<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 9:57:00

   导语胡姓男宝宝起名_姓胡的男孩名字(满分/高分),胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么胡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么胡姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   胡姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 胡展荣
   • 胡瀚月
   • 胡宝元
   • 胡伦荣
   • 胡晋荣
   • 胡怀元
   • 胡哲嘉
   • 胡晋嘉
   • 胡哲荣
   • 胡瀚元
   • 胡哲语
   • 胡乔智
   • 胡杰棋
   • 胡博嘉
   • 胡尧渊
   • 胡景智
   • 胡博尧
   • 胡皓栋
   • 胡皓云
   • 胡智荣
   • 胡棋皓
   • 胡皓博
   • 胡乔宁
   • 胡皓普
   • 胡博乔
   • 胡棋智
   • 胡尧荣
   • 胡尧畅
   • 胡棋嘉
   • 胡雄皓
   • 胡景博
   • 胡博景
   • 胡杰清
   • 胡棋杰
   • 胡乔嘉
   • 胡棋荣
   • 胡博栋
   • 胡杰宁
   • 胡棋景
   • 胡皓福
   • 胡棕皓
   • 胡博皓
   • 胡景宁
   • 胡杰皓
   • 胡景凯
   • 胡景嘉
   • 胡乔华
   • 胡杰乔
   • 胡寒栋
   • 胡棋栋
   • 胡博棋
   • 胡贵博
   • 胡棕云
   • 胡景乔
   • 胡棕宁
   • 胡雄杰
   • 胡皓宁
   • 胡皓景
   • 胡博凯
   • 胡棕凯
   • 胡皓嘉
   • 胡皓杰
   • 胡智嘉
   • 胡景尧
   • 胡尧博
   • 胡棋尧
   • 胡乔云
   • 胡渊嘉
   • 胡杰云
   • 胡景豪
   • 胡杰雄
   • 胡棋语
   • 胡智凯
   • 胡棋闲
   • 胡雄荣
   • 胡皓荣
   • 胡皓渊
   • 胡景寒
   • 胡棋渊
   • 胡杰豪
   • 胡博荣
   • 胡皓智
   • 胡棋云
   • 胡智杰
   • 胡景栋
   • 胡皓清
   • 胡尧智
   • 胡博杰
   • 胡棕华
   • 胡杰栋
   • 胡尧杰
   • 胡杰博
   • 胡乔皓
   • 胡乔杰
   • 胡渊杰
   • 胡云轻
   • 胡棋福
   • 胡棋凯
   • 胡景清
   • 胡智栋
   • 胡瀚吉
   • 胡瀚曲
   • 胡展国
   • 胡哲国
   • 胡哲茂
   • 胡伦国
   • 胡晋乾
   • 胡晋康
   • 胡伦乾
   • 胡?#39592;?
   • 胡晋若
   • 胡伦强
   • 胡展英
   • 胡晋强
   • 胡晋茂
   • 胡展健
   • 胡哲乾
   • 胡晋健
   • 胡展康
   • 胡哲启
   • 胡哲康
   • 胡晋国
   • 胡哲桦
   • 胡株桦
   • 胡晋桦
   • 胡景柯
   • 胡熙乾
   • 胡楠康
   • 胡棋波
   • 胡敬雨
   • 胡荣哲
   • 胡楠章
   • 胡楠彬
   • 胡敬国
   • 胡楷邦
   • 胡熙林
   • 胡琪忠
   • 胡敬昊
   • 胡敬东
   • 胡鼎国
   • 胡木瀚
   • 胡杰柏
   • 胡荣原
   • 胡敬明
   • 胡楠启
   • 胡鼎强
   • 胡荣峰
   • 胡敬若
   • 胡棕彦
   • 胡荣晋
   • 胡晖健
   • 胡敬彬
   • 胡楷彤
   • 胡豪倚
   • 胡月腾
   • 胡博冠
   • 胡棋劲
   • 胡敬海
   • 胡熙苑
   • 胡敬章
   • 胡敬来
   • 胡敬望
   • 胡月瀚
   • 胡楷林
   • 胡杰炫
   • 胡敬乾
   • 胡熙茂
   • 胡景彦
   • 胡月宝
   • 胡敬浦
   • 胡琪林
   • 胡棕柯
   • 胡楠枝
   • 胡琪健
   • 胡皓波
   • 胡楠奇
   • 胡楷章
   • 胡皓俊
   • 胡嘉凌
   • 胡皓南
   • 胡嘉哲
   • 胡敬奇
   • 胡景俊
   • 胡敬茂
   • 胡杰泰
   • 胡棋封
   • 胡乔俊
   • 胡乔炫
   • 胡敬浩
   • 胡敬林
   • 胡敬易
   • 胡敬岸
   • 胡鼎茂
   • 胡杰冠
   • 胡棋俊
   • 胡木耀
   • 胡乔风
   • 胡熙国
   • 胡鼎东
   • 胡乔彦

   胡姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 胡展荣
   • 胡晋畅
   • 胡展宁
   • 胡展玮
   • 胡晋尘
   • 胡宝元
   • 胡宝天
   • 胡伦荣
   • 胡晋荣
   • 胡哲嘉
   • 胡晋嘉
   • 胡展硕
   • 胡晋图
   • 胡轩宁
   • 胡展畅
   • 胡哲玮
   • 胡哲荣
   • 胡哲宁
   • 胡益宁
   • 胡晋宁
   • 胡哲语
   • 胡乔智
   • 胡景智
   • 胡智荣
   • 胡乔宁
   • 胡棋智
   • 胡尧畅
   • 胡杰宁
   • 胡智宁
   • 胡景宁
   • 胡智翔
   • 胡棕宁
   • 胡皓宁
   • 胡智硕
   • 胡智嘉
   • 胡智玮
   • 胡智凯
   • 胡皓智
   • 胡智杰
   • 胡尧智
   • 胡智畅
   • 胡智栋
   • 胡宝宇
   • 胡展国
   • 胡哲国
   • 胡伦振
   • 胡哲茂
   • 胡轩章
   • 胡伦国
   • 胡晋野
   • 胡晋乾
   • 胡晋康
   • 胡哲翎
   • 胡伦乾
   • 胡?#39592;?
   • 胡益章
   • 胡轩振
   • 胡晋若
   • 胡伦强
   • 胡晋伟
   • 胡哲伟
   • 胡展英
   • 胡晋强
   • 胡晋茂
   • 胡晋唯
   • 胡展健
   • 胡哲乾
   • 胡轩翎
   • 胡晋健
   • 胡晋章
   • 胡展康
   • 胡展章
   • 胡哲启
   • 胡哲康
   • 胡晋国
   • 胡益振
   • 胡哲章
   • 胡益龙
   • 胡晋达
   • 胡哲璋
   • 胡哲桦
   • 胡晋璋
   • 胡哲勋
   • 胡轩龙
   • 胡展融
   • 胡轩瑾
   • 胡哲龙
   • 胡益达
   • 胡轩达
   • 胡益璋
   • 胡轩璋
   • 胡晋运
   • 胡益瑾
   • 胡展龙
   • 胡哲瑾
   • 胡轩道
   • 胡展达
   • 胡晋桦
   • 胡晋龙
   • 胡展勋
   • 胡展运
   • 胡哲运
   • 胡荣哲
   • 胡楠章
   • 胡琪忠
   • 胡敬昊
   • 胡鼎国
   • 胡智泰
   • 胡鼎强
   • 胡鼎忠
   • 胡荣晋
   • 胡鼎坤
   • 胡楷彤
   • 胡玮哲
   • 胡鼎振
   • 胡月腾
   • 胡鼎昊
   • 胡敬章
   • 胡敬来
   • 胡杰炫
   • 胡月宝
   • 胡楷章
   • 胡皓俊
   • 胡嘉凌
   • 胡皓南
   • 胡嘉哲
   • 胡天耀
   • 胡景俊
   • 胡杰泰
   • 胡乔俊
   • 胡乔炫
   • 胡智南
   • 胡敬易
   • 胡鼎茂
   • 胡棋俊
   • 胡木耀
   • 胡鼎东
   • 胡鼎健
   • 胡玮伦
   • 胡天腾
   • 胡智冠
   • 胡鼎岩
   • 胡圣章
   • 胡月耀
   • 胡皓泰
   • 胡玮庭
   • 胡荣庭
   • 胡智俊
   • 胡楠振
   • 胡乔南
   • 胡棋泰
   • 胡智勇
   • 胡棕泰
   • 胡楠鼎
   • 胡鼎烟
   • 胡圣驰
   • 胡敬驰
   • 胡鼎义
   • 胡煜祺
   • 胡鼎业
   • 胡敬里
   • 胡圣鼎
   • 胡智月
   • 胡棕天
   • 胡智元
   • 胡乔天
   • 胡皓天
   • 胡智天
   • 胡棋天
   • 胡景天
   • 胡轩年
   • 胡轩全
   • 胡哲宇
   • 胡展宇
   • 胡晋光
   • 胡哲旭
   • 胡晋全
   • 胡晋宇
   • 胡哲全
   • 胡展羽
   • 胡轩光
   • 胡展光
   • 胡晋年
   • 胡伦旭
   • 胡益全
   • 胡益光
   • 胡月俊
   • 胡天幽
   • 胡古易
   • 胡冬奇
   • 胡木泰
   • 胡引泰
   • 胡天南
   • 胡天俊
   • 胡木俊
   • 胡天柏
   • 胡天炫
   • 胡玉彤
   • 胡月泰
   • 胡天劲

   胡姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 胡轩瑞
   • 胡益瑜
   • 胡益玮
   • 胡展玮
   • 胡轩玮
   • 胡益诚
   • 胡轩齐
   • 胡益硕
   • 胡展硕
   • 胡轩宁
   • 胡哲玮
   • 胡益宁
   • 胡轩瑜
   • 胡峻玮
   • 胡轩睿
   • 胡轩诚
   • 胡捷硕
   • 胡朝境
   • 胡朝硕
   • 胡钦维
   • 胡朝维
   • 胡善维
   • 胡智翔
   • 胡捷翔
   • 胡智硕
   • 胡朝玮
   • 胡智玮
   • 胡善玮
   • 胡?#31449;?
   • 胡捷玮
   • 胡钦翔
   • 胡宝宇
   • 胡峻野
   • 胡轩章
   • 胡益祥
   • 胡轩祥
   • 胡晋野
   • 胡轩川
   • 胡轩伟
   • 胡轩绍
   • 胡益章
   • 胡轩振
   • 胡晋伟
   • 胡哲伟
   • 胡益伟
   • 胡晋唯
   • 胡轩翎
   • 胡轩晨
   • 胡益振
   • 胡轩崇
   • 胡益川
   • 胡峻伟
   • 胡益龙
   • 胡益勋
   • 胡哲勋
   • 胡轩龙
   • 胡展融
   • 胡轩瑾
   • 胡益达
   • 胡轩达
   • 胡轩锦
   • 胡益锦
   • 胡益璋
   • 胡轩璋
   • 胡晋运
   • 胡益瑾
   • 胡轩道
   • 胡展勋
   • 胡展运
   • 胡哲运
   • 胡?#21525;?
   • 胡瑞恩
   • 胡圣青
   • 胡捷勇
   • 胡圣坤
   • 胡靖坤
   • 胡玮恩
   • 胡朝勇
   • 胡鼎坤
   • 胡玮哲
   • 胡瑜轩
   • 胡玮益
   • 胡玮刚
   • 胡玮城
   • 胡瑜恩
   • 胡银轩
   • 胡圣伟
   • 胡裕伟
   • 胡?#30007;?
   • 胡玮峻
   • 胡玮伦
   • 胡圣崇
   • 胡圣绍
   • 胡鼎岩
   • 胡圣章
   • 胡圣祥
   • 胡善勇
   • 胡玮庭
   • 胡智勇
   • 胡?#38386;?
   • 胡靖意
   • 胡新圣
   • 胡圣靖
   • 胡圣驰
   • 胡圣傲
   • 胡圣鼎
   • 胡朝引
   • 胡益舟
   • 胡轩年
   • 胡轩全
   • 胡哲宇
   • 胡展宇
   • 胡书宇
   • 胡峻宇
   • 胡轩宇
   • 胡晋宇
   • 胡展羽
   • 胡轩光
   • 胡轩舟
   • 胡益全
   • 胡益光
   • 胡世坤
   • 胡天幽
   • 胡引泰
   • 胡修永
   • 胡晋永
   • 胡哲永
   • 胡轩永
   • 胡轩石
   • 胡玮智
   • 胡睿翔
   • 胡轩耀
   • 胡诚翔
   • 胡瑜翔
   • 胡玮胜
   • 胡轩腾
   • 胡瑞翔
   • 胡秀玮
   • 胡志硕
   • 胡秀硕
   • 胡鼎阳
   • 胡佑齐
   • 胡佑宁
   • 胡齐佑
   • 胡圣遥
   • 胡瑞辰
   • 胡玮志
   • 胡玮辰
   • 胡睿余
   • 胡靖远
   • 胡辰睿
   • 胡齐辰
   • 胡佑诚
   • 胡圣远
   • 胡辰齐
   • 胡银辰
   • 胡瑜延
   • 胡誓佑
   • 胡诚均
   • 胡瑜辰
   • 胡圣隆
   • 胡瑞延
   • 胡银延
   • 胡睿辰
   • 胡佑全
   • 胡辰阳
   • 胡秀宇
   • 胡?#21191;?
   • 胡志远
   • 胡佑光
   • 胡?#23621;?
   • 胡辰舟
   • 胡佑聪
   • 胡?#26223;?
   • 胡佑远
   • 胡辰光
   • 胡智轩
   • 胡朝轩
   • 胡善轩
   • 胡轩晴
   • 胡益才
   • 胡世勋
   • 胡轩盛
   • 胡永都
   • 胡宝维
   • 胡益胜
   • 胡轩智
   • 胡益顺
   • 胡益智
   • 胡展翔
   • 胡益翔
   • 胡轩理
   • 胡轩仁
   • 胡钦轩
   • 胡凌翔
   • 胡朝城
   • 胡智城
   • 胡捷轩
   • 胡轩胜
   • 胡峻翔

   胡姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 胡轩瑞
   • 胡益瑜
   • 胡峻福
   • 胡益诚
   • 胡书华
   • 胡峻诚
   • 胡峻齐
   • 胡书睿
   • 胡瀚仁
   • 胡轩齐
   • 胡峻豪
   • 胡书诚
   • 胡轩瑜
   • 胡笑豪
   • 胡峻玮
   • 胡书瑞
   • 胡轩睿
   • 胡轩诚
   • 胡捷善
   • 胡捷睿
   • 胡捷硕
   • 胡朝境
   • 胡朝硕
   • 胡善博
   • 胡雄超
   • 胡钦瑜
   • 胡捷顺
   • 胡朝诚
   • 胡钦维
   • 胡朝维
   • 胡钦豪
   • 胡朝齐
   • 胡钦瑞
   • 胡捷诚
   • 胡朝韶
   • 胡捷清
   • 胡捷胜
   • 胡捷普
   • 胡寒瑞
   • 胡善维
   • 胡寒超
   • 胡渊胜
   • 胡钦普
   • 胡博瑞
   • 胡捷博
   • 胡博顺
   • 胡朝斯
   • 胡博诚
   • 胡善斯
   • 胡朝寒
   • 胡捷翔
   • 胡渊盛
   • 胡寒顺
   • 胡朝喻
   • 胡捷韶
   • 胡捷实
   • 胡朝清
   • 胡善诚
   • 胡博齐
   • 胡捷超
   • 胡善韶
   • 胡捷云
   • 胡朝玮
   • 胡钦尊
   • 胡捷盛
   • 胡朝盛
   • 胡善玮
   • 胡朝善
   • 胡朝睿
   • 胡钦盛
   • 胡钦清
   • 胡善渊
   • 胡朝云
   • 胡博超
   • 胡寒胜
   • 胡捷齐
   • 胡博盛
   • 胡渊诚
   • 胡朝华
   • 胡?#31449;?
   • 胡捷华
   • 胡捷玮
   • 胡寒诚
   • 胡钦顺
   • 胡钦睿
   • 胡朝实
   • 胡博胜
   • 胡朝瑜
   • 胡钦翔
   • 胡朝普
   • 胡钦诚
   • 胡朝博
   • 胡捷斯
   • 胡博瑜
   • 胡捷喻
   • 胡朝顺
   • 胡朝渊
   • 胡善睿
   • 胡瀚舟
   • 胡瀚西
   • 胡峻野
   • 胡益祥
   • 胡轩祥
   • 胡轩川
   • 胡峻绍
   • 胡轩绍
   • 胡书晨
   • 胡轩晨
   • 胡峻祥
   • 胡轩崇
   • 胡峻浩
   • 胡益川
   • 胡峻伟
   • 胡峻川
   • 胡峻翰
   • 胡轩锦
   • 胡益锦
   • 胡峻霖
   • 胡新昌
   • 胡新明
   • 胡?#21525;?
   • 胡瑞恩
   • 胡银峻
   • 胡圣青
   • 胡睿峻
   • 胡瑞峰
   • 胡捷勇
   • 胡朝星
   • 胡渊信
   • 胡裕明
   • 胡钦星
   • 胡靖坤
   • 胡熙崇
   • 胡钦风
   • 胡瑞峻
   • 胡新承
   • 胡瑜峰
   • 胡靖昌
   • 胡朝勇
   • 胡裕浩
   • 胡福祖
   • 胡博春
   • 胡寒春
   • 胡瑜洋
   • 胡新祥
   • 胡瑜峻
   • 胡齐峰
   • 胡寒星
   • 胡捷施
   • 胡朝波
   • 胡瑜轩
   • 胡睿刚
   • 胡福峻
   • 胡裕昌
   • 胡寒信
   • 胡朝信
   • 胡博星
   • 胡新海
   • 胡捷风
   • 胡诚刚
   • 胡钦波
   • 胡豪书
   • 胡靖海
   • 胡玮刚
   • 胡朝拂
   • 胡?#35813;?
   • 胡瑜恩
   • 胡靖祥
   • 胡银轩
   • 胡裕海
   • 胡裕伟
   • 胡朝春
   • 胡钦泉
   • 胡钦施
   • 胡善信
   • 胡睿书
   • 胡?#30007;?
   • 胡玮峻
   • 胡捷泉
   • 胡圣崇
   • 胡靖浩
   • 胡银恒
   • 胡圣绍
   • 胡捷信
   • 胡银峰
   • 胡瑜刚
   • 胡银洪
   • 胡新雨
   • 胡圣祥
   • 胡博信
   • 胡善勇
   • 胡熙昌
   • 胡熙青
   • 胡豪刚
   • 胡诚峻
   • 胡朝风
   • 胡新浦
   • 胡?#21697;?
   • 胡新邦
   • 胡瑞刚

   胡姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 胡瀚文
   • 胡峻福
   • 胡书华
   • 胡瀚月
   • 胡瀚仁
   • 胡怀元
   • 胡峻豪
   • 胡笑豪
   • 胡瀚元
   • 胡博嘉
   • 胡尧渊
   • 胡寒云
   • 胡善博
   • 胡雄超
   • 胡博尧
   • 胡皓云
   • 胡渊博
   • 胡钦豪
   • 胡皓博
   • 胡雄豪
   • 胡皓普
   • 胡博乔
   • 胡雄皓
   • 胡景博
   • 胡博景
   • 胡杰清
   • 胡捷清
   • 胡渊云
   • 胡捷普
   • 胡博栋
   • 胡寒瑞
   • 胡云淡
   • 胡皓福
   • 胡寒超
   • 胡渊胜
   • 胡博皓
   • 胡钦普
   • 胡寒渊
   • 胡博瑞
   • 胡云寒
   • 胡捷博
   • 胡乔华
   • 胡博顺
   • 胡寒栋
   • 胡博棋
   • 胡贵博
   • 胡博诚
   • 胡棕云
   • 胡博渊
   • 胡雄杰
   • 胡朝寒
   • 胡博凯
   • 胡博云
   • 胡渊盛
   • 胡寒顺
   • 胡朝清
   • 胡博齐
   • 胡尧博
   • 胡乔云
   • 胡渊嘉
   • 胡博雄
   • 胡捷云
   • 胡杰云
   • 胡景豪
   • 胡杰雄
   • 胡博闻
   • 胡棋闲
   • 胡钦清
   • 胡雄荣
   • 胡善渊
   • 胡朝云
   • 胡皓渊
   • 胡博华
   • 胡景寒
   • 胡博闲
   • 胡棋渊
   • 胡博超
   • 胡寒胜
   • 胡杰豪
   • 胡博盛
   • 胡渊诚
   • 胡博荣
   • 胡朝华
   • 胡棋云
   • 胡捷华
   • 胡皓清
   • 胡寒诚
   • 胡博杰
   • 胡棕华
   • 胡博福
   • 胡博胜
   • 胡朝普
   • 胡杰博
   • 胡朝博
   • 胡寒博
   • 胡博瑜
   • 胡渊杰
   • 胡云轻
   • 胡棋福
   • 胡朝渊
   • 胡景清
   • 胡瀚名
   • 胡瀚舟
   • 胡瀚吉
   • 胡瀚西
   • 胡瀚曲
   • 胡峻浩
   • 胡峻翰
   • 胡峻霖
   • 胡熙乾
   • 胡博波
   • 胡新明
   • 胡棋波
   • 胡敬雨
   • 胡瑞峰
   • 胡楷邦
   • 胡熙林
   • 胡渊信
   • 胡裕明
   • 胡木瀚
   • 胡敬明
   • 胡熙崇
   • 胡钦风
   • 胡清泉
   • 胡瑜峰
   • 胡荣峰
   • 胡裕浩
   • 胡寒风
   • 胡福峰
   • 胡福祖
   • 胡博春
   • 胡寒春
   • 胡瑜洋
   • 胡晖健
   • 胡豪倚
   • 胡齐峰
   • 胡寒星
   • 胡博冠
   • 胡朝波
   • 胡敬海
   • 胡熙浩
   • 胡福洪
   • 胡熙苑
   • 胡福峻
   • 胡寒信
   • 胡熙浦
   • 胡博星
   • 胡新海
   • 胡捷风
   • 胡敬望
   • 胡月瀚
   • 胡钦波
   • 胡豪书
   • 胡熙茂
   • 胡湛明
   • 胡靖海
   • 胡朝拂
   • 胡?#35813;?
   • 胡敬浦
   • 胡皓波
   • 胡裕海
   • 胡博风
   • 胡游浩
   • 胡棋封
   • 胡敬浩
   • 胡熙海
   • 胡钦泉
   • 胡敬岸
   • 胡文瀚
   • 胡乔风
   • 胡熙国
   • 胡晖雨
   • 胡熙明
   • 胡嘉峰
   • 胡捷泉
   • 胡靖浩
   • 胡银恒
   • 胡银峰
   • 胡熙彬
   • 胡豪原
   • 胡豪高
   • 胡银洪
   • 胡新雨
   • 胡杰波
   • 胡敬秉
   • 胡荣洋
   • 胡清风
   • 胡博信
   • 胡熙昌
   • 胡熙青
   • 胡豪刚
   • 胡熙健
   • 胡朝风
   • 胡新浦
   • 胡熙若
   • 胡?#21697;?
   • 胡寒柏
   • 胡新邦
   • 胡寒波
   • 胡熙裕

   胡姓聚集地:

   迁徙分布
   至于胡氏的源地,当然是周初的封地陈国了。即今天的河南省淮阳县。从此之后,胡氏?#28304;?#20026;源地,其后世子孙逐渐向四处延伸。经过数代的繁衍,先后南达新蔡,北到山西,并成为当时的胡姓望族。再以后,又由新蔡和山西两地的胡姓向其他各地迁居、繁衍,致使遍?#20658;?#20840;中国。
   胡氏南迁,始于西晋末年。胡氏的后代,从中原?#23665;?#21335;下,先迁到安徽,然后又从安徽再迁至福建。最后由福建迁居入台湾。台湾的胡姓,至今已遍及全省。不过,居住较为集中并且人数最多的,则是台南、台北、彰化和新竹等地。
   堂号
   胡氏堂号主要是'澹安堂'。得名是由于宋朝胡诠所著的《谭?#24067;貳?/span>

   胡姓历史名人:

   胡姓始祖,虽然可以追溯到周代的满文公,可谓渊源久远。但是胡氏在早期能够名垂史册的,却并不多见。能数得上的,只有春秋时期的名士胡衍。他?#20113;?#22823;义化解?#23721;?#20043;危而名盛于世。除此之外,所知甚少。
   然而到了秦汉,胡氏有极为出色的表现。太史令胡?#22919;矗?#20316;《博学篇》七章,称为'秦篆'(?#26149;?#26469;所称?#30007;?#31686;);经学家胡母生,著《春秋公羊传》。胡安,是一位了不起的教育家,曾在白鹿山聚徒受经,司马相如便是他的得意门生之一;胡?#36965;?#21017;是一位出名的好官,他在担任襄阳太守时,筑堤灌园,曾被老百姓歌颂为'譬春之阳,如冬之日。'
   唐宋时期,是胡姓人氏才华横益、人才辈出?#30007;?#30427;时期。唐代时有诗人胡曾,宋代教育家胡安定,经学家胡安国,学者胡直?#21462;?#23435;代教育家胡安定,开?#27492;?#20195;理学的先声,曾提出'致天下之治者在人才,?#21830;煜?#20043;才者在教化,教化之所本者在学校'的主张,并?#37326;?#35762;学分经义和治事两斋,严立学规,以身示范。至于胡安国,?#29020;?#21382;史的人都知道,宋朝在王安石施行新法的时候,曾废弃先秦时期最为精辟的智慧结晶'春秋三传',将之摒诸学宫的大门之外。要不是胡安国的矢志'抢救',今天?#27663;?#22312;国人面前的传统文化的内容,很可能就是两样了。胡安国对于整个中华文而?#35029;?#21487;谓是功高五岳,难怪他身后会?#28142;?#31040;于孔?#29992;恚?#21315;秋万世受人?#25226;觥?/span>
   元代之后,史学家胡三省,明时文学家胡应麟、胡震亨,清?#26412;?#23398;家、地理学家胡渭,军事家胡林翼等,也是胡氏中名?#39592;?#31179;的人物。
   明代在文化领域较有成就的胡姓人物有学者胡居仁、胡直,伊斯兰教学者和经师胡登洲。明末有胡正?#35029;?#25797;治印、绘画,与刻工汪楷等合作,改进了彩色?#35013;?#21360;刷术。
   近现代的胡姓名人主要有:国民党右派首领胡汉民,著名学者胡适,病理学家、医学教育家胡正详,小说家胡?#36130;怠?/span>


   上一条:胡姓女宝宝起名_姓胡的女孩名字(满分/高分)    下一条:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:胡姓男宝宝起名_姓胡的l男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48749.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       福建36选7开奖结果查询今天 广东时时开奖软件 二分彩怎么玩 河北时时玩法 天津时时走势图lm0 广东十一选五任3技巧 捕鱼大亨游戏 黑龙江时时彩最新开奖结果 体彩走势图体彩中奖号 极速时时彩计划1期中