<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 10:54:00

   导语董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分),董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   董姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 董哲语
   • 董伦旭
   • 董伦荣
   • 董瀚月
   • 董宝元
   • 董晋荣
   • 董哲嘉
   • 董宝谦
   • 董展荣
   • 董松豪
   • 董涛荣
   • 董松宁
   • 董晋嘉
   • 董瀚元
   • 董哲旭
   • 董哲荣
   • 董松图
   • 董丰嘉
   • 董怀元
   • 董松嘉
   • 董松陌
   • 董松福
   • 董瀚曲
   • 董冠朋
   • 董波杉
   • 董展君
   • 董冠江
   • 董肖朋
   • 董柏志
   • 董瀚吉
   • 董哲言
   • 董冠良
   • 董建志
   • 董劲杉
   • 董柏江
   • 董建利
   • 董炫谷
   • 董建江
   • 董建君
   • 董波言
   • 董俊材
   • 董冠伯
   • 董冠君
   • 董松毅
   • 董丰庆
   • 董建辉
   • 董松帆
   • 董冠霄
   • 董冠贤
   • 董果庭
   • 董明高
   • 董松全
   • 董柏兴
   • 董松年
   • 董建毅
   • 董风庆
   • 董冠标
   • 董果洪
   • 董果展
   • 董波贤
   • 董丰贤
   • 董松标
   • 董松啸
   • 董泰毅
   • 董?#25105;?/li>
   • 董松辉
   • 董果哲
   • 董劲辉
   • 董俊贤
   • 董冠辉
   • 董冠德
   • 董柏辉
   • 董丰毅
   • 董肖辉
   • 董冠庆
   • 董果烈
   • 董涛庆
   • 董肖乐
   • 董波毅
   • 董果晋
   • 董泰贤
   • 董涛曲
   • 董果洋
   • 董松庆
   • 董果恒
   • 董丰曲
   • 董建兴
   • 董炫毅
   • 董俊庆
   • 董柏德
   • 董松德
   • 董果凌
   • 董宜峰
   • 董波庆
   • 董炫庆
   • 董建贤
   • 董冠震
   • 董雨高
   • 董建庆
   • 董丰旭
   • 董柯辉
   • 董劲霄
   • 董柏震
   • 董果伦
   • 董柏毅
   • 董冠兴
   • 董泰庆
   • 董建德
   • 董冠灿
   • 董劲鸿
   • 董肖泽
   • 董宝义
   • 董建隆
   • 董建绩
   • 董冠谦
   • 董冠泽
   • 董瀚楠
   • 董瀚群
   • 董炫谦
   • 董柏遥
   • 董泰谦
   • 董冠遥
   • 董哲桦
   • 董柏鸿
   • 董柏霜
   • 董瀚义
   • 董株桦
   • 董宝祺
   • 董瀚敬
   • 董肖谦
   • 董冠鸿
   • 董昊东
   • 董明桦
   • 董雨杭
   • 董雨观
   • 董雨奇
   • 董雨果
   • 董果秉
   • 董果昊
   • 董宜桦
   • 董宜雨
   • 董明东
   • 董果雨
   • 董昊桦
   • 董东奇
   • 董雨东
   • 董果易
   • 董宜东
   • 董果桦
   • 董宜润
   • 董果来
   • 董果东
   • 董东林
   • 董宜霖
   • 董果林
   • 董雨树
   • 董果明
   • 董果霖
   • 董果润
   • 董果达
   • 董果奇
   • 董果龙
   • 董果季
   • 董东雨
   • 董雨桦
   • 董宜明
   • 董雨林
   • 董果璋
   • 董果翰
   • 董宜奇
   • 董果杭
   • 董展林
   • 董展奇
   • 董哲东
   • 董晋林
   • 董晋枝
   • 董哲奇
   • 董晋东
   • 董晋奇
   • 董展东
   • 董伦林
   • 董哲林
   • 董晋宜
   • 董哲果
   • 董东涛
   • 董丰季
   • 董雨松
   • 董松林
   • 董松奇
   • 董果谨
   • 董宜松
   • 董涛奇
   • 董松昊
   • 董丰林
   • 董果颜
   • 董果丰
   • 董昊松
   • 董果松
   • 董果涛
   • 董明松

   董姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 董哲语
   • 董宝天
   • 董伦旭
   • 董晋宁
   • 董伦荣
   • 董晋年
   • 董展光
   • 董宝元
   • 董晋荣
   • 董哲嘉
   • 董展畅
   • 董宝谦
   • 董晋畅
   • 董展宁
   • 董展荣
   • 董轩宁
   • 董哲宁
   • 董晋光
   • 董益光
   • 董晋尘
   • 董哲玮
   • 董轩全
   • 董晋全
   • 董益全
   • 董松宁
   • 董哲宇
   • 董丰硕
   • 董晋嘉
   • 董展宇
   • 董展玮
   • 董展硕
   • 董哲旭
   • 董哲荣
   • 董轩年
   • 董哲光
   • 董展羽
   • 董松图
   • 董哲全
   • 董晋宇
   • 董丰嘉
   • 董炫均
   • 董哲均
   • 董俊辰
   • 董哲辰
   • 董晋辰
   • 董泰延
   • 董展君
   • 董哲利
   • 董伦辰
   • 董益志
   • 董炫辰
   • 董柏志
   • 董俊利
   • 董哲言
   • 董冠良
   • 董建志
   • 董宝宇
   • 董炫志
   • 董轩良
   • 董幽志
   • 董泰辰
   • 董展佑
   • 董?#23383;?/li>
   • 董晋佑
   • 董哲良
   • 董展志
   • 董泰佑
   • 董建利
   • 董炫谷
   • 董俊延
   • 董俊材
   • 董展辰
   • 董丰乐
   • 董丰庆
   • 董昊轩
   • 董果庭
   • 董松全
   • 董松年
   • 董依伦
   • 董泰逸
   • 董果展
   • 董丰贤
   • 董泰毅
   • 董炫逸
   • 董果哲
   • 董丰磊
   • 董俊贤
   • 董俊德
   • 董冠德
   • 董俊磊
   • 董丰毅
   • 董果烈
   • 董彤轩
   • 董丰逸
   • 董肖乐
   • 董泰磊
   • 董果晋
   • 董岩哲
   • 董泰德
   • 董昊伦
   • 董泰贤
   • 董丰曲
   • 董丰宇
   • 董炫毅
   • 董俊庆
   • 董柏德
   • 董松德
   • 董果凌
   • 董昊庭
   • 董炫叶
   • 董昊哲
   • 董炫德
   • 董炫庆
   • 董泰乐
   • 董俊逸
   • 董丰旭
   • 董俊欧
   • 董果伦
   • 董泰庆
   • 董建德
   • 董冠灿
   • 董泰遥
   • 董轩达
   • 董宝义
   • 董哲瑾
   • 董哲龙
   • 董俊远
   • 董宝驰
   • 董轩龙
   • 董建隆
   • 董建绩
   • 董晋达
   • 董展龙
   • 董致远
   • 董益达
   • 董炫谦
   • 董晋运
   • 董柏遥
   • 董晋龙
   • 董益龙
   • 董泰谦
   • 董哲运
   • 董轩瑾
   • 董冠遥
   • 董哲桦
   • 董轩道
   • 董晋璋
   • 董展运
   • 董泰隆
   • 董益璋
   • 董展达
   • 董炫绩
   • 董炫隆
   • 董轩璋
   • 董宝祺
   • 董益瑾
   • 董展勋
   • 董哲璋
   • 董泰远
   • 董幽隆
   • 董昊东
   • 董昊运
   • 董昊忠
   • 董果昊
   • 董岩龙
   • 董昊桦
   • 董昊岩
   • 董彤彤
   • 董?#20048;?/li>
   • 董果易
   • 董果来
   • 董昊瑾
   • 董彤彤
   • 董果达
   • 董昊坤
   • 董果龙
   • 董岩达
   • 董昊龙
   • 董果璋
   • 董晋忠
   • 董益忠
   • 董展林
   • 董展坤
   • 董轩忠
   • 董展奇
   • 董哲东
   • 董晋林
   • 董晋知
   • 董哲坤
   • 董晋枝
   • 董哲奇
   • 董晋东
   • 董晋奇
   • 董展东
   • 董伦林
   • 董哲林
   • 董哲忠
   • 董展忠
   • 董晋宜
   • 董益彤

   董姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 董轩玮
   • 董轩瑞
   • 董峻宇
   • 董益瑜
   • 董轩舟
   • 董峻玮
   • 董轩诚
   • 董益诚
   • 董书宇
   • 董轩宁
   • 董益光
   • 董益玮
   • 董哲玮
   • 董轩全
   • 董轩瑜
   • 董轩羽
   • 董益全
   • 董哲宇
   • 董丰硕
   • 董展宇
   • 董展玮
   • 董展硕
   • 董轩年
   • 董益舟
   • 董展羽
   • 董晋宇
   • 董轩睿
   • 董轩齐
   • 董轩宇
   • 董炫均
   • 董哲均
   • 董星佑
   • 董轩辰
   • 董益延
   • 董俊辰
   • 董哲辰
   • 董书辰
   • 董春佑
   • 董晋辰
   • 董泰延
   • 董轩余
   • 董伦辰
   • 董轩佑
   • 董信辰
   • 董益志
   • 董信佑
   • 董炫辰
   • 董星延
   • 董峻余
   • 董益辰
   • 董星辰
   • 董宝宇
   • 董书佑
   • 董信延
   • 董幽余
   • 董幽辰
   • 董轩良
   • 董幽志
   • 董益壮
   • 董泰辰
   • 董展佑
   • 董晋佑
   • 董泰佑
   • 董轩延
   • 董星余
   • 董俊延
   • 董展辰
   • 董昊轩
   • 董春逸
   • 董星卫
   • 董幽磊
   • 董岩峻
   • 董依伦
   • 董泰逸
   • 董岩轩
   • 董星磊
   • 董星逸
   • 董幽锐
   • 董炫逸
   • 董?#39029;?/li>
   • 董丰磊
   • 董依城
   • 董俊磊
   • 董?#34892;?/li>
   • 董昌轩
   • 董彤轩
   • 董丰逸
   • 董泰磊
   • 董幽锋
   • 董岩哲
   • 董?#35946;?/li>
   • 董信磊
   • 董信逸
   • 董丰宇
   • 董星欧
   • 董炫叶
   • 董俊逸
   • 董俊欧
   • 董幽逸
   • 董岩书
   • 董施欧
   • 董轩达
   • 董思远
   • 董信阳
   • 董俊远
   • 董轩龙
   • 董致远
   • 董益达
   • 董晋运
   • 董益勋
   • 董益龙
   • 董哲运
   • 董轩瑾
   • 董轩道
   • 董展运
   • 董川逸
   • 董川磊
   • 董益锦
   • 董星阳
   • 董益璋
   • 董轩璋
   • 董轩锦
   • 董幽远
   • 董益瑾
   • 董展勋
   • 董泰远
   • 董幽隆
   • 董川卫
   • 董星远
   • 董昌坤
   • 董昊运
   • 董岩龙
   • 董金坤
   • 董昊岩
   • 董昌依
   • 董?#20048;?/li>
   • 董尚勋
   • 董昌融
   • 董?#20381;?/li>
   • 董依钱
   • 董昊坤
   • 董岩昌
   • 董岩达
   • 董尚坤
   • 董昌运
   • 董峻坤
   • 董益忠
   • 董展坤
   • 董益承
   • 董轩忠
   • 董轩承
   • 董哲坤
   • 董益昌
   • 董轩青
   • 董川永
   • 董千玮
   • 董修依
   • 董益彤
   • 董轩坤
   • 董晋坤
   • 董川玮
   • 董丰岩
   • 董钟辰
   • 董远志
   • 董励延
   • 董远逸
   • 董远利
   • 董远蝶
   • 董钟欧
   • 董灿佑
   • 董?#20305;?/li>
   • 董灿磊
   • 董隆佑
   • 董远辰
   • 董?#21491;?/li>
   • 董远锐
   • 董临辰
   • 董灿辰
   • 董励磊
   • 董灿卫
   • 董?#21491;?/li>
   • 董远锋
   • 董临逸
   • 董灿余
   • 董临磊
   • 董钟磊
   • 董灿欧
   • 董励佑
   • 董钟卫
   • 董临卫
   • 董钟余
   • 董远乐
   • 董隆逸
   • 董远德
   • 董灿延
   • 董远余
   • 董?#30007;?/li>
   • 董瑾勋
   • 董俊勇
   • 董炫勇

   董姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 董书睿
   • 董轩瑞
   • 董峻宇
   • 董益瑜
   • 董轩舟
   • 董峻齐
   • 董峻诚
   • 董峻舟
   • 董峻玮
   • 董轩诚
   • 董益诚
   • 董书宇
   • 董峻豪
   • 董涛聚
   • 董书华
   • 董涛齐
   • 董书瑞
   • 董笑豪
   • 董轩瑜
   • 董涛睿
   • 董涛瑞
   • 董瀚仁
   • 董书诚
   • 董峻福
   • 董益舟
   • 董涛诚
   • 董轩睿
   • 董轩齐
   • 董瀚舟
   • 董星朋
   • 董星佑
   • 董书朋
   • 董书辰
   • 董春佑
   • 董信辰
   • 董星江
   • 董信佑
   • 董星延
   • 董星伯
   • 董峻余
   • 董星辰
   • 董书佑
   • 董信延
   • 董信秀
   • 董益壮
   • 董瀚西
   • 董?#25490;?/li>
   • 董信江
   • 董星余
   • 董星宏
   • 董书宏
   • 董波秀
   • 董金峰
   • 董春辉
   • 董春逸
   • 董青书
   • 董星卫
   • 董信万
   • 董岩峻
   • 董秋满
   • 董星辉
   • 董星磊
   • 董星逸
   • 董幽锐
   • 董昌祖
   • 董波锐
   • 董明书
   • 董尚峻
   • 董星复
   • 董星霄
   • 董施锋
   • 董星锐
   • 董?#34892;?/li>
   • 董尚恒
   • 董昌轩
   • 董尚刚
   • 董幽锋
   • 董星辉
   • 董波锋
   • 董尚祖
   • 董?#35946;?/li>
   • 董信磊
   • 董信逸
   • 董信辉
   • 董星欧
   • 董星震
   • 董昌峻
   • 董雨峻
   • 董承峰
   • 董明刚
   • 董雨刚
   • 董昌恒
   • 董尚洪
   • 董青峰
   • 董明峻
   • 董岩书
   • 董施欧
   • 董川辉
   • 董思远
   • 董信聪
   • 董信阳
   • 董星鸿
   • 董峻霖
   • 董星泽
   • 董川逸
   • 董川磊
   • 董益锦
   • 董春泽
   • 董信泽
   • 董星阳
   • 董轩锦
   • 董川震
   • 董川锋
   • 董信鸿
   • 董峻翰
   • 董春鸿
   • 董川卫
   • 董星远
   • 董星泽
   • 董昌坤
   • 董昌翰
   • 董尚岸
   • 董昌霖
   • 董雨昌
   • 董尚明
   • 董金坤
   • 董岸青
   • 董青尚
   • 董昌依
   • 董昌锦
   • 董承昌
   • 董昌承
   • 董昌润
   • 董承雨
   • 董尚勋
   • 董尚雨
   • 董尚霖
   • 董昌融
   • 董昌秉
   • 董金承
   • 董尚翰
   • 董昌明
   • 董雨青
   • 董依钱
   • 董尚昌
   • 董明锦
   • 董岩昌
   • 董尚坤
   • 董昌运
   • 董?#26143;?/li>
   • 董尚锦
   • 董峻坤
   • 董川靖
   • 董川布
   • 董益承
   • 董轩承
   • 董川诚
   • 董书雨
   • 董峻明
   • 董川平
   • 董千靖
   • 董川晖
   • 董川韶
   • 董川齐
   • 董千华
   • 董益昌
   • 董川熙
   • 董川豪
   • 董轩青
   • 董川永
   • 董峻昌
   • 董千玮
   • 董修依
   • 董千玄
   • 董川瑞
   • 董川弘
   • 董川港
   • 董川睿
   • 董书昌
   • 董书承
   • 董川玮
   • 董千瑜
   • 董书明
   • 董尚济
   • 董雨翼
   • 董涛承
   • 董尚涛
   • 董金涛
   • 董青涛
   • 董昌涛
   • 董昌济
   • 董钟宏
   • 董钟辰
   • 董弥锐
   • 董钟欧
   • 董?#20305;?/li>
   • 董弥锋
   • 董钟震
   • 董钟朋
   • 董?#21491;?/li>

   董姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 董?#20301;?/li>
   • 董瀚月
   • 董峻豪
   • 董涛聚
   • 董书华
   • 董涛齐
   • 董瀚文
   • 董松豪
   • 董笑豪
   • 董涛睿
   • 董涛源
   • 董涛荣
   • 董涛瑞
   • 董瀚仁
   • 董瀚泽
   • 董瀚元
   • 董峻福
   • 董涛诚
   • 董瀚鸿
   • 董怀元
   • 董松陌
   • 董松福
   • 董瀚舟
   • 董星朋
   • 董瀚曲
   • 董冠朋
   • 董书朋
   • 董波杉
   • 董瀚帆
   • 董冠江
   • 董肖朋
   • 董星江
   • 董星伯
   • 董瀚吉
   • 董波江
   • 董瀚西
   • 董柏江
   • 董?#25490;?/li>
   • 董建江
   • 董信江
   • 董瀚名
   • 董波言
   • 董冠伯
   • 董星宏
   • 董书宏
   • 董波秀
   • 董金峰
   • 董涛冰
   • 董建辉
   • 董春辉
   • 董松帆
   • 董冠霄
   • 董明高
   • 董信万
   • 董柏兴
   • 董秋满
   • 董风庆
   • 董涛帆
   • 董星辉
   • 董果洪
   • 董波贤
   • 董波辉
   • 董波锐
   • 董明书
   • 董星复
   • 董?#25105;?/li>
   • 董松辉
   • 董星霄
   • 董明恒
   • 董劲辉
   • 董冠辉
   • 董风震
   • 董柏辉
   • 董尚恒
   • 董肖辉
   • 董风兴
   • 董涛庆
   • 董波毅
   • 董星辉
   • 董波锋
   • 董涛曲
   • 董果洋
   • 董果恒
   • 董信辉
   • 董建兴
   • 董星震
   • 董宜峰
   • 董雨峻
   • 董波庆
   • 董承峰
   • 董明刚
   • 董雨刚
   • 董冠震
   • 董雨高
   • 董柯辉
   • 董劲霄
   • 董柏震
   • 董?#20301;?/li>
   • 董昌恒
   • 董尚洪
   • 董冠兴
   • 董青峰
   • 董明峻
   • 董川辉
   • 董劲鸿
   • 董肖泽
   • 董风鸿
   • 董波泽
   • 董瀚晖
   • 董冠泽
   • 董瀚楠
   • 董星鸿
   • 董瀚群
   • 董波鸿
   • 董峻霖
   • 董星泽
   • 董风泽
   • 董春泽
   • 董信泽
   • 董柏鸿
   • 董柏霜
   • 董川震
   • 董瀚义
   • 董信鸿
   • 董瀚敬
   • 董峻翰
   • 董春鸿
   • 董冠鸿
   • 董星泽
   • 董昌翰
   • 董明桦
   • 董雨杭
   • 董雨观
   • 董尚岸
   • 董雨奇
   • 董雨果
   • 董果秉
   • 董昌霖
   • 董雨昌
   • 董宜雨
   • 董明东
   • 董尚明
   • 董果雨
   • 董岸青
   • 董明明
   • 董昌润
   • 董承雨
   • 董雨东
   • 董雨明
   • 董尚雨
   • 董宜润
   • 董尚霖
   • 董昌秉
   • 董宜霖
   • 董尚翰
   • 董昌明
   • 董雨树
   • 董雨青
   • 董果明
   • 董果霖
   • 董果润
   • 董明锦
   • 董东雨
   • 董雨翰
   • 董雨桦
   • 董宜明
   • 董雨林
   • 董明翰
   • 董果翰
   • 董川布
   • 董书雨
   • 董峻明
   • 董川平
   • 董川晖
   • 董千华
   • 董川熙
   • 董川豪
   • 董千玄
   • 董川弘
   • 董川港
   • 董书明
   • 董东涛
   • 董雨松
   • 董涛雨
   • 董明济
   • 董尚济
   • 董雨翼
   • 董涛承
   • 董尚涛
   • 董涛奇
   • 董金涛
   • 董涛岸
   • 董涛明
   • 董涛秉
   • 董青涛
   • 董果涛
   • 董昌涛
   • 董明松
   • 董昌济
   • 董松明

   董姓历史名人:

   董仲舒?#20309;?#27721;哲学家,今文经学大师。?#20309;?#24093;举贤良文学之士,他对以'天人三策',提出'罢黜百家,独尊儒术'的建议,为?#20309;?#24093;采纳,开此后两千余年封建社会以儒学为正统的先声。其学以儒家宗法思想为?#34892;模右?#38452;阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯串在一起,形成封建神学体系。提出'天人感应'说和'三纲五常'说。
   董狐:被当时的孔?#20305;?#20026;'良史'的史官,是最早出现于史籍的董姓名人。
   董贤?#20309;?#27721;大司马。他22岁?#26412;?#34987;哀帝宠?#36965;?#23448;至大司马,操纵朝政,其家族在当朝显赫一时。
   董小婉:著名?#25490;?#20026;秦?#26149;?八大名妓'之一。容貌?#21355;觶?#21892;书画,通诗史,后来嫁给清代著名文学家冒襄为妾。
   董邦达:著名画家,人称清代画中十哲之一。
   董源?#20309;?#20195;南唐画家。用披麻皴法画山水,平淡天真,后?#24535;奕怀?#20854;风格,并称'董巨',为五代,北宋间南方山水画主要流派,对后世影响很大。
   董解元:金朝时戏曲家。他根据唐人元稹的《莺莺传》创作了《西厢记诸宫调》,为后来元曲作家王实甫创作《西厢记》准备了条件。

   董姓聚集地:

   迁徙分布
   辛有的后代,世袭晋国太?#20998;?#32844;,至春秋时,有史官董狐。晋灵公时,晋卿?#36828;?#22240;避灵公杀害而走,未出?#24120;?#20854;族人穿杀灵公。董狐认为责在?#36828;埽?#22240;此在史册上写道:'?#36828;?#24337;其君。'由于他不畏权贵,秉?#25163;?#20070;,旧时被誉为'良史'。董狐的裔孙董翳秦末被项羽封为翟王,都高奴(在今陕西延安市延河东岸),子孙遂居陇西(今属甘肃)。西汉时的董仲舒为广川人(今河北枣强东),其曾孙自广川徙陇西,裔孙徙河东(今属山西)。西?#20309;?#24093;时功臣有董金吾,原为匈奴人;东汉公孙述时,牂柯(今属贵州)大姓有董氏。此外董姓在汉代还分布于今山东定陶、高青,广东广州,四川资阳、德阳,浙江余姚,湖北襄阳、枝江,福建福州,?#24189;?#31161;州、伊川、南阳、开封、杞县、信阳、灵宝等地。至隋唐时期,除上述地区外,今?#19981;鍘?#28246;南、江苏、江西?#20161;?#30340;一些地方,都有董姓的居住地。唐末,固始(今属?#24189;希?#33891;氏?#38047;兴?#29579;潮、王审知入闽者。明代以前,董氏已遍布江南各省。
   董是台湾的第七十六大姓,是于清康熙年间,从大陆逐渐迁去的。他们主要分布在彰化、台南、?#25105;澹约?#21488;北、新竹、南投、澎湖等地。在康熙二十二年(公元1683年),有弁屯董、朱、柯、越、黄五姓,移住今屏东县恒春镇;乾隆初年(公元1736年),有董?#22312;又?#22823;肚下堡玉田圳,引水开垦九弱黎庄等?#21462;?#27492;后,有的又徙居南洋群?#26477;?#27431;美一些国家和地区。
   堂号
   '?#21271;?#22530;'、'良史堂':春秋时候,董狐是晋国的史官,他?#35789;?#27714;实存真,不怕权势。晋灵公被弑,董狐在史书上写道:'?#36828;?#24337;其君。'孔子夸奖他是'良史'。
   董氏还有'豢龙'、'陇西'堂号。


   上一条:董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)    下一条:萧姓女宝宝起名_姓萧的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48781.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       双色球专家杀号最准确 极速时时有什么软件可以赚钱 11选五任五技巧 新时时彩个位最大遗漏 云南时时计划人工计划 体彩重庆百变王牌结果 北京塞车pk10开奖记录 东方61开奖号码 广东时时网站 新疆时时历史记录