<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 10:53:00

   导语董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分),董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。

   董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   董姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 董芷华
   • 董芹语
   • 董芙菱
   • 董露莲
   • 董娟菡
   • 董倚梦
   • 董芳菡
   • 董桑绮
   • 董芙冰
   • 董芸冰
   • 董芝菲
   • 董纹竹
   • 董芳绮
   • 董芙绮
   • 董花菱
   • 董恬菲
   • 董蓝霞
   • 董夏语
   • 董花冰
   • 董夏菡
   • 董夏菱
   • 董倚嘉
   • 董桂菡
   • 董芸菱
   • 董娟兰
   • 董蕊华
   • 董蕊菲
   • 董芳菱
   • 董桂鸣
   • 董桂菲
   • 董芳菲
   • 董倚绮
   • 董花兰
   • 董芝萍
   • 董蓝璐
   • 董芝语
   • 董桐冰
   • 董蕊鸣
   • 董娜嘉
   • 董芳嘉
   • 董桑冰
   • 董凌菲
   • 董蕊菡
   • 董纹菱
   • 董芳菊
   • 董恬菡
   • 董纹绮
   • 董芸华
   • 董桐裳
   • 董馥菡
   • 董桐语
   • 董夏槐
   • 董馥语
   • 董芳冰
   • 董夏菲
   • 董桐碧
   • 董娜语
   • 董桑菱
   • 董倚冰
   • 董夏嘉
   • 董芝华
   • 董蕊舞
   • 董花萍
   • 董桑华
   • 董娥嘉
   • 董?#23545;?/li>
   • 董恬语
   • 董曦月
   • 董芳华
   • 董芳凤
   • 董柳灵
   • 董柳江
   • 董芳君
   • 董红杏
   • 董芳杏
   • 董娜君
   • 董桐江
   • 董盼兰
   • 董芳妍
   • 董柳君
   • 董盈君
   • 董柳兰
   • 董芳妙
   • 董桐妙
   • 董虹妍
   • 董娥君
   • 董?#23545;?/li>
   • 董蓝冰
   • 董桐君
   • 董?#26408;?/li>
   • 董念芹
   • 董欣芙
   • 董佩芙
   • 董佳芳
   • 董欣凌
   • 董佳芝
   • 董芊瑶
   • 董佩桐
   • 董柳慕
   • 董欣桐
   • 董昕芳
   • 董雨桐
   • 董念桃
   • 董佳珍
   • 董佳娟
   • 董柳慧
   • 董柳葵
   • 董柳莹
   • 董昕芙
   • 董香萱
   • 董昕桐
   • 董欣芸
   • 董蕊瑶
   • 董馥莹
   • 董柳萱
   • 董柏萱
   • 董蕊竹
   • 董沐娟
   • 董佳芸
   • 董佩芝
   • 董佳桑
   • 董佳恬
   • 董映萱
   • 董沛芹
   • 董柳娇
   • 董佳芙
   • 董欣芷
   • 董沐芸
   • 董蕊莹
   • 董彦娇
   • 董妮芸
   • 董?#36784;?/li>
   • 董欣芳
   • 董彦瑶
   • 董昕芸
   • 董佳桐
   • 董盈萱
   • 董佳芷
   • 董昕芷
   • 董柳漫
   • 董佩芸
   • 董柳瑶
   • 董沐芙
   • 董沐桐
   • 董雨花
   • 董蕊冰
   • 董芊漫
   • 董蓝琪
   • 董芳蓉
   • 董映莲
   • 董花颖
   • 董芝凝
   • 董桂凝
   • 董夏蓉
   • 董娜颖
   • 董珍颖
   • 董芳瑾
   • 董芳凝
   • 董蓝莉
   • 董恬蓉
   • 董芙晓
   • 董蓝琳
   • 董芳润
   • 董南莲
   • 董芷洁
   • 董芷瑾
   • 董虹霞
   • 董桂瑾
   • 董彦檀
   • 董欢萱
   • 董露楠
   • 董芊黛
   • 董香莲
   • 董芳霎
   • 董柏璐
   • 董南檀
   • 董倚蓉
   • 董蓝楠
   • 董露榆
   • 董芳晓
   • 董柏莲
   • 董芷璇
   • 董露琳
   • 董虹莲
   • 董美莲
   • 董桐润
   • 董蓝烟
   • 董桑凝
   • 董倚润
   • 董蓝琴
   • 董桃瑾
   • 董桐霎
   • 董彦璐
   • 董芝璇
   • 董芳璇
   • 董桐蓉
   • 董彦莲
   • 董倚晓
   • 董柳缦
   • 董彦霞

   董姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 董恬菲
   • 董娜嫣
   • 董珍羽
   • 董夏嫣
   • 董夏语
   • 董娜羽
   • 董夏菡
   • 董夏菱
   • 董夏羽
   • 董恬嫣
   • 董依灵
   • 董蓝璐
   • 董娜嘉
   • 董凌菲
   • 董恬菡
   • 董桐裳
   • 董?#22914;?/li>
   • 董夏槐
   • 董夏菲
   • 董娜裳
   • 董娜语
   • 董夏嘉
   • 董恬语
   • 董曦月
   • 董柳灵
   • 董娜君
   • 董娜邑
   • 董怡采
   • 董?#26408;?/li>
   • 董夏邑
   • 董念芹
   • 董欣凌
   • 董映蝶
   • 董芊瑶
   • 董依娜
   • 董昕芳
   • 董幽瑶
   • 董念桃
   • 董佳珍
   • 董念珍
   • 董昕芙
   • 董昕桐
   • 董蕊瑶
   • 董南影
   • 董佳恬
   • 董映萱
   • 董幽蝶
   • 董妮芸
   • 董?#36784;?/li>
   • 董彦瑶
   • 董昕凌
   • 董昕芸
   • 董昕芷
   • 董柳瑶
   • 董怡瑶
   • 董映缘
   • 董依玲
   • 董怡蝶
   • 董映莲
   • 董娜瑾
   • 董夏蓉
   • 董娜颖
   • 董珍颖
   • 董夏瑾
   • 董芳瑾
   • 董恬蓉
   • 董芙晓
   • 董恬晓
   • 董南莲
   • 董听蝶
   • 董芷瑾
   • 董桂瑾
   • 董芊黛
   • 董柏璐
   • 董南檀
   • 董芳晓
   • 董芷璇
   • 董蓝烟
   • 董桃瑾
   • 董彦璐
   • 董芝璇
   • 董芳璇
   • 董倚晓
   • 董昕瑾
   • 董彤瑾
   • 董宛璇
   • 董妮依
   • 董昕宛
   • 董佳彤
   • 董彤彤
   • 董佳昕
   • 董彤佳
   • 董昕依
   • 董佳晓
   • 董妮瑾
   • 董妮宛
   • 董欣彤
   • 董昕昕
   • 董昕晓
   • 董奇璇
   • 董昕佳
   • 董妮颖
   • 董昕欣
   • 董欣瑾
   • 董昕燕
   • 董妮昕
   • 董昕彤
   • 董昕颖
   • 董?#24180;?/li>
   • 董珍佳
   • 董芳妮
   • 董芳彤
   • 董芷妮
   • 董夏宛
   • 董桐昕
   • 董夏依
   • 董娜彤
   • 董芳昕
   • 董娜宛
   • 董娜昕
   • 董芸昕
   • 董花昕
   • 董桐彤
   • 董花彤
   • 董夏佳
   • 董夏妮
   • 董夏彤
   • 董娟昕
   • 董蕊妮
   • 董蕊彤
   • 董颖黛
   • 董晓檀
   • 董莲蝶
   • 董黛萱
   • 董黛瑶
   • 董璐瑶
   • 董颖璐
   • 董黛君
   • 董燕黛
   • 董璐莹
   • 董晓黛
   • 董晓忆
   • 董璐邑
   • 董璐萱
   • 董忆瑶
   • 董燕璐
   • 董黛娇
   • 董黛莹
   • 董怜蓉
   • 董晓璇
   • 董晓蓉
   • 董柳南
   • 董燕瑾
   • 董南芊
   • 董晓燕
   • 董蕊丽
   • 董晓瑾
   • 董颖璇
   • 董晓颖
   • 董颖瑾
   • 董璐蓉
   • 董莲璇
   • 董黛璇
   • 董忆璇
   • 董晴月
   • 董黛瑾
   • 董燕妮
   • 董晓佳
   • 董晓宛
   • 董璐颖
   • 董璐瑾
   • 董晓昕
   • 董蓉彤
   • 董晓枝
   • 董忆瑾
   • 董晓妮
   • 董优璇
   • 董晓彤
   • 董晓依
   • 董晓奇
   • 董昕邑
   • 董昕玥
   • 董怡昕
   • 董映欣
   • 董昕彦
   • 董?#24180;?/li>
   • 董玥彤
   • 董映佳
   • 董彤幽
   • 董妮南
   • 董幽彤
   • 董怡彤
   • 董彦妮
   • 董昕怡
   • 董?#38686;?/li>
   • 董妮玥
   • 董彤玥
   • 董南菲
   • 董甜亦
   • 董晴语

   董姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 董素嫣
   • 董?#34425;?/li>
   • 董娜嫣
   • 董珍羽
   • 董宸嫣
   • 董夏嫣
   • 董娜羽
   • 董夏羽
   • 董恬嫣
   • 董依灵
   • 董素羽
   • 董?#22914;?/li>
   • 董珊嫣
   • 董珊羽
   • 董娜邑
   • 董馨羽
   • 董怡采
   • 董素邑
   • 董幽邑
   • 董柔邑
   • 董珊邑
   • 董夏邑
   • 董怡邑
   • 董依珊
   • 董依娜
   • 董幽瑶
   • 董南影
   • 董音缘
   • 董思影
   • 董怡影
   • 董幽蝶
   • 董柔影
   • 董思缘
   • 董宛珊
   • 董幽影
   • 董怡瑶
   • 董映缘
   • 董依玲
   • 董怡蝶
   • 董怡忆
   • 董?#23478;?/li>
   • 董柔忆
   • 董宛璇
   • 董妮依
   • 董昕宛
   • 董依青
   • 董昕依
   • 董宛儿
   • 董依静
   • 董妮宛
   • 董昕燕
   • 董姗依
   • 董夏宛
   • 董夏依
   • 董娜宛
   • 董珊宛
   • 董素宛
   • 董素依
   • 董倩依
   • 董珊依
   • 董忆邑
   • 董燕黛
   • 董晓忆
   • 董璐邑
   • 董忆瑶
   • 董燕璐
   • 董幽怡
   • 董玥怡
   • 董柔玥
   • 董柔怡
   • 董燕瑾
   • 董怡思
   • 董晓燕
   • 董怡玥
   • 董?#23068;?/li>
   • 董思玥
   • 董幽音
   • 董忆静
   • 董忆璇
   • 董静依
   • 董燕妮
   • 董晓宛
   • 董忆瑾
   • 董优璇
   • 董晓依
   • 董静宛
   • 董怡依
   • 董昕邑
   • 董昕玥
   • 董怡宛
   • 董怡昕
   • 董思宛
   • 董?#24180;?/li>
   • 董柔宛
   • 董玥彤
   • 董宛姿
   • 董玥宛
   • 董宛玥
   • 董彤幽
   • 董幽儿
   • 董?#23478;?/li>
   • 董幽姗
   • 董幽宛
   • 董幽彤
   • 董怡彤
   • 董姗怡
   • 董姗音
   • 董宛春
   • 董昕怡
   • 董妮玥
   • 董彤玥
   • 董依怡
   • 董柔依
   • 董岚嫣
   • 董怡瑛
   • 董岚嫦
   • 董幽羽
   • 董怡嫦
   • 董春嫣
   • 董甜亦
   • 董秋嫣
   • 董映瑛
   • 董絮嫣
   • 董思羽
   • 董怡嫣
   • 董翔嫣
   • 董媛嫣
   • 董玥羽
   • 董岚瑛
   • 董?#34425;?/li>
   • 董舒嫣
   • 董岚瑜
   • 董婉如
   • 董梨羽
   • 董柔嫣
   • 董南嫣
   • 董姿瑛
   • 董晴瑛
   • 董紫羽
   • 董翔瑛
   • 董怡羽
   • 董思瑛
   • 董姿嫣
   • 董婉缘
   • 董婉瑶
   • 董宛瑶
   • 董宛缘
   • 董妮影
   • 董依缘
   • 董昕影
   • 董迎婵
   • 董紫影
   • 董婉婵
   • 董依叶
   • 董婉令
   • 董婉煜
   • 董婉虞
   • 董岚羽
   • 董紫呜
   • 董婉铃
   • 董迎虞
   • 董羽珊
   • 董燕玲
   • 董燕珊
   • 董岚仙
   • 董忆羽
   • 董晓邑
   • 董忆馨
   • 董璐羽
   • 董忆曦
   • 董黛亦
   • 董婉媛
   • 董婉婷
   • 董姗嫣
   • 董晓瑛
   • 董燕瑛
   • 董青嫣
   • 董婉晴
   • 董宛嫣
   • 董彤嫣
   • 董?#26469;?/li>
   • 董?#27663;?/li>
   • 董?#23270;?/li>
   • 董昕嫣
   • 董燕睿
   • 董彩岚
   • 董青瑛
   • 董姿缘
   • 董宛妮
   • 董娜依
   • 董思怡
   • 董怡南
   • 董忆晓
   • 董宛怡
   • 董紫邑
   • 董姗玥
   • 董依柔
   • 董昕音
   • 董幽依
   • 董幽嫣

   董姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 董珊碧
   • 董素嫣
   • 董珊瑜
   • 董素嫦
   • 董?#34425;?/li>
   • 董宸嫣
   • 董珊冰
   • 董馥瑜
   • 董纹瑜
   • 董倩冰
   • 董珊凤
   • 董素瑜
   • 董双萍
   • 董素羽
   • 董素冰
   • 董珊嫣
   • 董倩华
   • 董珊华
   • 董宸冰
   • 董珊羽
   • 董宸瑜
   • 董素睿
   • 董宸华
   • 董馨羽
   • 董素妍
   • 董素邑
   • 董思妙
   • 董思妍
   • 董春妍
   • 董馨冰
   • 董珊妍
   • 董思秀
   • 董柔邑
   • 董?#22909;?/li>
   • 董思江
   • 董柔妍
   • 董珊邑
   • 董依珊
   • 董柔漫
   • 董沛珊
   • 董秋慕
   • 董青珊
   • 董思漫
   • 董柔慕
   • 董思影
   • 董思霄
   • 董春漫
   • 董柔霄
   • 董柔影
   • 董沐珊
   • 董思缘
   • 董宛珊
   • 董青纹
   • 董姿婵
   • 董秋婵
   • 董素洁
   • 董珊静
   • 董素霎
   • 董倩霎
   • 董宸润
   • 董?#23478;?/li>
   • 董珊润
   • 董柔霜
   • 董柔忆
   • 董纹静
   • 董珊凝
   • 董思霜
   • 董姗凝
   • 董姗洁
   • 董依青
   • 董宛儿
   • 董依静
   • 董儿雨
   • 董沛儿
   • 董姗青
   • 董姗佩
   • 董沐姗
   • 董佩青
   • 董雨静
   • 董姗依
   • 董青姗
   • 董素明
   • 董?#22909;?/li>
   • 董素沁
   • 董珊宛
   • 董纹青
   • 董素宛
   • 董珊雨
   • 董素雨
   • 董素依
   • 董倩依
   • 董珊依
   • 董素姗
   • 董珊姗
   • 董倩雨
   • 董珊沁
   • 董雨双
   • 董姗馥
   • 董馥姗
   • 董霜秀
   • 董霞婵
   • 董静霜
   • 董静霞
   • 董秋春
   • 董春姿
   • 董静润
   • 董?#21512;?/li>
   • 董盈姿
   • 董静霎
   • 董红姿
   • 董柔玥
   • 董香思
   • 董思盈
   • 董姿香
   • 董柔思
   • 董秋姿
   • 董思姿
   • 董柔怡
   • 董秋盈
   • 董思思
   • 董香春
   • 董姿盈
   • 董思秋
   • 董怡思
   • 董?#23068;?/li>
   • 董思玥
   • 董柔柔
   • 董春柔
   • 董秋玫
   • 董盈思
   • 董秋柔
   • 董静姗
   • 董静佩
   • 董忆静
   • 董霞静
   • 董静依
   • 董静儿
   • 董静青
   • 董静宛
   • 董静妹
   • 董沐柔
   • 董姗秀
   • 董青秋
   • 董青姿
   • 董姗柔
   • 董思宛
   • 董佩春
   • 董柔沐
   • 董秋姗
   • 董盈姗
   • 董姗玫
   • 董雨思
   • 董春姗
   • 董柔宛
   • 董宛姿
   • 董姗妍
   • 董姗盈
   • 董思雨
   • 董盼儿
   • 董珠妙
   • 董幽儿
   • 董?#23478;?/li>
   • 董儿思
   • 董思青
   • 董沐姿
   • 董沐秀
   • 董海秀
   • 董姗姿
   • 董幽姗
   • 董柔明
   • 董姗怡
   • 董春沁
   • 董青香
   • 董姗音
   • 董宛春
   • 董佩思
   • 董柔姗
   • 董姗妙
   • 董盈青
   • 董思沁
   • 董紫妙
   • 董柔依
   • 董岚嫦
   • 董盈瑜
   • 董思睿
   • 董怡嫦
   • 董秋睿
   • 董絮华
   • 董思碧
   • 董春嫣
   • 董秋嫣
   • 董思华
   • 董旋冰
   • 董雯睿
   • 董絮嫣
   • 董思羽
   • 董?#33841;?/li>
   • 董春华
   • 董柔嫦
   • 董舒华

   董姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 董芷华
   • 董珊碧
   • 董露莲
   • 董?#31471;?/li>
   • 董芙冰
   • 董芸冰
   • 董纹竹
   • 董蓝霞
   • 董珊冰
   • 董花冰
   • 董馥瑜
   • 董蕊华
   • 董纹瑜
   • 董倩冰
   • 董桂鸣
   • 董芝萍
   • 董珊凤
   • 董双萍
   • 董桐冰
   • 董蕊鸣
   • 董桑冰
   • 董纹菱
   • 董纹绮
   • 董芸华
   • 董馥菡
   • 董馥语
   • 董芳冰
   • 董桐碧
   • 董素冰
   • 董倩华
   • 董珊华
   • 董倚冰
   • 董纹华
   • 董宸冰
   • 董芝华
   • 董蕊舞
   • 董花萍
   • 董桑华
   • 董娥嘉
   • 董宸华
   • 董芳华
   • 董芳凤
   • 董盈妍
   • 董柳江
   • 董红杏
   • 董纹妙
   • 董素妍
   • 董桐江
   • 董思妙
   • 董盈江
   • 董思妍
   • 董春妍
   • 董盼兰
   • 董纹妍
   • 董芳妍
   • 董馨冰
   • 董盈君
   • 董珊妍
   • 董芳妙
   • 董桐妙
   • 董虹妍
   • 董?#22909;?/li>
   • 董思江
   • 董娥君
   • 董?#23545;?/li>
   • 董柔妍
   • 董蓝冰
   • 董佩芙
   • 董沐纹
   • 董柔漫
   • 董香漫
   • 董佩桐
   • 董柳慕
   • 董雨桐
   • 董沛珊
   • 董柳慧
   • 董秋慕
   • 董香慕
   • 董香萱
   • 董盈慕
   • 董馥莹
   • 董雨纹
   • 董思漫
   • 董柔慕
   • 董沐娟
   • 董佩芝
   • 董思霄
   • 董沛芹
   • 董春漫
   • 董柔霄
   • 董沐芸
   • 董沛纹
   • 董沐珊
   • 董盈萱
   • 董柳漫
   • 董佩芸
   • 董青纹
   • 董沐芙
   • 董沐桐
   • 董雨花
   • 董蕊冰
   • 董芊漫
   • 董芝凝
   • 董桂凝
   • 董素洁
   • 董芳凝
   • 董素霎
   • 董芳润
   • 董芷洁
   • 董虹霞
   • 董欢萱
   • 董露楠
   • 董香莲
   • 董芳霎
   • 董香霞
   • 董玫霞
   • 董纹洁
   • 董露榆
   • 董倩霎
   • 董露琳
   • 董宸润
   • 董美莲
   • 董桐润
   • 董桑凝
   • 董珊润
   • 董倚润
   • 董红霞
   • 董桐霎
   • 董柔霜
   • 董纹静
   • 董玫霞
   • 董柳缦
   • 董珊凝
   • 董彦霞
   • 董思霜
   • 董桐洁
   • 董桂洁
   • 董雨欣
   • 董佩欣
   • 董欣沐
   • 董佩佳
   • 董佩蓉
   • 董姗凝
   • 董姗洁
   • 董佩霎
   • 董佳霎
   • 董沐佩
   • 董明佳
   • 董佳佩
   • 董欣沁
   • 董儿雨
   • 董佩奇
   • 董佳凝
   • 董沛儿
   • 董佩凝
   • 董佳雨
   • 董沁蓉
   • 董姗佩
   • 董欣凝
   • 董佳明
   • 董佳沁
   • 董沐姗
   • 董雨佳
   • 董欣润
   • 董佩青
   • 董雨静
   • 董沐欣
   • 董沐蓉
   • 董佳润
   • 董纹欣
   • 董素明
   • 董芙沐
   • 董?#22909;?/li>
   • 董素沁
   • 董桐沐
   • 董芳雨
   • 董纹青
   • 董珊雨
   • 董素雨
   • 董芷雨
   • 董倚佩
   • 董娥佳
   • 董倩雨
   • 董芙沁
   • 董珊沁
   • 董馥欣
   • 董雨双
   • 董佳馥
   • 董沐馥
   • 董欣馥
   • 董馥枝
   • 董馥佩
   • 董沐蕊
   • 董姗馥
   • 董馥姗
   • 董霞妙
   • 董霞霄
   • 董霞娇
   • 董霞妍
   • 董凝莲

   董姓历史名人:

   董仲舒?#20309;?#27721;哲学家,今文经学大师。?#20309;?#24093;举?#22303;?#25991;学之士,他对以'天人三策',提出'罢黜百家,独尊儒术'的建议,为?#20309;?#24093;采?#26705;?#24320;此后两千余年封建社会以儒学为正统的先声。其学以儒家宗法思想为?#34892;模右?#38452;阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯串在一起,形成封建神学体系。提出'天人感应'说和'三纲五常'说。
   董狐:被当时的孔子誉为'良史'的史官,是最早出现于?#33459;?#30340;董姓名人。
   董贤?#20309;?#27721;大司马。他22岁?#26412;?#34987;哀帝宠幸,官至大司马,操纵朝政,其家族在当朝显赫一时。
   董小婉:著名才女,为秦?#26149;?八大名妓'之一。容貌俏丽,善书画,通诗史,后来嫁给清代著名文学家冒襄为妾。
   董邦达:著名画家,人称清代画中十哲之一。
   董源:五代南唐画家。用披麻?#23480;?#30011;山水,平淡天真,后又巨然承其风格,并称'董巨',为五代,北宋间南方山水画主要流?#26705;?#23545;后世影响很大。
   董解元:金朝时戏曲家。他根据唐人元稹的《莺莺传》创作了《西厢记诸宫调》,为后来元曲作家王实甫创作《西厢记》准备了条件。

   董姓聚集地:

   迁徙分布
   辛有的后代,世袭晋国太?#20998;?#32844;,至春秋时,有史官董狐。晋灵公时,晋卿赵盾因避灵公杀害而走,未出?#24120;?#20854;族人穿杀灵公。董狐认为责在赵盾,因此在史册上写道:'赵盾弑其君。'由于他不畏权贵,秉?#25163;?#20070;,旧时被誉为'良史'。董狐的裔孙董翳秦末被项羽封为翟王,都高奴(在今陕西?#24433;彩?#24310;河东岸),子孙遂居陇西(今属甘肃)。西汉时的董仲舒为广川人(今?#39062;?#26531;强东),其曾孙自广川徙陇西,裔孙徙河东(今属山西)。西?#20309;?#24093;时功臣有董金吾,原为匈奴人?#27426;?#27721;公孙述时,牂柯(今属贵州)大姓有董氏。此外董姓在汉代还分布于今山东定陶、高青,广东广州,四川资阳、德阳,浙江余姚,湖北襄阳、枝江,福建福州,河南禹州、伊川、南阳、开封、杞县、信阳、灵宝等地。至隋唐时期,除上述地区外,今?#19981;鍘?#28246;南、江苏、江西等省的一些地方,都有董姓的居住地。唐末,固始(今属河南)董氏又有随王潮、王审知入闽者。明代以前,董氏已遍布江南各省。
   董是台湾的第七十六大姓,是于清康熙年间,从大陆逐渐迁去的。他们主要分布在彰化、台南、?#25105;澹约?#21488;北、新竹、南投、澎湖等地。在康熙二十二年(公元1683年),有弁屯董、朱、柯、越、黄五姓,移住今屏东县恒春镇;乾隆初年(公元1736年),有董?#22312;又?#22823;肚下堡玉田圳,引水开垦九弱黎庄等?#21462;?#27492;后,有的又徙居南洋群岛及欧美一些国家和地区。
   堂号
   '?#21271;?#22530;'、'良史堂':春秋时候,董狐是晋国的史官,他?#35789;?#27714;实存真,不怕权势。晋灵公被弑,董狐在史书上写道:'赵盾弑其君。'孔子夸奖他是'良史'。
   董氏还有'豢龙'、'陇西'堂号。


   上一条:于姓男宝宝起名_姓于的男孩名字(满分/高分)    下一条:董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48780.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       时时缩水工具手机 香港历史开奖记录查询结果 重庆时时彩开奖结果 pk10软件下载 3d历史开奖表 奖现场直播开奖结果42 快速赛网址 新时时彩二星和值玩法 黑龙江十一选5开奖结果 天津时时11点结束吗