   • 曹靖硕
   • 曹鼎维
   • 曹新硕
   • 曹新玮
   • 曹圣瑜
   • 曹叶庭
   • 曹厉轩
   • 曹叶峻
   • 曹冬轩
   • 曹叶耀
   • 曹世恩
   • 曹德轩
   • 曹叶城
   • 曹叶笑
   • 曹川永
   • 曹叶祖
   • 曹乐城
   • 曹锋轩
   • 曹叶伦
   • 曹卫凌
   • 曹叶凌
   • 曹叶轩
   • 曹世轩
   • 曹叶书
   • 曹锐轩
   • 曹德恩
   • 曹叶哲
   • 曹叶烈
   • 曹叶益
   • 曹叶宝
   • 曹磊峻
   • 曹叶释
   • 曹昊阳
   • 曹青阳
   • 曹尚阳
   • 曹青辰
   • 曹尚佑
   • 曹?#24615;?/li>
   • 曹尚延
   • 曹圣川
   • 曹岩佑
   • 曹青延
   • 曹承佑
   • 曹昌余

   曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 曹晨少
   • 曹晨超
   • 曹新博
   • 曹晨豪
   • 曹伟峻
   • 曹浩朝
   • 曹野诚
   • 曹川钦
   • 曹晨诚
   • 曹浩峻
   • 曹雪诚
   • 曹绍渊
   • 曹晨瑞
   • 曹晨轩
   • 曹商诚
   • 曹川斯
   • 曹浩然
   • 曹圣捷
   • 曹川翔
   • 曹浩睿
   • 曹绍峻
   • 曹商豪
   • 曹靖翔
   • 曹新胜
   • 曹新捷
   • 曹海尊
   • 曹浩胜
   • 曹商峻
   • 曹绍玮
   • 曹绍轩
   • 曹商博
   • 曹浩顺
   • 曹绍闲
   • 曹绍寒
   • 曹新闲
   • 曹浩仁
   • 曹靖云
   • 曹浩捷
   • 曹新朝
   • 曹伟捷
   • 曹紫然
   • 曹晨方
   • 曹新欢
   • 曹商峰
   • 曹伟刚
   • 曹唯仁
   • 曹熙顺
   • 曹伟盛
   • 曹晨文
   • 曹新云
   • 曹绍刚
   • 曹熙捷
   • 曹晨翔
   • 曹浩瑜
   • 曹绍文
   • 曹鹤睿
   • 曹川云
   • 曹伟瑜
   • 曹川喻
   • 曹伟宸
   • 曹野胜
   • 曹绍福
   • 曹绍硕
   • 曹商轩
   • 曹晨华
   • 曹靖渊
   • 曹绍博
   • 曹紫胜
   • 曹熙胜
   • 曹圣超
   • 曹商翔
   • 曹晨睿
   • 曹浩盛
   • 曹靖闲
   • 曹雪峻
   • 曹新盛
   • 曹雪睿
   • 曹浩修
   • 曹千超
   • 曹绍翔
   • 曹浩诚
   • 曹川盛
   • 曹商齐
   • 曹伟胜
   • 曹绍洋
   • 曹伟诚
   • 曹晨峰
   • 曹新顺
   • 曹熙盛
   • 曹千轩
   • 曹川峻
   • 曹瑞鸿
   • 曹银鸿
   • 曹睿辰
   • 曹齐朋
   • 曹瑞延
   • 曹圣刚
   • 曹瑜朋
   • 曹瑞泽
   • 曹银聪
   • 曹新峻
   • 曹齐佑
   • 曹裕峻
   • 曹银辰
   • 曹齐宏
   • 曹新峰
   • 曹银宏
   • 曹瑞宏
   • 曹裕轩
   • 曹瑜江
   • 曹瑜鸿
   • 曹银朋
   • 曹瑞聪
   • 曹誓佑
   • 曹川瀚
   • 曹靖洋
   • 曹熙峻
   • 曹睿远
   • 曹瑞江
   • 曹新刚
   • 曹诚江
   • 曹睿江
   • 曹新洋
   • 曹新恩
   • 曹睿聪
   • 曹银泽
   • 曹瑞辰
   • 曹福聪
   • 曹千峻
   • 曹瑜辰
   • 曹誓鸿
   • 曹瑞余
   • 曹银江
   • 曹川刚
   • 曹闻声
   • 曹睿余
   • 曹誓泽
   • 曹诚鸿
   • 曹睿泽
   • 曹瑜延
   • 曹圣峻
   • 曹靖刚
   • 曹齐泽
   • 曹诚均
   • 曹川峰
   • 曹瑞远
   • 曹川祖
   • 曹诚泽
   • 曹靖轩
   • 曹瑜宏
   • 曹川轩
   • 曹川洪
   • 曹睿绍
   • 曹瑜伟
   • 曹玮崇
   • 曹瑞祥
   • 曹诚海
   • 曹诚祥
   • 曹银浩
   • 曹瑜邦
   • 曹睿浩
   • 曹银晨
   • 曹银海
   • 曹瑞邦
   • 曹齐浩
   • 曹福祥
   • 曹瑜祥
   • 曹诚邦
   • 曹诚浩
   • 曹豪常
   • 曹睿邦
   • 曹银邦
   • 曹齐晨
   • 曹齐伟
   • 曹睿伟
   • 曹银祥
   • 曹睿祥
   • 曹福晨
   • 曹?#20185;?/li>
   • 曹誓浩
   • 曹银伟
   • 曹睿海
   • 曹新明
   • 曹裕涛
   • 曹千青
   • 曹靖昌
   • 曹新承
   • 曹裕昌
   • 曹新涛
   • 曹新翼
   • 曹新昌
   • 曹川承
   • 曹新济
   • 曹?#35813;?/li>
   • 曹圣昌
   • 曹川坤
   • 曹川岩
   • 曹晖昌
   • 曹靖坤
   • 曹圣青

   曹姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 曹彬豪
   • 曹苑文
   • 曹楠雄
   • 曹新博
   • 曹鹤华
   • 曹晨豪
   • 曹国清
   • 曹浩棋
   • 曹强恒
   • 曹彬瀚
   • 曹强豪
   • 曹浩朝
   • 曹敬博
   • 曹健清
   • 曹国福
   • 曹健文
   • 曹彬文
   • 曹浩峻
   • 曹雪诚
   • 曹绍渊
   • 曹英方
   • 曹浩气
   • 曹彬华
   • 曹健福
   • 曹悟瀚
   • 曹浩景
   • 曹浩然
   • 曹悟云
   • 曹浩睿
   • 曹商豪
   • 曹国瀚
   • 曹敬云
   • 曹雪瀚
   • 曹浩原
   • 曹海尊
   • 曹?#21697;?/li>
   • 曹强渊
   • 曹浩胜
   • 曹苑福
   • 曹商博
   • 曹浩顺
   • 曹绍闲
   • 曹绍寒
   • 曹熙寒
   • 曹康云
   • 曹新闲
   • 曹浩渊
   • 曹若文
   • 曹康文
   • 曹望博
   • 曹若溪
   • 曹浩仁
   • 曹靖云
   • 曹楠云
   • 曹浩恒
   • 曹国云
   • 曹健华
   • 曹熙欢
   • 曹浩捷
   • 曹楷渊
   • 曹浩华
   • 曹若峰
   • 曹若清
   • 曹楷闲
   • 曹晨方
   • 曹新欢
   • 曹强雄
   • 曹强洋
   • 曹商峰
   • 曹雪渊
   • 曹浩尧
   • 曹健豪
   • 曹熙云
   • 曹莫闲
   • 曹敬普
   • 曹熙尧
   • 曹熙清
   • 曹熙皓
   • 曹健渊
   • 曹熙顺
   • 曹雪元
   • 曹晨文
   • 曹国豪
   • 曹苑博
   • 曹新云
   • 曹若豪
   • 曹熙捷
   • 曹国文
   • 曹苑瀚
   • 曹浩福
   • 曹康博
   • 曹浩瑜
   • 曹彬渊
   • 曹熙杰
   • 曹强文
   • 曹绍文
   • 曹国峰
   • 曹浩嘉
   • 曹若瀚
   • 曹鹤睿
   • 曹浩凯
   • 曹浩藏
   • 曹川云
   • 曹强华
   • 曹健方
   • 曹浩元
   • 曹?#21697;?/li>
   • 曹琪云
   • 曹浩月
   • 曹琪渊
   • 曹绍福
   • 曹浩雄
   • 曹雪博
   • 曹若洪
   • 曹浩博
   • 曹国雄
   • 曹晨华
   • 曹靖渊
   • 曹浩豪
   • 曹苑闲
   • 曹熙栋
   • 曹强福
   • 曹绍博
   • 曹熙胜
   • 曹敬渊
   • 曹熙闲
   • 曹健洪
   • 曹敬清
   • 曹雪景
   • 曹敬寒
   • 曹国渊
   • 曹若福
   • 曹浩盛
   • 曹浩高
   • 曹健闲
   • 曹祺云
   • 曹靖闲
   • 曹楷博
   • 曹雪峻
   • 曹楠博
   • 曹浩洋
   • 曹国恒
   • 曹浩栋
   • 曹强博
   • 曹健瀚
   • 曹晖杰
   • 曹雪睿
   • 曹浩修
   • 曹健洋
   • 曹浩诚
   • 曹熙博
   • 曹雪月
   • 曹浩杰
   • 曹健雄
   • 曹绍洋
   • 曹彬恒
   • 曹康峰
   • 曹晨峰
   • 曹熙盛
   • 曹嘉宏
   • 曹瑞鸿
   • 曹银鸿
   • 曹豪泽
   • 曹敬洪
   • 曹嘉泽
   • 曹福宏
   • 曹荣江
   • 曹齐朋
   • 曹豪江
   • 曹嘉鸿
   • 曹敬峰
   • 曹瑜朋
   • 曹瑞泽
   • 曹菲鸿
   • 曹福泽
   • 曹福杉
   • 曹齐宏
   • 曹新峰
   • 曹银宏
   • 曹瑞宏
   • 曹瑜江
   • 曹瑜鸿
   • 曹银朋
   • 曹豪君
   • 曹川瀚
   • 曹敬洋
   • 曹靖洋
   • 曹熙高
   • 曹熙峻
   • 曹瑞江
   • 曹豪鸿
   • 曹琪洋
   • 曹诚江
   • 曹豪谦
   • 曹睿江
   • 曹新洋
   • 曹熙原
   • 曹银泽
   • 曹福聪
   • 曹祺峰

   曹姓历史名人:

   曹姓名人,较早的要数春秋时期的曹刿了。鲁庄公的时候,齐攻打?#24120;?#20182;求见庄公,随庄公战于长勺,利用齐军'一鼓作气,再而衰,三而竭'的时机,叫庄公鸣鼓进攻,结果获得?#39034;ど字?#25112;的大胜。
   其次是汉初大臣曹参。汉朝建立后,他被封为平阳?#30591;?#26366;任齐国相国九年。协助高祖平定陈颛、英布等异姓诸侯王的叛乱。
   至于曹操,其实他真姓是夏侯。因其父夏侯嵩是得宠宦官曹腾的养子,他们于是攀龙附凤,改姓为曹了。曹操,字孟德,三国时的政治家、军事家、诗人。建安元年,他统一了中国北部。其子曹丕称帝
   ,追尊为武帝。?#28304;?#26361;操尊姓为曹氏之后,使曹姓声名大振。
   曹植,著名诗人;曹丕之子,为?#22909;?#24093;;曹丕之孙为魏国?#23454;邸?#20854;后裔曹?#35029;?#27494;卫将军,又极善画马。
   三国之后,唐时诗人曹松,宋初名将曹彬,元代画家曹之白,明时文学家曹学检,明理学之冠曹端,都是后人耳熟能详的人物。
   特别需要提到的?#20052;?#33879;名作家曹雪芹。他的名著《红楼梦》为中华民族留下了一部宝贵的遗产。他不仅是后人推崇倍至的曹姓名人,更是中华民族的?#26223;痢?/span>

   曹姓聚集地:

   迁徙分布
   早期的曹氏诞生于山东,长期在山东居住和繁衍。至于迁徙山西、陕西、河北、安徽等地,则是很久以后的事了。
   三国以后,原本单纯的曹姓混乱了,不但被曹操冒姓,还有被康国之后冒姓的记录。
   汉时,曹姓已经广布于北方及安徽等地。这是曹姓一个非常重要的繁衍时期。
   唐代末年,曹氏大规模南迁江南。久居北方的曹氏先人为躲避黄巢起义,举家南徙,有的一直展转入闽,迁居漳州一带。后在福建南部也出现曹氏踪迹,都?#38054;?#27425;南迁的曹之后代长期繁衍、播迁的结果。福建南部的这些曹氏族人,后来?#26234;?#23621;台湾。
   台湾的曹姓多集中在南投、彰化和台?#27604;?#21439;。最先,是由闽南人曹朝迁居台北,后又有福建安溪的曹姓人入?#28895;?#21271;。?#28304;?#24320;创曹氏家族入台的先例之后,由福建和广东?#38138;?#30340;曹姓便源源?#27426;稀?#25454;台湾?#21335;?#32771;证,台北县?#33499;?#38215;的市?#24535;?#26366;?#20052;逵合?#24180;间最先到达台湾的曹朝招工兴建的,现在,台湾的南投、彰化、台?#27604;?#21439;是曹姓最多的地区。
   宋代以后,曹姓已经广布于中国的大部分地区了。
   堂号
   '清靖堂',又称'无为堂'?#20309;?#27721;曹参,在萧何死了以后,继萧何为宰相。他一本萧何时的办法,所谓'萧规曹随'。'省刑法,薄?#20658;玻?#26080;为而治'。老百姓因此歌颂他说:'载以清?#31119;?#27665;以宁一'。


   上一条:曹姓女宝宝起名_姓曹的女孩名字(满分/高分)    下一条:袁姓女宝宝起名_姓袁的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:曹姓男宝宝起名_姓曹的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48787.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       福建时时号码 有玩天津时时平台 pc蛋蛋28走势图500期 河北时时11选五结果查询 重庆时时开奖直播现场 今天快乐十分推荐号码 湖南幸运赛车综合走势图 vr赛车开奖 江西多乐彩开奖结果 北京赛车pk外挂