<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 12:29:00

   导语罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分),当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   当代罗姓的人口已达1340多万,为全国前十八位大姓,大约占全国人口的1%。在全国的分布主要集中于四川、广东、湖南三省,大约占罗姓总人口的41%。那么罗姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   罗姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 罗卿华
   • 罗琪雅
   • 罗虞雅
   • 罗梨芸
   • 罗敏梦
   • 罗卿芷
   • 罗婕珍
   • 罗梅碧
   • 罗荷晴
   • 罗婕娜
   • 罗琳婷
   • 罗茜曦
   • 罗熙茹
   • 罗曼芷
   • 罗梅嘉
   • 罗曼绮
   • 罗琪婷
   • 罗雪芸
   • 罗英桐
   • 罗琪茹
   • 罗敏芝
   • 罗卿芸
   • 罗茜琼
   • 罗若桐
   • 罗梅语
   • 罗烟茜
   • 罗琦茜
   • 罗若菲
   • 罗雪菱
   • 罗琳雅
   • 罗婕芙
   • 罗若娟
   • 罗榆雅
   • 罗琦雅
   • 罗琴雅
   • 罗梅芙
   • 罗琪惠
   • 罗熙茜
   • 罗微雅
   • 罗英娜
   • 罗琦清
   • 罗梨娟
   • 罗雪芙
   • 罗琳淑
   • 罗寄梦
   • 罗敏芸
   • 罗曼芙
   • 罗梅凌
   • 罗曼菲
   • 罗莺月
   • 罗筠雅
   • 罗雪菡
   • 罗卿凌
   • 罗琪雯
   • 罗若菊
   • 罗海芸
   • 罗曼桐
   • 罗婕菲
   • 罗婕语
   • 罗海菡
   • 罗梨芳
   • 罗甜花
   • 罗若月
   • 罗雪菲
   • 罗雪桑
   • 罗雪月
   • 罗筠云
   • 罗琳雯
   • 罗琳茵
   • 罗榆雁
   • 罗榆茜
   • 罗梅桐
   • 罗茹曦
   • 罗若芷
   • 罗雪娟
   • 罗琦淑
   • 罗若桂
   • 罗梨菲
   • 罗琳云
   • 罗若芝
   • 罗若嘉
   • 罗烟雅
   • 罗卿娜
   • 罗楠雅
   • 罗婕芝
   • 罗榆珺
   • 罗梨芷
   • 罗熙雅
   • 罗海芙
   • 罗若语
   • 罗梨月
   • 罗雪绮
   • 罗虞茜
   • 罗梅华
   • 罗琦珺
   • 罗若菡
   • 罗梨芙
   • 罗莉媛
   • 罗婕华
   • 罗婕纹
   • 罗曼月
   • 罗雪嘉
   • 罗婧桐
   • 罗雪芷
   • 罗榆惠
   • 罗筠茜
   • 罗熙珺
   • 罗珺曦
   • 罗梨菱
   • 罗梨语
   • 罗琪珺
   • 罗熙雁
   • 罗曼芳
   • 罗曼倚
   • 罗珺露
   • 罗英月
   • 罗敏芳
   • 罗琦惠
   • 罗婕碧
   • 罗若芸
   • 罗婕凌
   • 罗筠惠
   • 罗婕绮
   • 罗莉雅
   • 罗筠涵
   • 罗筠茹
   • 罗曼芸
   • 罗婧菲
   • 罗若凌
   • 罗微茜
   • 罗月璐
   • 罗月霜
   • 罗月江
   • 罗月黛
   • 罗月君
   • 罗月缦
   • 罗月霞
   • 罗月杏
   • 罗月檀
   • 罗月妍
   • 罗幻莲
   • 罗月采
   • 罗月莲
   • 罗月曼
   • 罗媚琳
   • 罗茹琳
   • 罗月莺
   • 罗涵琳
   • 罗月樱
   • 罗惠琳
   • 罗莺曼
   • 罗清琳
   • 罗涵琦
   • 罗媛琳
   • 罗茹筠
   • 罗涵琴
   • 罗水婕
   • 罗淑莉
   • 罗惠荷
   • 罗淑榆
   • 罗曼莺
   • 罗?#21525;?/li>
   • 罗雯琪
   • 罗雅琳
   • 罗茜琳
   • 罗雯楠
   • 罗茹烟
   • 罗梅莺
   • 罗月卿
   • 罗茜琪
   • 罗晴琳
   • 罗茵琪
   • 罗茜熙
   • 罗茹榆
   • 罗茜微
   • 罗茹煜
   • 罗晴筠
   • 罗寒榆
   • 罗寒琳
   • 罗若莺
   • 罗雯琳
   • 罗雪莺
   • 罗珺筠
   • 罗寒荷
   • 罗茵榆
   • 罗茹楠
   • 罗雪艺
   • 罗莺雪
   • 罗媛琦
   • 罗茜琴
   • 罗清琪
   • 罗寒楠
   • 罗茵琳
   • 罗曼樱
   • 罗梨莺
   • 罗艺英
   • 罗雪樱
   • 罗媛榆
   • 罗惠琪
   • 罗茜烟

   罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 罗虞雅
   • 罗梨芸
   • 罗婕珍
   • 罗虞翔
   • 罗荷晴
   • 罗婕娜
   • 罗琳婷
   • 罗茜曦
   • 罗琪婷
   • 罗甜绿
   • 罗烟茜
   • 罗英娜
   • 罗梨娟
   • 罗梨凌
   • 罗翔曦
   • 罗迎夏
   • 罗梅凌
   • 罗卿凌
   • 罗傲晴
   • 罗婉裳
   • 罗甜夏
   • 罗梨芳
   • 罗甜花
   • 罗茹曦
   • 罗梨菲
   • 罗岚曦
   • 罗迎娜
   • 罗烟雅
   • 罗卿娜
   • 罗烟媛
   • 罗梨芷
   • 罗梨月
   • 罗娅珍
   • 罗虞茜
   • 罗梨芙
   • 罗莉媛
   • 罗婉凌
   • 罗煜婷
   • 罗珺曦
   • 罗梨菱
   • 罗梨语
   • 罗虞岚
   • 罗婕凌
   • 罗若凌
   • 罗月璐
   • 罗月黛
   • 罗月采
   • 罗晴煜
   • 罗媛琳
   • 罗媛虞
   • 罗?#21525;?/li>
   • 罗茹烟
   • 罗晴琳
   • 罗?#21150;?/li>
   • 罗茹煜
   • 罗晴筠
   • 罗媛琦
   • 罗晴虞
   • 罗梨莺
   • 罗媛榆
   • 罗茜烟
   • 罗茜煜
   • 罗晴琪
   • 罗珺煜
   • 罗珺烟
   • 罗茜虞
   • 罗筠妮
   • 罗榆彤
   • 罗虞佳
   • 罗榆昕
   • 罗琳昕
   • 罗虞彤
   • 罗琦昊
   • 罗琴昕
   • 罗虞昕
   • 罗莉妮
   • 罗虞宛
   • 罗傲妮
   • 罗烟欣
   • 罗琪彤
   • 罗烟妮
   • 罗虞依
   • 罗琦妮
   • 罗虞薇
   • 罗烟薇
   • 罗茜映
   • 罗晴怡
   • 罗虞韵
   • 罗茹南
   • 罗晴音
   • 罗晴柳
   • 罗婷玥
   • 罗雅南
   • 罗媛音
   • 罗晴玥
   • 罗婕曦
   • 罗迎曦
   • 罗晴兰
   • 罗梨艳
   • 罗婉曦
   • 罗英曦
   • 罗若曦
   • 罗娅曦
   • 罗虞灵
   • 罗可昕
   • 罗可昕
   • 罗卉妮
   • 罗巧昕
   • 罗玉彤
   • 罗冬妮
   • 罗巧彤
   • 罗虞月
   • 罗琪裳
   • 罗丽榆
   • 罗虞瑛
   • 罗烟菡
   • 罗丽琳
   • 罗虞嘉
   • 罗丽莉
   • 罗琦裳
   • 罗薇煜
   • 罗丽琴
   • 罗丽烟
   • 罗莉绿
   • 罗虞尔
   • 罗韵虞
   • 罗蕾虞
   • 罗蝶恬
   • 罗冬芙
   • 罗玉珍
   • 罗蝶花
   • 罗蝶凌
   • 罗蝶芙
   • 罗冬芝
   • 罗瑶芙
   • 罗冬娜
   • 罗巧珍
   • 罗瑶芝
   • 罗瑶凌
   • 罗蝶芷
   • 罗玉凌
   • 罗冬凌
   • 罗娇珍
   • 罗缘玲
   • 罗影娜
   • 罗冬娟
   • 罗瑶芸
   • 罗蝶娜
   • 罗萱恬
   • 罗冬曦
   • 罗冬玲
   • 罗萱凌
   • 罗乐珍
   • 罗瑶芷
   • 罗娇娜
   • 罗巧凌
   • 罗?#30340;?/li>
   • 罗蝶桐
   • 罗萱媛
   • 罗?#21525;?/li>
   • 罗巧晴
   • 罗冬茹
   • 罗瑶翔
   • 罗巧媛
   • 罗蝶珺
   • 罗瑶婷
   • 罗缘媛
   • 罗瑶珺
   • 罗?#32599;?/li>
   • 罗茜丽
   • 罗瑶茜
   • 罗玉晴
   • 罗蝶晴
   • 罗瑶茵
   • 罗冬岚
   • 罗冬雅
   • 罗蝶雅
   • 罗瑶茹
   • 罗甜亦
   • 罗莺璇
   • 罗梨羽
   • 罗梨竹
   • 罗黛莹
   • 罗璐瑶
   • 罗璐莹
   • 罗蝶忆
   • 罗瑶莲
   • 罗璐欣
   • 罗媛萱
   • 罗乐安
   • 罗雁蝶
   • 罗茜瑶
   • 罗忆瑶
   • 罗璐宛
   • 罗璐依
   • 罗黛娇
   • 罗璐月
   • 罗璐萱
   • 罗璐佳
   • 罗黛萱

   罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 罗歆岚
   • 罗傲岚
   • 罗虞翔
   • 罗婉瑜
   • 罗诗岚
   • 罗翔曦
   • 罗迎夏
   • 罗?#38754;?/li>
   • 罗傲晴
   • 罗婉裳
   • 罗珠嫣
   • 罗婉嫣
   • 罗紫嫣
   • 罗旋嫣
   • 罗彩嫣
   • 罗岚曦
   • 罗迎娜
   • 罗娅珍
   • 罗迎嫣
   • 罗婉凌
   • 罗虞岚
   • 罗?#21150;?/li>
   • 罗?#21150;?/li>
   • 罗翔铃
   • 罗岚钰
   • 罗诗宛
   • 罗虞宛
   • 罗傲妮
   • 罗诗依
   • 罗虞依
   • 罗岚怡
   • 罗晴怡
   • 罗虞韵
   • 罗翔姿
   • 罗晴音
   • 罗婷玥
   • 罗岚音
   • 罗翔柔
   • 罗媛音
   • 罗诗韵
   • 罗?#20843;?/li>
   • 罗晴玥
   • 罗迎曦
   • 罗娅艳
   • 罗迎馨
   • 罗梨艳
   • 罗婉曦
   • 罗婉馨
   • 罗娅曦
   • 罗韵钰
   • 罗诗瑛
   • 罗虞瑛
   • 罗韵铃
   • 罗韵靖
   • 罗韵诗
   • 罗诗嫣
   • 罗钰嫣
   • 罗韵虞
   • 罗韵歆
   • 罗缘珊
   • 罗?#21543;?/li>
   • 罗缘玲
   • 罗影娜
   • 罗以珊
   • 罗?#30340;?/li>
   • 罗瑶翔
   • 罗缘媛
   • 罗?#23039;?/li>
   • 罗冬岚
   • 罗影岚
   • 罗紫羽
   • 罗甜亦
   • 罗梨羽
   • 罗婉如
   • 罗蝶忆
   • 罗乐安
   • 罗忆瑶
   • 罗璐宛
   • 罗璐依
   • 罗蝶羽
   • 罗忆昕
   • 罗岚影
   • 罗冬亦
   • 罗翔婵
   • 罗忆宛
   • 罗忆依
   • 罗忆姗
   • 罗忆彤
   • 罗韵翔
   • 罗忆曦
   • 罗柔翔
   • 罗韵晴
   • 罗韵媛
   • 罗怡婷
   • 罗南岚
   • 罗玥婷
   • 罗忆馨
   • 罗秋岚
   • 罗婉璇
   • 罗幽舒
   • 罗怡絮
   • 罗怡晴
   • 罗姿岚
   • 罗紫瑛
   • 罗婉娜
   • 罗迎素
   • 罗岚虞
   • 罗岚玥
   • 罗虞嫣
   • 罗幼珊
   • 罗缘婷
   • 罗瑶羽
   • 罗忆妮
   • 罗影璐
   • 罗春岚
   • 罗怡岚
   • 罗韵岚
   • 罗姿翔
   • 罗丽岚
   • 罗岚仙
   • 罗晴韵
   • 罗?#30007;?/li>
   • 罗韵婷

   罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 罗歆岚
   • 罗旋倩
   • 罗诗雯
   • 罗雪睿
   • 罗彩宸
   • 罗雯馨
   • 罗雪翠
   • 罗雪瑜
   • 罗珠珊
   • 罗婉瑜
   • 罗诗岚
   • 罗惠馨
   • 罗紫华
   • 罗诗涵
   • 罗旋珊
   • 罗诗惠
   • 罗寒馨
   • 罗珠华
   • 罗?#38754;?/li>
   • 罗熙絮
   • 罗觅翠
   • 罗问珊
   • 罗熙舒
   • 罗雪宸
   • 罗诗淑
   • 罗珠嫣
   • 罗紫翠
   • 罗彩睿
   • 罗紫嫣
   • 罗旋嫣
   • 罗珠瑜
   • 罗彩嫣
   • 罗彩鸣
   • 罗雪珊
   • 罗靖雯
   • 罗彩瑜
   • 罗紫翠
   • 罗曼珊
   • 罗紫宸
   • 罗诗云
   • 罗曼瑜
   • 罗彩珊
   • 罗海倩
   • 罗新惠
   • 罗旋睿
   • 罗紫睿
   • 罗涵馨
   • 罗紫倩
   • 罗海珊
   • 罗珠宸
   • 罗?#20185;?/li>
   • 罗?#21150;?/li>
   • 罗惠钰
   • 罗幻紫
   • 罗涵歆
   • 罗寒铃
   • 罗舒铃
   • 罗雯歆
   • 罗雯诗
   • 罗雯钰
   • 罗惠诗
   • 罗惠铃
   • 罗翔铃
   • 罗岚钰
   • 罗诗宛
   • 罗诗佩
   • 罗熙姗
   • 罗诗雨
   • 罗歆佩
   • 罗诗沁
   • 罗靖儿
   • 罗诗姗
   • 罗歆沐
   • 罗诗沐
   • 罗诗青
   • 罗诗明
   • 罗诗依
   • 罗歆姗
   • 罗寒姿
   • 罗寒秋
   • 罗雯思
   • 罗涵思
   • 罗惠思
   • 罗翔姿
   • 罗云姿
   • 罗舒香
   • 罗涵姿
   • 罗惠柔
   • 罗舒姿
   • 罗翔柔
   • 罗淑柔
   • 罗云柔
   • 罗诗韵
   • 罗?#20843;?/li>
   • 罗淑姿
   • 罗水柔
   • 罗敏馨
   • 罗曼馨
   • 罗紫露
   • 罗彩馨
   • 罗悦馨
   • 罗迎馨
   • 罗诗欢
   • 罗珠馨
   • 罗婉馨
   • 罗歆翠
   • 罗钰华
   • 罗韵钰
   • 罗诗碧
   • 罗诗瑜
   • 罗诗瑛
   • 罗诗睿
   • 罗铃华
   • 罗歆舞
   • 罗诗华
   • 罗诗凤
   • 罗韵铃
   • 罗新华
   • 罗韵靖
   • 罗韵诗
   • 罗歆华
   • 罗诗嫣
   • 罗熙瑜
   • 罗钰嫣
   • 罗歆瑜
   • 罗韵歆
   • 罗漫倩
   • 罗缘珊
   • 罗?#21543;?/li>
   • 罗漫宸
   • 罗慕珊
   • 罗慧倩
   • 罗漫珊
   • 罗以珊
   • 罗白珊
   • 罗歆馥
   • 罗漫絮
   • 罗?#23039;?/li>
   • 罗漫舒
   • 罗慕舒
   • 罗紫羽
   • 罗紫冰
   • 罗彩冰
   • 罗婉如
   • 罗旋冰
   • 罗霞姗
   • 罗寒婵
   • 罗惠婵
   • 罗淑婵
   • 罗舒婵
   • 罗翔婵
   • 罗忆姗
   • 罗柔云
   • 罗思雯
   • 罗春淑
   • 罗敏静
   • 罗秋雯
   • 罗柔翔
   • 罗思惠
   • 罗柔惠
   • 罗紫静
   • 罗思云
   • 罗姿媚
   • 罗香舒
   • 罗霞馨
   • 罗姿惠
   • 罗柔雯
   • 罗姿絮
   • 罗秋云
   • 罗忆馨
   • 罗秋岚
   • 罗柔淑
   • 罗幽舒
   • 罗?#22799;?/li>
   • 罗怡絮
   • 罗姿岚
   • 罗紫瑛
   • 罗紫真
   • 罗舒馨
   • 罗旋纹
   • 罗海宸
   • 罗歆寒
   • 罗迎素
   • 罗惠歆
   • 罗水珠
   • 罗惠秋
   • 罗幼珊
   • 罗雯婵
   • 罗霞婵
   • 罗清婵
   • 罗秋惠
   • 罗春岚
   • 罗思絮
   • 罗春雯
   • 罗春惠
   • 罗姿翔
   • 罗姿寒
   • 罗思舒
   • 罗岚仙
   • 罗彩纹

   罗姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 罗卿华
   • 罗云露
   • 罗诗雯
   • 罗敏梦
   • 罗雪睿
   • 罗梅碧
   • 罗雯馨
   • 罗雪翠
   • 罗雪华
   • 罗熙茹
   • 罗雪瑜
   • 罗曼芷
   • 罗曼绮
   • 罗雪芸
   • 罗觅凤
   • 罗惠馨
   • 罗敏芝
   • 罗紫华
   • 罗诗涵
   • 罗雪菱
   • 罗敏华
   • 罗琪惠
   • 罗熙茜
   • 罗微雅
   • 罗琦清
   • 罗雪芙
   • 罗诗惠
   • 罗寒馨
   • 罗琳淑
   • 罗曼幻
   • 罗熙雯
   • 罗敏芸
   • 罗曼芙
   • 罗珠华
   • 罗曼菲
   • 罗熙絮
   • 罗雪菡
   • 罗琪雯
   • 罗海芸
   • 罗觅翠
   • 罗曼桐
   • 罗熙舒
   • 罗雪宸
   • 罗熙淑
   • 罗海菡
   • 罗诗淑
   • 罗雪菲
   • 罗雪桑
   • 罗雪月
   • 罗曼娥
   • 罗筠云
   • 罗熙云
   • 罗曼萍
   • 罗琳雯
   • 罗熙雯
   • 罗雪娟
   • 罗琦淑
   • 罗琳云
   • 罗海纹
   • 罗彩鸣
   • 罗雪珊
   • 罗熙雅
   • 罗靖雯
   • 罗海芙
   • 罗曼珊
   • 罗雪绮
   • 罗梅华
   • 罗诗云
   • 罗曼瑜
   • 罗雪纹
   • 罗婕华
   • 罗曼华
   • 罗海倩
   • 罗婕纹
   • 罗曼月
   • 罗雪嘉
   • 罗新惠
   • 罗雪芷
   • 罗微涵
   • 罗曼舞
   • 罗榆惠
   • 罗熙珺
   • 罗涵馨
   • 罗熙雁
   • 罗熙惠
   • 罗曼芳
   • 罗曼倚
   • 罗珺露
   • 罗敏芳
   • 罗琦惠
   • 罗婕碧
   • 罗海珊
   • 罗筠惠
   • 罗微惠
   • 罗筠涵
   • 罗曼芸
   • 罗微茜
   • 罗月霜
   • 罗月江
   • 罗月缦
   • 罗月霞
   • 罗月妍
   • 罗幻莲
   • 罗月曼
   • 罗媚琳
   • 罗涵琳
   • 罗惠琳
   • 罗莺曼
   • 罗清琳
   • 罗涵琦
   • 罗涵琴
   • 罗水婕
   • 罗淑莉
   • 罗惠荷
   • 罗水雪
   • 罗淑榆
   • 罗曼莺
   • 罗惠钰
   • 罗雯琪
   • 罗雯微
   • 罗雯楠
   • 罗幻紫
   • 罗惠熙
   • 罗茜熙
   • 罗茜微
   • 罗涵歆
   • 罗寒榆
   • 罗寒铃
   • 罗涵熙
   • 罗寒琳
   • 罗雯琳
   • 罗雪莺
   • 罗惠微
   • 罗寒荷
   • 罗雪艺
   • 罗莺雪
   • 罗清琪
   • 罗寒楠
   • 罗雯歆
   • 罗曼樱
   • 罗雪樱
   • 罗惠琪
   • 罗云榆
   • 罗雯诗
   • 罗惠琴
   • 罗涵榆
   • 罗涵琪
   • 罗惠筠
   • 罗艺敏
   • 罗雯荷
   • 罗雯钰
   • 罗云琳
   • 罗寒莉
   • 罗涵微
   • 罗惠诗
   • 罗茹微
   • 罗淑熙
   • 罗惠楠
   • 罗月雪
   • 罗雯筠
   • 罗惠铃
   • 罗云琴
   • 罗艺雪
   • 罗淑琴
   • 罗水英
   • 罗诗佩
   • 罗莉佩
   • 罗熙姗
   • 罗微欣
   • 罗莉沐
   • 罗诗雨
   • 罗歆佩
   • 罗熙明
   • 罗诗沁
   • 罗莉沛
   • 罗琦沁
   • 罗歆沐
   • 罗诗沐
   • 罗诗明
   • 罗琳明
   • 罗熙雨
   • 罗熙佳
   • 罗熙沁
   • 罗琴明
   • 罗涵柳
   • 罗寒姿
   • 罗清虹
   • 罗微薇
   • 罗涵柏
   • 罗寒秋
   • 罗雯思
   • 罗清香
   • 罗涵思
   • 罗寒柳
   • 罗茵玫
   • 罗惠思
   • 罗惠美
   • 罗云美
   • 罗涵盈
   • 罗茹美

   历史名人:

   罗贯中:元末明初杰出小说家,今山西太原人。他一生相传作过'十七史'演义,现存?#23567;?#19977;国志通俗演义》、?#31471;?#21776;志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》等,其中代表作《三国演义》(简称)为'中国古代四大名著'之一。
   罗聘:清代著名画家,为江苏甘泉(今江都)人。画人物、佛像、山水、花果、梅、兰、竹等,无所不工。其笔调奇创,超逸不?#28023;?#21035;具一格,为'扬州八怪'之一。其子允绍、?#28113;冢?#22343;善画梅,人称'罗家梅派'。
   罗存:画家,今河南开封人。喜作小?#21543;?#27700;画,极?#24615;现攏?#26102;人?#20848;?#20182;的画作,'披图便知登高望远,鱼鸟往还,浩然有江湖之思'。
   罗隐:唐代文学家,余杭人。所作散?#30007;?#21697;,?#21490;?#29312;利,鲁迅谓其所著〈谗书〉'几乎全部是抗争?#22836;?#28608;之谈'。
   罗邺:唐代诗人,余杭人。有'素有英姿,笔端超绝'之誉,号'诗中虎',为唐代'三罗'之一。

   聚集地:

   迁徙分布
   罗国传至24世万通时,被楚国所灭,万通与次子苍噩逃至襄阳黄龙洞避隐,其长子芳噩逃往四川。周显王时,有31世罗乘迁往枝江,其孙罗守陇自枝江迁至今湖南长沙。40世罗君?#20040;?#23376;罗珠迁居豫章(今江西南昌)西山,为豫章罗氏一世祖。唐昭宗时,罗珠28世孙罗景新迁往虔州虔化(今江西宁都),31世有两支分别徙居广东大埔、?#22235;?5世罗尚立,元代由虔州迁居福建汀州宁化石壁村,明代?#26234;?#24448;上杭县扶阳,其子罗新松徙广东?#20998;蕁?#21478;外,罗国亡国后,罗氏有部分人从滇南、滇东迁入湄南河下游,融入泰族;迁入四川的有一部分定居阆中,后成为板楯蛮七姓之首姓大族,有的融入土家族或彝族;还有一支迁入贵州东部、南部,融入布依族;迁到湘南的,有的融入瑶族。隋唐以前,除上述地区外,罗氏还分布于今山西、陕西、河北、河南、山东、安徽、浙江、江苏等省的一些地方。唐高宗总章年间,有河南罗氏随陈政、陈元光父子入闽,在福建?#24067;?#33853;户。自清代开始,居住在广东梅县、大埔、及福建宁化等地的罗氏,曾多次向台湾迁徙,还有一些人迁往南洋的文?#28023;?#21360;尼)等国家。其中,祖籍广东嘉应州梅县石扇堡的罗芳伯在西婆罗洲(今加里曼?#28023;?#24314;立了一个共和制的兰芳国,实行'兰芳大总长制',立国时间达108年(1777--1885)。
   罗氏,在台湾是个较为普遍的姓氏。台湾的罗姓,来自福建宁化。主要集中居住在苗栗和新竹两县,其他各县市?#37319;?#23621;不少。台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的。
   堂号
   '尊尧堂'、'豫章堂':罗氏郡望豫章。宋朝时候,豫章人罗从彦是大儒陈颐、程颢的再传弟子。他谨慎地遵守老师的教训,隐居不愿做官,传朱熹的理学,著?#23567;?#23562;尧录》。人们称他'豫章先生'。


   上一条:马姓男宝宝起名_姓马的男孩名字(满分/高分)    下一条:罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48762.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       广东时时怎么比较稳 新时时全部玩法 ag捕鱼王3d怎么中奖 福彩30选七走势图 北京快乐8任选一技巧 爱彩乐福建11选5走势图 新时时二星和值玩法 排列五200开奖 快乐时时计划软件 网赌有大数据监控你