<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:17:00

   导语赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分),赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第?#23435;弧?#25130;至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。

   赵姓,宋代《百家姓》排名第一,而在2006年新百家姓排名第?#23435;弧?#25130;至2014年总人口大约有2670万,约占全国汉族人口的百分之二点三,赵姓人口第一大省是河南。那么赵姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   赵姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 赵雪嘉
   • 赵梅雯
   • 赵柏晴
   • 赵梨菲
   • 赵婕碧
   • 赵梨茹
   • 赵甜雅
   • 赵梅雅
   • 赵梅珺
   • 赵敏茹
   • 赵柏雅
   • 赵曼菲
   • 赵丽雅
   • 赵若语
   • 赵梅江
   • 赵雪菡
   • 赵梅语
   • 赵卿惠
   • 赵彦媛
   • 赵英妙
   • 赵映茹
   • 赵柳雅
   • 赵梅茵
   • 赵婧雅
   • 赵薇惠
   • 赵莺月
   • 赵柏媛
   • 赵梅淑
   • 赵若婷
   • 赵若茜
   • 赵芊茹
   • 赵蕾云
   • 赵艺涵
   • 赵薇珺
   • 赵婧菲
   • 赵盈茹
   • 赵梨珺
   • 赵婕清
   • 赵雪珺
   • 赵雪雁
   • 赵柳淑
   • 赵艺清
   • 赵曼绮
   • 赵卿雅
   • 赵若雁
   • 赵彦珺
   • 赵敏君
   • 赵柳媚
   • 赵柳普
   • 赵艺晴
   • 赵彦云
   • 赵薇涵
   • 赵若菊
   • 赵梅菱
   • 赵雪菱
   • 赵曼茜
   • 赵若菡
   • 赵梨茜
   • 赵梅惠
   • 赵梅茹
   • 赵雪茹
   • 赵曼茹
   • 赵柳茹
   • 赵?#27721;?/li>
   • 赵若菱
   • 赵柳雯
   • 赵芊雅
   • 赵柳茜
   • 赵若绮
   • 赵雪君
   • 赵柳云
   • 赵彦媚
   • 赵梅清
   • 赵盈雅
   • 赵梅妍
   • 赵柳清
   • 赵雪绮
   • 赵梨菱
   • 赵梅迪
   • 赵虹惠
   • 赵曼茵
   • 赵曼雁
   • 赵柳茵
   • 赵盈珺
   • 赵雪杏
   • 赵柏雯
   • 赵婕茜
   • 赵芍惠
   • 赵若媛
   • 赵梅嘉
   • 赵婕淑
   • 赵英雅
   • 赵卿妍
   • 赵婕华
   • 赵婕雅
   • 赵婕雯
   • 赵若茹
   • 赵梨茵
   • 赵若媚
   • 赵虹媛
   • 赵?#22025;?/li>
   • 赵梨菡
   • 赵玫茵
   • 赵薇晴
   • 赵彦婷
   • 赵英淑
   • 赵若茵
   • 赵樱晴
   • 赵梨语
   • 赵南雁
   • 赵芊涵
   • 赵梅云
   • 赵曼君
   • 赵彦晴
   • 赵梅茜
   • 赵海雅
   • 赵英晴
   • 赵盈雁
   • 赵虹茹
   • 赵若君
   • 赵莺雅
   • 赵薇媛
   • 赵敏梦
   • 赵曼嘉
   • 赵若嘉
   • 赵梅菲
   • 赵柏茜
   • 赵觅茜
   • 赵薇雯
   • 赵笛雅
   • 赵柳婷
   • 赵若欢
   • 赵若菲
   • 赵薇清
   • 赵婕绮
   • 赵婕茹
   • 赵梅碧
   • 赵海菡
   • 赵薇雅
   • 赵薇茹
   • 赵蕾雅
   • 赵雪菲
   • 赵彦雅
   • 赵梨雅
   • 赵柳惠
   • 赵蕾淑
   • 赵彦茜
   • 赵寄梦
   • 赵若雅
   • 赵梅婷
   • 赵卿茜
   • 赵若晴
   • 赵雪语
   • 赵芊惠
   • 赵玫雅
   • 赵红茹
   • 赵卿晴
   • 赵婕菲
   • 赵梅君
   • 赵若华
   • 赵若妍
   • 赵敏雅
   • 赵盼雁
   • 赵柳珺
   • 赵曼雅
   • 赵若云
   • 赵柏惠
   • 赵梨嘉
   • 赵芳醉
   • 赵桃慕
   • 赵芳霄
   • 赵桑萱
   • 赵芳漫
   • 赵桂莹
   • 赵花慧
   • 赵花醉
   • 赵芸娇
   • 赵花莹
   • 赵花慕
   • 赵芙萱
   • 赵娜萱
   • 赵芳娇
   • 赵桃漫
   • 赵凌娇
   • 赵花瑶
   • 赵纹娇
   • 赵桐霄
   • 赵薇冰
   • 赵芳萱
   • 赵娥萱
   • 赵芙醉
   • 赵桐萱
   • 赵芝萱
   • 赵芸萱
   • 赵芝瑶
   • 赵芳瑶
   • 赵桑瑶
   • 赵桐慕
   • 赵桂萱
   • 赵凌萱

   赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 赵柏晴
   • 赵梨菲
   • 赵梨茹
   • 赵甜雅
   • 赵丽雅
   • 赵彦媛
   • 赵映茹
   • 赵柏媛
   • 赵若婷
   • 赵梨珺
   • 赵韵媛
   • 赵玥婷
   • 赵艺晴
   • 赵梨茜
   • 赵婉晴
   • 赵梨菱
   • 赵梅迪
   • 赵若媛
   • 赵南晴
   • 赵婉婷
   • 赵梨茵
   • 赵虹媛
   • 赵梨菡
   • 赵薇晴
   • 赵彦婷
   • 赵樱晴
   • 赵梨语
   • 赵南雁
   • 赵梨媛
   • 赵南岚
   • 赵彦晴
   • 赵英晴
   • 赵甜绿
   • 赵薇媛
   • 赵梨翔
   • 赵丽岚
   • 赵怡晴
   • 赵柳婷
   • 赵婉裳
   • 赵梨婷
   • 赵梨晴
   • 赵梨雅
   • 赵丽媛
   • 赵梅婷
   • 赵若晴
   • 赵甜晴
   • 赵韵婷
   • 赵卿晴
   • 赵怡婷
   • 赵梨嘉
   • 赵夏瑶
   • 赵娜瑶
   • 赵娜萱
   • 赵夏蝶
   • 赵凌娇
   • 赵花瑶
   • 赵凌瑶
   • 赵芝瑶
   • 赵芳瑶
   • 赵恬瑶
   • 赵桑瑶
   • 赵玲缘
   • 赵凌萱
   • 赵桐瑶
   • 赵桃瑶
   • 赵桐蝶
   • 赵夏影
   • 赵映瑛
   • 赵丽月
   • 赵柳灵
   • 赵幽绿
   • 赵映菲
   • 赵映嘉
   • 赵丽绮
   • 赵梨竹
   • 赵南菲
   • 赵丽嘉
   • 赵丽菱
   • 赵梨羽
   • 赵艺黛
   • 赵丽嫣
   • 赵映梦
   • 赵痴梦
   • 赵甜亦
   • 赵南嫣
   • 赵怡瑾
   • 赵映蓉
   • 赵彦瑾
   • 赵南璇
   • 赵柳瑾
   • 赵虹晓
   • 赵彦璇
   • 赵柏璇
   • 赵映瑾
   • 赵娜艺
   • 赵丹嘉
   • 赵夏婉
   • 赵夏娅
   • 赵珍娅
   • 赵若瑾
   • 赵婉璇
   • 赵芳梨
   • 赵娜若
   • 赵娜樱
   • 赵梅瑾
   • 赵恬梨
   • 赵婕璇
   • 赵梨晓
   • 赵夏樱
   • 赵若璇
   • 赵芳甜
   • 赵若晓
   • 赵娜婕
   • 赵?#37027;?/li>
   • 赵英瑾
   • 赵娜卿
   • 赵娜婉
   • 赵梨瑾
   • 赵娜娅
   • 赵梨颖
   • 赵璐菲
   • 赵采丹
   • 赵黛菱
   • 赵璐裳
   • 赵璐梦
   • 赵采月
   • 赵采瑛
   • 赵璐嫣
   • 赵采菱
   • 赵黛绿
   • 赵采菲
   • 赵采裳
   • 赵采绿
   • 赵兰瑶
   • 赵黛月
   • 赵采语
   • 赵璐嘉
   • 赵璐菱
   • 赵采嘉
   • 赵采菡
   • 赵采菊
   • 赵黛嘉
   • 赵君尔
   • 赵黛瑛
   • 赵黛嫣
   • 赵璐瑛
   • 赵璐月
   • 赵黛菲
   • 赵黛菡
   • 赵采嫣
   • 赵采梦
   • 赵倚黛
   • 赵娜璐
   • 赵桂璐
   • 赵桐黛
   • 赵夏邑
   • 赵黛亦
   • 赵芙黛
   • 赵娜邑
   • 赵娜黛
   • 赵娜忆
   • 赵花璐
   • 赵倚璐
   • 赵?#26408;?/li>
   • 赵娜君
   • 赵芳黛
   • 赵璐羽
   • 赵凌璐
   • 赵桐璐
   • 赵芝璐
   • 赵娜煜
   • 赵芙烟
   • 赵芳烟
   • 赵蕊瑶
   • 赵夏烟
   • 赵花虞
   • 赵夏琪
   • 赵娜榆
   • 赵夏琦
   • 赵娜烟
   • 赵娜琳
   • 赵桑煜
   • 赵?#37027;?/li>
   • 赵芙煜
   • 赵桐虞
   • 赵恬榆
   • 赵夏莉
   • 赵芝虞
   • 赵娜虞
   • 赵夏虞
   • 赵?#22914;?/li>
   • 赵花煜
   • 赵倚烟
   • 赵夏琳
   • 赵恬琪
   • 赵芳彤
   • 赵忆瑾
   • 赵璐颖
   • 赵怡南
   • 赵夏宛

   赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 赵彩嫣
   • 赵婉瑜
   • 赵婉舒
   • 赵?#27663;?/li>
   • 赵珠嫣
   • 赵韵媛
   • 赵紫邑
   • 赵玥婷
   • 赵婉絮
   • 赵婉岚
   • 赵迎嫣
   • 赵姿翔
   • 赵婉晴
   • 赵韵岚
   • 赵怡岚
   • 赵婉婷
   • 赵秋岚
   • 赵南岚
   • 赵幽舒
   • 赵紫瑛
   • 赵?#38754;?/li>
   • 赵彩岚
   • 赵姿岚
   • 赵旋嫣
   • 赵梨翔
   • 赵?#30007;?/li>
   • 赵丽岚
   • 赵怡晴
   • 赵紫嫣
   • 赵婉裳
   • 赵婉嫣
   • 赵韵婷
   • 赵怡婷
   • 赵素影
   • 赵珊缘
   • 赵玲缘
   • 赵珊叶
   • 赵?#27827;?/li>
   • 赵倩影
   • 赵夏影
   • 赵映瑛
   • 赵韵嫣
   • 赵怡瑛
   • 赵韵瑜
   • 赵紫羽
   • 赵思瑛
   • 赵秋嫣
   • 赵?#34425;?/li>
   • 赵幽绿
   • 赵姿瑛
   • 赵春嫣
   • 赵婉如
   • 赵柔嫣
   • 赵姿嫣
   • 赵幽嫣
   • 赵怡嫦
   • 赵梨羽
   • 赵丽嫣
   • 赵怡嫣
   • 赵甜亦
   • 赵南嫣
   • 赵韵翠
   • 赵怡瑾
   • 赵幽燕
   • 赵思燕
   • 赵玥静
   • 赵珊娅
   • 赵倩婉
   • 赵夏婉
   • 赵夏娅
   • 赵珍娅
   • 赵婉璇
   • 赵素婉
   • 赵素迎
   • 赵素娅
   • 赵娜婉
   • 赵娜娅
   • 赵珊婉
   • 赵忆瑛
   • 赵采瑛
   • 赵璐嫣
   • 赵忆瑜
   • 赵忆嫣
   • 赵黛瑛
   • 赵黛嫣
   • 赵璐瑛
   • 赵采嫣
   • 赵忆翠
   • 赵夏邑
   • 赵素邑
   • 赵黛亦
   • 赵珊邑
   • 赵娜邑
   • 赵娜忆
   • 赵忆羽
   • 赵璐羽
   • 赵忆瑾
   • 赵幽思
   • 赵怡南
   • 赵夏宛
   • 赵思怡
   • 赵思玥
   • 赵柔怡
   • 赵怡思
   • 赵娜宛
   • 赵夏依
   • 赵娜依
   • 赵柔玥
   • 赵忆璇
   • 赵珊宛
   • 赵幽怡
   • 赵倩依
   • 赵玥怡
   • 赵?#23068;?/li>
   • 赵幽音
   • 赵忆晓
   • 赵素依
   • 赵怡玥
   • 赵忆静
   • 赵珊依
   • 赵优璇
   • 赵韵昕
   • 赵丽依
   • 赵思宛
   • 赵幽姗
   • 赵娅艳
   • 赵怡宛
   • 赵幽宛
   • 赵幽依
   • 赵怡彤
   • 赵怡依
   • 赵?#24180;?/li>
   • 赵韵妮
   • 赵?#23478;?/li>
   • 赵岚羽
   • 赵柔依
   • 赵韵依
   • 赵幽彤
   • 赵怡昕
   • 赵幽儿
   • 赵梨艳
   • 赵柔宛
   • 赵玥彤
   • 赵玥宛
   • 赵幽羽
   • 赵柔羽
   • 赵怡邑
   • 赵怡羽
   • 赵柔邑
   • 赵幽邑
   • 赵怡采
   • 赵思羽
   • 赵韵韵
   • 赵玥羽
   • 赵?#22914;?/li>
   • 赵素嫣
   • 赵傲岚
   • 赵傲晴
   • 赵素羽
   • 赵娜嫣
   • 赵珊嫣
   • 赵娜羽
   • 赵歆岚
   • 赵虞岚
   • 赵?#27827;?/li>
   • 赵婉令
   • 赵宸嫣
   • 赵珍羽
   • 赵夏羽
   • 赵恬嫣
   • 赵幽影
   • 赵幽蝶
   • 赵韵晓
   • 赵怡影
   • 赵翔婵
   • 赵岚影
   • 赵思影
   • 赵南影
   • 赵思缘
   • 赵柔影
   • 赵姿缘
   • 赵怡蝶
   • 赵韵璇
   • 赵映缘
   • 赵幽瑶
   • 赵婉娜
   • 赵迎夏
   • 赵迎素
   • 赵娅曦
   • 赵婉曦
   • 赵迎娜
   • 赵娅珍
   • 赵?#21150;?/li>
   • 赵岚虞
   • 赵紫呜
   • 赵婉虞
   • 赵婉凌
   • 赵迎馨
   • 赵婉馨
   • 赵婉煜

   赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 赵春惠
   • 赵紫翠
   • 赵珠惠
   • 赵紫华
   • 赵珠妙
   • 赵曼瑜
   • 赵紫云
   • 赵思雯
   • 赵彩嫣
   • 赵婉瑜
   • 赵婉舒
   • 赵?#27663;?/li>
   • 赵雪睿
   • 赵珠嫣
   • 赵柔雯
   • 赵曼舒
   • 赵紫邑
   • 赵珠瑜
   • 赵柔淑
   • 赵紫寒
   • 赵雪絮
   • 赵觅翠
   • 赵柔云
   • 赵婉絮
   • 赵紫超
   • 赵珠华
   • 赵姿翔
   • 赵旋惠
   • 赵雪舒
   • 赵春雯
   • 赵思惠
   • 赵思絮
   • 赵旋睿
   • 赵紫睿
   • 赵彩睿
   • 赵珠清
   • 赵紫雯
   • 赵秋岚
   • 赵彩惠
   • 赵幽舒
   • 赵紫瑛
   • 赵思舒
   • 赵紫惠
   • 赵?#38754;?/li>
   • 赵彩岚
   • 赵姿絮
   • 赵姿岚
   • 赵紫舒
   • 赵紫淑
   • 赵香舒
   • 赵旋嫣
   • 赵?#30007;?/li>
   • 赵紫嫣
   • 赵紫丝
   • 赵海秀
   • 赵春淑
   • 赵秋云
   • 赵曼絮
   • 赵秋雯
   • 赵彩鸣
   • 赵姿云
   • 赵雪瑜
   • 赵姿寒
   • 赵姿惠
   • 赵柔惠
   • 赵彩瑜
   • 赵紫妙
   • 赵宸婵
   • 赵素霄
   • 赵珊慕
   • 赵宸慕
   • 赵珊婵
   • 赵素影
   • 赵珊漫
   • 赵纹婵
   • 赵珊缘
   • 赵?#21512;?/li>
   • 赵珊叶
   • 赵倩慕
   • 赵倩婵
   • 赵倩霄
   • 赵?#27827;?/li>
   • 赵倩影
   • 赵韵瑜
   • 赵紫羽
   • 赵思瑛
   • 赵盼翠
   • 赵秋嫣
   • 赵柔睿
   • 赵?#34425;?/li>
   • 赵姿瑛
   • 赵柔华
   • 赵春嫣
   • 赵?#22025;?/li>
   • 赵春华
   • 赵秋碧
   • 赵香瑜
   • 赵婉如
   • 赵思睿
   • 赵秋翠
   • 赵思华
   • 赵柔嫣
   • 赵姿瑜
   • 赵姿睿
   • 赵姿嫣
   • 赵柔瑜
   • 赵怡嫦
   • 赵思碧
   • 赵春翠
   • 赵彩冰
   • 赵思嫦
   • 赵盈瑜
   • 赵思萍
   • 赵紫冰
   • 赵秋华
   • 赵旋冰
   • 赵柔嫦
   • 赵韵翠
   • 赵秋睿
   • 赵思静
   • 赵思燕
   • 赵姿洁
   • 赵思润
   • 赵柔霎
   • 赵玥静
   • 赵?#23492;?/li>
   • 赵柔凝
   • 赵姿静
   • 赵思洁
   • 赵珊娅
   • 赵珠洁
   • 赵素旋
   • 赵倩婉
   • 赵珊彩
   • 赵倩雪
   • 赵珊旋
   • 赵宸雪
   • 赵宸旋
   • 赵敏静
   • 赵素曼
   • 赵珊曼
   • 赵?#22799;?/li>
   • 赵素婉
   • 赵素迎
   • 赵纹彩
   • 赵珊悦
   • 赵珊雪
   • 赵素敏
   • 赵素海
   • 赵素娅
   • 赵宸曼
   • 赵紫静
   • 赵宸悦
   • 赵?#20998;?/li>
   • 赵纹珠
   • 赵珊婉
   • 赵霞瑜
   • 赵忆瑜
   • 赵妙瑜
   • 赵霜瑜
   • 赵初翠
   • 赵妙睿
   • 赵忆翠
   • 赵素霜
   • 赵素邑
   • 赵素妍
   • 赵珊邑
   • 赵宸霞
   • 赵素妙
   • 赵笑霜
   • 赵珊妍
   • 赵素缦
   • 赵素霞
   • 赵倩缦
   • 赵?#22909;?/li>
   • 赵珊霜
   • 赵倩霜
   • 赵?#34425;?/li>
   • 赵倩歆
   • 赵素熙
   • 赵宸熙
   • 赵素微
   • 赵?#20309;?/li>
   • 赵纹诗
   • 赵宸铃
   • 赵素钰
   • 赵?#20309;?/li>
   • 赵倩熙
   • 赵?#32418;?/li>
   • 赵纹铃
   • 赵珊诗
   • 赵思秋
   • 赵珊姗
   • 赵幽思
   • 赵柔玫
   • 赵?#26469;?/li>
   • 赵素姗
   • 赵思怡
   • 赵香思
   • 赵思玥

   赵姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 赵雪嘉
   • 赵梅雯
   • 赵春惠
   • 赵婕碧
   • 赵红惠
   • 赵敏茹
   • 赵曼菲
   • 赵珠惠
   • 赵紫华
   • 赵梅江
   • 赵珠妙
   • 赵曼华
   • 赵曼瑜
   • 赵雪菡
   • 赵紫云
   • 赵卿惠
   • 赵思雯
   • 赵英妙
   • 赵曼云
   • 赵薇惠
   • 赵梅淑
   • 赵蕾云
   • 赵艺涵
   • 赵盈雯
   • 赵盈茹
   • 赵婕清
   • 赵雪珺
   • 赵雪雁
   • 赵柳淑
   • 赵艺清
   • 赵雪睿
   • 赵曼绮
   • 赵曼萍
   • 赵柔雯
   • 赵曼舒
   • 赵敏君
   • 赵觅凤
   • 赵曼寒
   • 赵柳媚
   • 赵曼舞
   • 赵柳普
   • 赵彦云
   • 赵薇涵
   • 赵柔淑
   • 赵紫寒
   • 赵雪絮
   • 赵觅翠
   • 赵雪菱
   • 赵柔云
   • 赵盈清
   • 赵曼茜
   • 赵梅惠
   • 赵雪茹
   • 赵曼茹
   • 赵?#27721;?/li>
   • 赵曼妍
   • 赵曼碧
   • 赵曼淑
   • 赵柳雯
   • 赵雪君
   • 赵曼涵
   • 赵雪妍
   • 赵柳云
   • 赵彦媚
   • 赵珠华
   • 赵梅清
   • 赵盈雅
   • 赵梅妍
   • 赵柳清
   • 赵雪绮
   • 赵虹惠
   • 赵曼茵
   • 赵旋惠
   • 赵雪舒
   • 赵春雯
   • 赵思惠
   • 赵曼雁
   • 赵曼清
   • 赵盈珺
   • 赵雪杏
   • 赵柏雯
   • 赵芍惠
   • 赵婕淑
   • 赵珠清
   • 赵卿妍
   • 赵婕华
   • 赵婕雯
   • 赵紫雯
   • 赵若媚
   • 赵?#22025;?/li>
   • 赵玫茵
   • 赵敏涵
   • 赵敏惠
   • 赵玫惠
   • 赵英淑
   • 赵芊涵
   • 赵梅云
   • 赵曼君
   • 赵彩惠
   • 赵紫惠
   • 赵盈涵
   • 赵敏华
   • 赵海雅
   • 赵盈雁
   • 赵香惠
   • 赵敏梦
   • 赵紫淑
   • 赵香舒
   • 赵曼妙
   • 赵曼嘉
   • 赵觅茜
   • 赵薇雯
   • 赵雪江
   • 赵若欢
   • 赵海秀
   • 赵春淑
   • 赵薇清
   • 赵秋云
   • 赵曼絮
   • 赵秋雯
   • 赵彩鸣
   • 赵梅碧
   • 赵海菡
   • 赵曼惠
   • 赵姿云
   • 赵雪瑜
   • 赵姿寒
   • 赵雪菲
   • 赵曼雯
   • 赵雪云
   • 赵雪淑
   • 赵柳惠
   • 赵姿惠
   • 赵蕾淑
   • 赵香寒
   • 赵雪萍
   • 赵雪语
   • 赵海云
   • 赵曼媚
   • 赵芊惠
   • 赵玫雅
   • 赵红茹
   • 赵柔惠
   • 赵盈云
   • 赵若华
   • 赵香涵
   • 赵若妍
   • 赵敏雅
   • 赵盼雁
   • 赵紫妙
   • 赵曼雅
   • 赵若云
   • 赵柏惠
   • 赵桃慕
   • 赵芳霄
   • 赵芳漫
   • 赵素霄
   • 赵花慧
   • 赵花慕
   • 赵桃漫
   • 赵纹娇
   • 赵珊慕
   • 赵桐霄
   • 赵宸慕
   • 赵薇冰
   • 赵娥萱
   • 赵珊漫
   • 赵纹婵
   • 赵?#21512;?/li>
   • 赵桐慕
   • 赵倩慕
   • 赵桐漫
   • 赵倩霄
   • 赵纹萱
   • 赵?#23492;?/li>
   • 赵曼竹
   • 赵盈菡
   • 赵盈凤
   • 赵盼翠
   • 赵柳华
   • 赵香菱
   • 赵薇华
   • 赵盈菱
   • 赵柏华
   • 赵柔华
   • 赵若冰
   • 赵芊华
   • 赵?#22025;?/li>
   • 赵蕾碧
   • 赵春华
   • 赵秋碧
   • 赵香瑜
   • 赵玫华
   • 赵婕冰
   • 赵盈梦
   • 赵思华
   • 赵盈语
   • 赵思碧
   • 赵曼冰
   • 赵彩冰

   赵姓历史名人:

   赵匡胤:本为后周大将,'陈桥兵变',代周为帝,建立宋朝,立国320之久,使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期。
   赵文渊:北周著名书法家,擅长楷、隶书。当时碑文多出其手,又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典
   赵胜:平原君,以'食客数千人'而著称,是赵氏有史以来最负盛名的?#23435;鎩?br /> 赵?#28023;?#21363;赵武灵王,他提倡'胡服骑射',?#21363;?#39569;兵,这是中国军事史上的一大进步。
   赵之堔:清代'西泠八家'之一。
   赵之廉:清代杰出书画家、篆刻家。其书、画、篆刻对后世都有一定影响,与任伯年、吴昌硕并称为'清末三大画家'。
   赵翼?#22909;?#20195;史学家、文学家。长于史学,考据精赅,其诗与袁枚、蒋士铨齐名,并称'江右三大家'或'乾隆三大家'。
   赵孟頫:元代杰出书画家。精于正、行书和小楷,其?#21490;?#22253;转遒丽,人称'赵体'。
   赵云:三国时蜀国大将,为'五虎上将'之一。
   赵公明:相传秦时?#29611;?#20110;终南山。人称之为'赵公元帅',被奉为'财神'。

   赵姓聚集地:

   迁徙分布
   秦代,真定人(今河北正定)赵佗任南海郡龙川县令,后为南海尉,于秦末兼并桂林、南海和象三郡,建立南越国,汉高祖时?#33418;?#20026;南越王。此后,赵佗的子孙繁衍于今广东、广西一带。东汉末年,京师遭董卓之乱,洛阳人赵达避难迁居江东。唐高宗总章年间,?#24615;?#20154;赵端随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州。五代时,刘龑在广州建立南汉政权,洛阳人赵光裔、光逢、光胤三兄弟因此而在南海安家;开封人赵廷隐、赵崇韬父?#21491;?#20181;后蜀而在四川成都定居。南宋初,开封人赵用贤随宋高宗赵构南?#27185;?#31227;居江苏常熟,郑州人赵蕃移居江西上饶。南宋灭亡后,宗室赵氏散逃至澎湖、潮阳等地,后在闽、粤一带发?#29399;?#34893;。
   赵,是中国的一个大姓。在台湾亦然,被排为台湾姓氏的第四十七位。赵姓移居台湾,是清朝康熙二十二年(公元1682年)的事。当时,郑成功的儿?#21448;?#32463;就安置了赵、黄、董、?#38534;?#26446;等五姓,后来台湾各地的赵姓随之增多。康熙六十年(公元1721年)朱一贵起义,下淡水港有一名义民赵姓和;雍正初年,有赵姓?#24515;?#31119;建漳?#33722;?#27849;州两地的佃人,乾隆年间,有泉州人赵普、赵晋两人。目前,全省各地的赵姓人士,以台?#23567;?#21488;南和基隆三地为最多。后又有不少人移居海外,分布于欧?#20848;?#19996;南亚一些国家和地区。
   堂号
   '半部堂':五代后周时,赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝。宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相。他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了?#32996;?#27494;装,巩固了中央集权,想方设法,?#28895;煜?#27835;理得很好。宋太祖就问:'爱卿!你怎样把国家治得这么好的?'赵普回答说:'我不过是靠了半部《论语》罢了!'赵普死后,家人整理他的书箱,果真什么宝贝也没有,只有他活着的时候常读的一部《论语》。
   '琴鹤堂':宋朝时殿中?#36867;?#21490;赵忭是个清廉爱民的好官,人称'铁面御史'。他当成都知府的时候,一清如水。他看到人民安居乐业,就高兴地弹琴取乐。他养了一只鹤,时常用鹤毛的洁白勉励?#32422;?#19981;贪污;用鹤头上的红色勉励?#32422;?#36196;心为国。他穷得什么东西都没有,只有一琴一鹤。
   赵氏还以'天水'、'孝思'、'谷治'、'萃涣'等为堂号。


   上一条:陈姓男宝宝起名_姓陈的男孩名字(满分/高分)    下一条:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)
   本文标题:赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48730.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       北京pk10开奖结果直播 上海时时开结果查询 最新时时后一万能号 江苏十一选五走势图 广东36选7中奖规则 中网内蒙古时时结果查询 新时时彩输了好多钱 bet365体育投注安全吗 浙江61走势图2元网 极速时时是不是骗局