<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 13:58:00

   导语刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分),刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,大约占汉族人口5.5%。那么刘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   刘姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 刘松福
   • 刘哲荣
   • 刘松嘉
   • 刘哲嘉
   • 刘瀚月
   • 刘丰嘉
   • 刘晋荣
   • 刘哲语
   • 刘展荣
   • 刘松宁
   • 刘晋嘉
   • 刘宝谦
   • 刘涛荣
   • 刘宝元
   • 刘哲旭
   • 刘松豪
   • 刘伦荣
   • 刘伦旭
   • 刘瀚元
   • 刘怀元
   • 刘松陌
   • 刘建志
   • 刘柏志
   • 刘建江
   • 刘建利
   • 刘展君
   • 刘冠朋
   • 刘建君
   • 刘柏君
   • 刘瀚曲
   • 刘肖朋
   • 刘冠伯
   • 刘波言
   • 刘冠君
   • 刘哲言
   • 刘波杉
   • 刘柏江
   • 刘冠良
   • 刘泰君
   • 刘俊材
   • 刘冠江
   • 刘冠宏
   • 刘劲杉
   • 刘炫谷
   • 刘果晋
   • 刘冠贤
   • 刘松标
   • 刘松德
   • 刘泰庆
   • 刘炫毅
   • 刘泰贤
   • 刘柯辉
   • 刘风庆
   • 刘丰庆
   • 刘果伦
   • 刘波贤
   • 刘建辉
   • 刘丰毅
   • 刘涛曲
   • 刘俊贤
   • 刘果展
   • 刘俊标
   • 刘建兴
   • 刘柏毅
   • 刘劲辉
   • 刘松庆
   • 刘丰贤
   • 刘波庆
   • 刘波毅
   • 刘果凌
   • 刘松啸
   • 刘果洪
   • 刘明高
   • 刘松帆
   • 刘柏兴
   • 刘涛庆
   • 刘风啸
   • 刘果哲
   • 刘果庭
   • 刘建贤
   • 刘柏辉
   • 刘丰旭
   • 刘冠辉
   • 刘建毅
   • 刘冠德
   • 刘建庆
   • 刘俊毅
   • 刘雨高
   • 刘冠霄
   • 刘松年
   • 刘炫庆
   • 刘松全
   • 刘肖辉
   • 刘建德
   • 刘泰毅
   • 刘劲霄
   • 刘冠震
   • 刘果峰
   • 刘柏德
   • 刘丰曲
   • 刘冠兴
   • 刘松毅
   • 刘果原
   • 刘宜峰
   • 刘果恒
   • 刘冠庆
   • 刘柏震
   • 刘俊庆
   • 刘松辉
   • 刘冠标
   • 刘?#25105;?/li>
   • 刘果洋
   • 刘柏霜
   • 刘柏鸿
   • 刘瀚群
   • 刘冠鸿
   • 刘宝义
   • 刘哲桦
   • 刘冠泽
   • 刘肖谦
   • 刘瀚义
   • 刘劲鸿
   • 刘建绩
   • 刘炫谦
   • 刘建隆
   • 刘泰谦
   • 刘晋桦
   • 刘冠灿
   • 刘冠遥
   • 刘肖泽
   • 刘瀚楠
   • 刘瀚业
   • 刘柯鸿
   • 刘柏遥
   • 刘冠谦
   • 刘柯泽
   • 刘瀚敬
   • 刘雨树
   • 刘果明
   • 刘果林
   • 刘果岸
   • 刘果奇
   • 刘果易
   • 刘果杭
   • 刘果雨
   • 刘东雨
   • 刘果桦
   • 刘果龙
   • 刘东奇
   • 刘雨奇
   • 刘雨林
   • 刘昊东
   • 刘果璋
   • 刘宜霖
   • 刘雨观
   • 刘果润
   • 刘果翰
   • 刘雨东
   • 刘宜东
   • 刘雨杭
   • 刘果季
   • 刘雨果
   • 刘昊桦
   • 刘果昊
   • 刘果达
   • 刘宜润
   • 刘果东
   • 刘宜桦
   • 刘果来
   • 刘明桦
   • 刘雨桦
   • 刘东林
   • 刘果秉
   • 刘宜奇
   • 刘宜雨
   • 刘明东
   • 刘果霖
   • 刘展杭
   • 刘哲林
   • 刘展林
   • 刘晋奇
   • 刘晋枝
   • 刘晋东
   • 刘哲东
   • 刘展奇
   • 刘伦林
   • 刘展东
   • 刘哲奇
   • 刘晋宜
   • 刘哲果
   • 刘晋林
   • 刘明松
   • 刘果济
   • 刘雨松
   • 刘涛奇
   • 刘松昊
   • 刘宜松
   • 刘果谨
   • 刘东涛
   • 刘松奇

   刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 刘益宁
   • 刘哲宁
   • 刘展畅
   • 刘展玮
   • 刘宝天
   • 刘哲荣
   • 刘晋尘
   • 刘晋全
   • 刘轩全
   • 刘哲嘉
   • 刘益全
   • 刘丰嘉
   • 刘晋荣
   • 刘哲语
   • 刘晋畅
   • 刘丰硕
   • 刘展荣
   • 刘松宁
   • 刘晋嘉
   • 刘轩宁
   • 刘哲宇
   • 刘宝谦
   • 刘益光
   • 刘轩年
   • 刘展光
   • 刘展宇
   • 刘哲光
   • 刘轩光
   • 刘晋光
   • 刘宝元
   • 刘哲旭
   • 刘伦荣
   • 刘伦旭
   • 刘晋宁
   • 刘哲玮
   • 刘展羽
   • 刘哲全
   • 刘展宁
   • 刘建志
   • 刘哲利
   • 刘柏志
   • 刘哲良
   • 刘泰辰
   • 刘建利
   • 刘展君
   • 刘晋佑
   • 刘?#23383;?/li>
   • 刘益志
   • 刘展佑
   • 刘宝宇
   • 刘俊延
   • 刘泰佑
   • 刘炫均
   • 刘哲辰
   • 刘哲言
   • 刘伦辰
   • 刘展辰
   • 刘展志
   • 刘晋辰
   • 刘俊利
   • 刘冠良
   • 刘哲均
   • 刘幽志
   • 刘泰君
   • 刘炫辰
   • 刘俊材
   • 刘泰延
   • 刘轩良
   • 刘俊辰
   • 刘炫志
   • 刘炫谷
   • 刘果晋
   • 刘俊德
   • 刘松德
   • 刘泰庆
   • 刘炫毅
   • 刘炫德
   • 刘泰贤
   • 刘炫逸
   • 刘丰庆
   • 刘果伦
   • 刘丰毅
   • 刘泰磊
   • 刘俊欧
   • 刘岩哲
   • 刘俊贤
   • 刘果展
   • 刘俊标
   • 刘丰磊
   • 刘丰乐
   • 刘丰贤
   • 刘丰逸
   • 刘昊庭
   • 刘幽德
   • 刘果凌
   • 刘俊逸
   • 刘炫叶
   • 刘泰欧
   • 刘依伦
   • 刘果哲
   • 刘果庭
   • 刘丰旭
   • 刘泰乐
   • 刘冠德
   • 刘俊毅
   • 刘丰宇
   • 刘泰德
   • 刘松年
   • 刘炫庆
   • 刘松全
   • 刘建德
   • 刘昊轩
   • 刘泰毅
   • 刘彤轩
   • 刘柏德
   • 刘丰曲
   • 刘泰逸
   • 刘俊庆
   • 刘昊伦
   • 刘昊哲
   • 刘俊磊
   • 刘晋龙
   • 刘展运
   • 刘轩龙
   • 刘炫绩
   • 刘哲勋
   • 刘展龙
   • 刘益龙
   • 刘轩瑾
   • 刘轩达
   • 刘幽隆
   • 刘宝驰
   • 刘宝义
   • 刘哲桦
   • 刘哲运
   • 刘炫隆
   • 刘晋达
   • 刘哲龙
   • 刘建绩
   • 刘俊远
   • 刘炫谦
   • 刘轩道
   • 刘益达
   • 刘致远
   • 刘建隆
   • 刘展勋
   • 刘泰谦
   • 刘晋桦
   • 刘哲璋
   • 刘晋运
   • 刘冠灿
   • 刘冠遥
   • 刘轩璋
   • 刘益瑾
   • 刘泰隆
   • 刘晋璋
   • 刘哲瑾
   • 刘泰远
   • 刘柏遥
   • 刘益璋
   • 刘彤彤
   • 刘果易
   • 刘果龙
   • 刘昊东
   • 刘依征
   • 刘果璋
   • 刘昊坤
   • 刘岩龙
   • 刘昊忠
   • 刘?#20048;?/li>
   • 刘彤彤
   • 刘昊运
   • 刘昊岩
   • 刘昊桦
   • 刘果昊
   • 刘果达
   • 刘果来
   • 刘岩达
   • 刘昊龙
   • 刘昊瑾
   • 刘晋坤
   • 刘展杭
   • 刘益忠
   • 刘展忠
   • 刘哲林
   • 刘展林
   • 刘晋奇
   • 刘晋枝
   • 刘晋东
   • 刘益彤
   • 刘哲东
   • 刘展奇
   • 刘伦林
   • 刘展东
   • 刘轩忠
   • 刘哲奇
   • 刘晋宜
   • 刘哲坤
   • 刘展坤
   • 刘晋忠

   刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 刘益宁
   • 刘书宇
   • 刘展玮
   • 刘轩全
   • 刘益玮
   • 刘峻玮
   • 刘益全
   • 刘轩齐
   • 刘丰硕
   • 刘轩瑞
   • 刘益舟
   • 刘轩宁
   • 刘哲宇
   • 刘益光
   • 刘轩年
   • 刘展宇
   • 刘轩舟
   • 刘益硕
   • 刘轩宇
   • 刘轩光
   • 刘轩瑜
   • 刘轩羽
   • 刘哲玮
   • 刘展羽
   • 刘轩睿
   • 刘轩玮
   • 刘峻宇
   • 刘轩诚
   • 刘益诚
   • 刘益瑜
   • 刘信延
   • 刘益辰
   • 刘泰辰
   • 刘书佑
   • 刘幽辰
   • 刘轩余
   • 刘晋佑
   • 刘信辰
   • 刘星余
   • 刘益志
   • 刘展佑
   • 刘宝宇
   • 刘星辰
   • 刘信佑
   • 刘俊延
   • 刘泰佑
   • 刘炫均
   • 刘哲辰
   • 刘书辰
   • 刘伦辰
   • 刘轩辰
   • 刘展辰
   • 刘峻余
   • 刘晋辰
   • 刘星佑
   • 刘春佑
   • 刘哲均
   • 刘幽志
   • 刘炫辰
   • 刘星延
   • 刘泰延
   • 刘轩良
   • 刘俊辰
   • 刘益延
   • 刘幽余
   • 刘轩佑
   • 刘益壮
   • 刘信磊
   • 刘岩轩
   • 刘春逸
   • 刘炫逸
   • 刘?#35946;?/li>
   • 刘依城
   • 刘泰磊
   • 刘俊欧
   • 刘岩哲
   • 刘信卫
   • 刘丰磊
   • 刘岩峻
   • 刘丰逸
   • 刘幽逸
   • 刘幽德
   • 刘星欧
   • 刘施欧
   • 刘俊逸
   • 刘星逸
   • 刘炫叶
   • 刘幽磊
   • 刘泰欧
   • 刘星磊
   • 刘依伦
   • 刘信逸
   • 刘丰宇
   • 刘?#34892;?/li>
   • 刘昊轩
   • 刘星卫
   • 刘幽锐
   • 刘幽锋
   • 刘彤轩
   • 刘泰逸
   • 刘昌轩
   • 刘俊磊
   • 刘信阳
   • 刘展运
   • 刘轩龙
   • 刘哲勋
   • 刘星阳
   • 刘益龙
   • 刘轩瑾
   • 刘思远
   • 刘轩达
   • 刘幽隆
   • 刘幽远
   • 刘益勋
   • 刘哲运
   • 刘川磊
   • 刘俊远
   • 刘星远
   • 刘川卫
   • 刘轩道
   • 刘益达
   • 刘川逸
   • 刘致远
   • 刘展勋
   • 刘晋运
   • 刘益锦
   • 刘轩锦
   • 刘轩璋
   • 刘益瑾
   • 刘泰远
   • 刘益璋
   • 刘昌坤
   • 刘依钱
   • 刘依征
   • 刘昊坤
   • 刘金坤
   • 刘岩龙
   • 刘?#20048;?/li>
   • 刘昊运
   • 刘昊岩
   • 刘岩坤
   • 刘昌运
   • 刘尚坤
   • 刘尚勋
   • 刘岩达
   • 刘昌融
   • 刘昌依
   • 刘川玮
   • 刘晋坤
   • 刘益承
   • 刘益忠
   • 刘修依
   • 刘轩承
   • 刘川永
   • 刘益彤
   • 刘轩青
   • 刘千玮
   • 刘轩坤
   • 刘轩金
   • 刘轩忠
   • 刘哲坤
   • 刘峻坤
   • 刘展坤
   • 刘益昌
   • 刘丰岩
   • 刘远余
   • 刘临辰
   • 刘远蝶
   • 刘励延
   • 刘?#20305;?/li>
   • 刘钟逸
   • 刘灿余
   • 刘隆逸
   • 刘灿辰
   • 刘远锐
   • 刘远乐
   • 刘励佑
   • 刘钟卫
   • 刘励磊
   • 刘灿延
   • 刘钟磊
   • 刘远辰
   • 刘远德
   • 刘灿欧
   • 刘灿磊
   • 刘隆佑
   • 刘灿逸
   • 刘临磊
   • 刘远逸
   • 刘钟欧
   • 刘远锋
   • 刘远利
   • 刘远志
   • 刘灿佑
   • 刘远欧
   • 刘灿卫
   • 刘临逸
   • 刘临卫
   • 刘钟辰
   • 刘?#20305;?/li>

   刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 刘峻齐
   • 刘书宇
   • 刘书瑞
   • 刘书诚
   • 刘书睿
   • 刘峻福
   • 刘书华
   • 刘涛聚
   • 刘涛瑞
   • 刘峻玮
   • 刘轩齐
   • 刘笑豪
   • 刘轩瑞
   • 刘益舟
   • 刘涛齐
   • 刘峻诚
   • 刘轩舟
   • 刘轩瑜
   • 刘峻豪
   • 刘涛诚
   • 刘瀚仁
   • 刘轩睿
   • 刘峻宇
   • 刘轩诚
   • 刘益诚
   • 刘涛睿
   • 刘益瑜
   • 刘信延
   • 刘书佑
   • 刘信朋
   • 刘波秀
   • 刘星宏
   • 刘信宏
   • 刘信辰
   • 刘星余
   • 刘星辰
   • 刘信佑
   • 刘书辰
   • 刘书宏
   • 刘峻余
   • 刘信秀
   • 刘星佑
   • 刘书朋
   • 刘春佑
   • 刘瀚舟
   • 刘瀚西
   • 刘信江
   • 刘星延
   • 刘星江
   • 刘星伯
   • 刘星朋
   • 刘益壮
   • 刘波锋
   • 刘星震
   • 刘青书
   • 刘信磊
   • 刘昌祖
   • 刘昌恒
   • 刘春逸
   • 刘尚恒
   • 刘?#35946;?/li>
   • 刘尚祖
   • 刘金峰
   • 刘信辉
   • 刘信卫
   • 刘明峻
   • 刘岩峻
   • 刘雨刚
   • 刘星欧
   • 刘星辉
   • 刘施欧
   • 刘尚洪
   • 刘星逸
   • 刘承峰
   • 刘施锋
   • 刘信震
   • 刘尚刚
   • 刘明书
   • 刘星磊
   • 刘信逸
   • 刘星辉
   • 刘雨峻
   • 刘青峰
   • 刘?#34892;?/li>
   • 刘星卫
   • 刘波锐
   • 刘幽锐
   • 刘信万
   • 刘秋满
   • 刘幽锋
   • 刘春辉
   • 刘明刚
   • 刘昌轩
   • 刘信阳
   • 刘春泽
   • 刘星阳
   • 刘思远
   • 刘川辉
   • 刘信鸿
   • 刘信泽
   • 刘?#27721;?/li>
   • 刘星泽
   • 刘川磊
   • 刘峻霖
   • 刘星远
   • 刘川卫
   • 刘川逸
   • 刘川锋
   • 刘星泽
   • 刘益锦
   • 刘川震
   • 刘轩锦
   • 刘星鸿
   • 刘信聪
   • 刘金承
   • 刘?#26143;?/li>
   • 刘青尚
   • 刘尚昌
   • 刘明昌
   • 刘昌坤
   • 刘昌承
   • 刘昌秉
   • 刘昌霖
   • 刘昌润
   • 刘雨昌
   • 刘依钱
   • 刘金坤
   • 刘尚明
   • 刘雨青
   • 刘尚翰
   • 刘昌雨
   • 刘昌锦
   • 刘昌翰
   • 刘承雨
   • 刘昌运
   • 刘尚坤
   • 刘尚勋
   • 刘明锦
   • 刘尚霖
   • 刘昌融
   • 刘尚锦
   • 刘承昌
   • 刘昌明
   • 刘岸青
   • 刘尚岸
   • 刘昌依
   • 刘尚雨
   • 刘川玮
   • 刘书明
   • 刘千熙
   • 刘益承
   • 刘川韶
   • 刘修依
   • 刘川齐
   • 刘轩承
   • 刘书雨
   • 刘千靖
   • 刘千玄
   • 刘峻明
   • 刘千瑜
   • 刘峻昌
   • 刘川永
   • 刘川港
   • 刘川豪
   • 刘书昌
   • 刘轩青
   • 刘千华
   • 刘千玮
   • 刘书承
   • 刘川睿
   • 刘川诚
   • 刘轩金
   • 刘川靖
   • 刘川熙
   • 刘峻坤
   • 刘川瑞
   • 刘益昌
   • 刘川平
   • 刘川晖
   • 刘川弘
   • 刘尚涛
   • 刘青涛
   • 刘昌涛
   • 刘金涛
   • 刘尚济
   • 刘雨翼
   • 刘昌济
   • 刘?#20305;?/li>
   • 刘钟逸
   • 刘钟震
   • 刘千凡
   • 刘远锐
   • 刘润聪
   • 刘钟卫
   • 刘钟磊
   • 刘弥锋
   • 刘弥锐
   • 刘鸿锋
   • 刘钟欧
   • 刘钟朋

   刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 刘松福
   • 刘瀚鸿
   • 刘峻福
   • 刘?#20301;?/li>
   • 刘书华
   • 刘涛聚
   • 刘涛瑞
   • 刘瀚月
   • 刘笑豪
   • 刘涛齐
   • 刘涛荣
   • 刘峻豪
   • 刘松豪
   • 刘涛诚
   • 刘瀚泽
   • 刘涛源
   • 刘瀚仁
   • 刘瀚元
   • 刘涛睿
   • 刘怀元
   • 刘松陌
   • 刘风宏
   • 刘波江
   • 刘建江
   • 刘信朋
   • 刘波秀
   • 刘冠朋
   • 刘星宏
   • 刘信宏
   • 刘瀚曲
   • 刘肖朋
   • 刘冠伯
   • 刘波言
   • 刘书宏
   • 刘波杉
   • 刘柏江
   • 刘书朋
   • 刘瀚舟
   • 刘瀚西
   • 刘信江
   • 刘瀚名
   • 刘星江
   • 刘瀚帆
   • 刘星伯
   • 刘星朋
   • 刘冠江
   • 刘冠宏
   • 刘波锋
   • 刘星震
   • 刘昌恒
   • 刘涛帆
   • 刘尚恒
   • 刘风兴
   • 刘波辉
   • 刘柯辉
   • 刘风庆
   • 刘波贤
   • 刘建辉
   • 刘涛兴
   • 刘涛曲
   • 刘金峰
   • 刘涛冰
   • 刘信辉
   • 刘建兴
   • 刘明峻
   • 刘劲辉
   • 刘雨刚
   • 刘风震
   • 刘波庆
   • 刘星辉
   • 刘波毅
   • 刘果洪
   • 刘尚洪
   • 刘承峰
   • 刘?#20301;?/li>
   • 刘明高
   • 刘松帆
   • 刘柏兴
   • 刘信震
   • 刘涛庆
   • 刘明书
   • 刘风啸
   • 刘星辉
   • 刘柏辉
   • 刘冠辉
   • 刘雨峻
   • 刘雨高
   • 刘冠霄
   • 刘肖辉
   • 刘青峰
   • 刘波锐
   • 刘信万
   • 刘劲霄
   • 刘秋满
   • 刘冠震
   • 刘果峰
   • 刘冠兴
   • 刘宜峰
   • 刘果恒
   • 刘柏震
   • 刘春辉
   • 刘松辉
   • 刘?#25105;?/li>
   • 刘明恒
   • 刘明刚
   • 刘果洋
   • 刘柏霜
   • 刘柏鸿
   • 刘瀚群
   • 刘春泽
   • 刘波鸿
   • 刘冠鸿
   • 刘川辉
   • 刘信鸿
   • 刘信泽
   • 刘风鸿
   • 刘?#27721;?/li>
   • 刘星泽
   • 刘冠泽
   • 刘瀚晖
   • 刘瀚义
   • 刘劲鸿
   • 刘峻霖
   • 刘星泽
   • 刘川震
   • 刘星鸿
   • 刘波泽
   • 刘肖泽
   • 刘瀚楠
   • 刘风泽
   • 刘瀚业
   • 刘柯鸿
   • 刘柯泽
   • 刘瀚敬
   • 刘雨树
   • 刘果明
   • 刘果岸
   • 刘明昌
   • 刘果雨
   • 刘东雨
   • 刘昌秉
   • 刘昌霖
   • 刘昌润
   • 刘雨奇
   • 刘雨昌
   • 刘雨林
   • 刘宜霖
   • 刘雨观
   • 刘雨明
   • 刘雨润
   • 刘果润
   • 刘果翰
   • 刘明明
   • 刘尚明
   • 刘雨青
   • 刘尚翰
   • 刘昌雨
   • 刘雨东
   • 刘雨杭
   • 刘昌翰
   • 刘雨果
   • 刘承雨
   • 刘雨翰
   • 刘宜润
   • 刘明锦
   • 刘雨霖
   • 刘尚霖
   • 刘明桦
   • 刘雨桦
   • 刘果秉
   • 刘昌明
   • 刘宜雨
   • 刘明翰
   • 刘岸青
   • 刘明东
   • 刘尚岸
   • 刘果霖
   • 刘尚雨
   • 刘书明
   • 刘千熙
   • 刘书雨
   • 刘千玄
   • 刘峻明
   • 刘川港
   • 刘川豪
   • 刘千华
   • 刘川熙
   • 刘川平
   • 刘川晖
   • 刘川弘
   • 刘明松
   • 刘涛秉
   • 刘果济
   • 刘尚涛
   • 刘雨松
   • 刘涛奇
   • 刘雨涛
   • 刘明涛
   • 刘明济
   • 刘东涛

   刘姓历史名人:

   刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
   刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
   刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
   刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》?#21462;?br /> 刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永?#21619;?#24180;称汉帝,建都平阳。
   刘伶?#21495;?#37089;人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
   刘?#31119;?#20013;山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后?#24357;?#33883;亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴?#35782;?#36275;之势。其父子两代称王达43年。
   刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入?#22616;志?#20197;恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国。
   刘?#30591;杭?#27721;高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

   刘姓聚集地:

   迁徙分布
   刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向?#24189;?#21450;江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,?#22909;?#21518;迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避?#23736;?#21331;之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
   刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
   堂号
   彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
   豢龙堂?#21512;?#30456;刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
   藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着?#29031;?#19978;的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?#20426;?#20182;回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见?#27515;?#32705;后,才思更?#29992;?#25463;了。
   家乘谱牒
   河北?#32752;字?#21016;氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
   山西?#27721;?#27934;刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
   辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
   江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷


   上一条:刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)    下一条:陈姓女宝宝起名_姓陈的女孩名字(满分/高分)
   本文标题:刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48727.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       金星彩票 2019年APP自助领取彩金38 棋牌app运营需要多少钱 广西快乐双彩最新开奖结果彩宝网 3d计算机十夏天开机号 皇冠体育博彩 江苏时时快三 体彩367317混合走势图 重庆时时开奖历史结果 998棋牌代理