<delect id="he5gq"></delect>

  <div id="he5gq"></div>

   张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)

   投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 10:54:00

   导语张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分),张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   张姓人口在中国姓氏中排在第3位,共有8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。那么张姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   张姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

   • 张伦荣
   • 张哲嘉
   • 张展荣
   • 张宝元
   • 张瀚月
   • 张晋荣
   • 张晋嘉
   • 张哲荣
   • 张瀚元
   • 张棋景
   • 张景栋
   • 张云轻
   • 张杰清
   • 张寒栋
   • 张景宁
   • 张景嘉
   • 张景凯
   • 张皓荣
   • 张棋荣
   • 张智棋
   • 张智荣
   • 张尧畅
   • 张棕宁
   • 张尧智
   • 张博凯
   • 张棕云
   • 张杰栋
   • 张皓智
   • 张杰博
   • 张智尧
   • 张渊杰
   • 张乔云
   • 张渊嘉
   • 张景博
   • 张景尧
   • 张博棋
   • 张棋凯
   • 张博尧
   • 张棋豪
   • 张棋云
   • 张皓景
   • 张皓宁
   • 张贵博
   • 张皓普
   • 张乔宁
   • 张皓栋
   • 张棋闲
   • 张乔嘉
   • 张杰皓
   • 张棋皓
   • 张智嘉
   • 张博乔
   • 张杰棋
   • 张杰福
   • 张景智
   • 张尧渊
   • 张皓清
   • 张棋福
   • 张景豪
   • 张渊栋
   • 张尧博
   • 张皓福
   • 张智凯
   • 张乔华
   • 张皓博
   • 张棕华
   • 张杰云
   • 张杰乔
   • 张景寒
   • 张棋杰
   • 张雄杰
   • 张棕嘉
   • 张博景
   • 张杰宁
   • 张皓云
   • 张博嘉
   • 张乔皓
   • 张杰闲
   • 张皓杰
   • 张博栋
   • 张雄荣
   • 张景乔
   • 张皓渊
   • 张棋语
   • 张棕凯
   • 张皓嘉
   • 张杰凯
   • 张尧嘉
   • 张棋渊
   • 张棋嘉
   • 张杰豪
   • 张景皓
   • 张尧杰
   • 张景清
   • 张博杰
   • 张棋博
   • 张雄皓
   • 张乔智
   • 张杰雄
   • 张棋智
   • 张瀚吉
   • 张瀚曲
   • 张展英
   • 张哲茂
   • 张哲康
   • 张展康
   • 张伦国
   • 张展国
   • 张晋茂
   • 张晋康
   • 张哲国
   • 张晋国
   • 张晋强
   • 张哲乾
   • 张哲启
   • 张?#39592;?/li>
   • 张晋乾
   • 张展健
   • 张伦强
   • 张晋健
   • 张哲桦
   • 张株桦
   • 张皓波
   • 张敬秉
   • 张敬东
   • 张楷忠
   • 张荣耿
   • 张敬浪
   • 张楠康
   • 张熙若
   • 张棋拓
   • 张棋冠
   • 张敬振
   • 张熙健
   • 张祺奇
   • 张熙茂
   • 张荣晋
   • 张楷东
   • 张棕柏
   • 张鼎茂
   • 张棕彦
   • 张敬易
   • 张荣峰
   • 张荣哲
   • 张荣高
   • 张敬浦
   • 张敬来
   • 张乔俊
   • 张祺知
   • 张敬强
   • 张楠振
   • 张熙林
   • 张景泰
   • 张皓南
   • 张敬健
   • 张荣凌
   • 张楷国
   • 张敬岸
   • 张嘉凌
   • 张熙国
   • 张敬章
   • 张豪倚
   • 张杰冠
   • 张熙彬
   • 张楠章
   • 张楠启
   • 张楷明
   • 张琪国
   • 张楷章
   • 张木耀
   • 张敬乾
   • 张楷林
   • 张棋泰
   • 张木瀚
   • 张敬季
   • 张杰波
   • 张琪明
   • 张寒柏
   • 张敬明
   • 张楠枝
   • 张熙乾
   • 张杰泰
   • 张皓泰
   • 张豪原
   • 张棋波
   • 张棋封
   • 张棋南
   • 张荣洋
   • 张凯风
   • 张楠明
   • 张敬茂
   • 张月瀚
   • 张敬彬
   • 张敬邦
   • 张楷茂
   • 张景波
   • 张敬海
   • 张乔炫
   • 张杰炫
   • 张尧俊

   张姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 张晋尘
   • 张伦荣
   • 张展硕
   • 张哲玮
   • 张哲嘉
   • 张益宁
   • 张展荣
   • 张宝元
   • 张宝天
   • 张晋荣
   • 张晋畅
   • 张展畅
   • 张哲宁
   • 张轩宁
   • 张晋嘉
   • 张哲荣
   • 张展玮
   • 张晋宁
   • 张展宁
   • 张晋图
   • 张景宁
   • 张智棋
   • 张智荣
   • 张尧畅
   • 张棕宁
   • 张尧智
   • 张皓智
   • 张智尧
   • 张智宁
   • 张皓宁
   • 张智翔
   • 张乔宁
   • 张智嘉
   • 张景智
   • 张智畅
   • 张智凯
   • 张智图
   • 张杰宁
   • 张智硕
   • 张智玮
   • 张乔智
   • 张棋智
   • 张宝宇
   • 张展英
   • 张哲翎
   • 张晋唯
   • 张哲茂
   • 张轩章
   • 张哲康
   • 张展康
   • 张伦国
   • 张展国
   • 张展章
   • 张晋茂
   • 张晋康
   • 张哲章
   • 张哲国
   • 张晋国
   • 张哲伟
   • 张晋伟
   • 张晋强
   • 张哲乾
   • 张益章
   • 张晋章
   • 张益振
   • 张哲启
   • 张轩翎
   • 张?#39592;?/li>
   • 张伦振
   • 张轩振
   • 张晋乾
   • 张展健
   • 张晋野
   • 张伦强
   • 张晋健
   • 张哲运
   • 张晋运
   • 张益璋
   • 张轩瑾
   • 张轩达
   • 张展融
   • 张展达
   • 张益龙
   • 张轩道
   • 张轩璋
   • 张益瑾
   • 张哲璋
   • 张晋达
   • 张哲桦
   • 张晋璋
   • 张哲瑾
   • 张展龙
   • 张哲勋
   • 张展运
   • 张益达
   • 张哲龙
   • 张轩龙
   • 张展勋
   • 张鼎伟
   • 张楷忠
   • 张荣耿
   • 张棋拓
   • 张智炫
   • 张玮伦
   • 张敬振
   • 张荣晋
   • 张鼎茂
   • 张敬易
   • 张荣哲
   • 张敬来
   • 张乔俊
   • 张祺知
   • 张楠振
   • 张景泰
   • 张皓南
   • 张荣凌
   • 张嘉凌
   • 张敬章
   • 张楠章
   • 张圣章
   • 张楷章
   • 张木耀
   • 张圣昊
   • 张鼎忠
   • 张智南
   • 张棋泰
   • 张智泰
   • 张杰泰
   • 张皓泰
   • 张鼎振
   • 张智勇
   • 张棋南
   • 张鼎翎
   • 张乔炫
   • 张杰炫
   • 张尧俊
   • 张棋俊
   • 张玮庭
   • 张圣忠
   • 张天腾
   • 张棕泰
   • 张景俊
   • 张月宝
   • 张天耀
   • 张鼎国
   • 张月耀
   • 张智俊
   • 张楷彤
   • 张鼎东
   • 张鼎健
   • 张乔南
   • 张鼎烟
   • 张圣鼎
   • 张煜祺
   • 张鼎义
   • 张敬里
   • 张敬驰
   • 张楠鼎
   • 张敬照
   • 张鼎业
   • 张乔天
   • 张皓天
   • 张棕天
   • 张智元
   • 张景天
   • 张智天
   • 张棋天
   • 张智月
   • 张益光
   • 张哲全
   • 张哲旭
   • 张晋宇
   • 张轩光
   • 张展光
   • 张轩全
   • 张展羽
   • 张晋年
   • 张伦旭
   • 张哲光
   • 张展宇
   • 张益全
   • 张晋光
   • 张哲宇
   • 张轩年
   • 张晋全
   • 张天劲
   • 张天南
   • 张木俊
   • 张天幽
   • 张月泰
   • 张玉彤
   • 张月俊
   • 张木泰
   • 张天柏
   • 张古昊
   • 张旦奇
   • 张引泰
   • 张古易
   • 张冬奇
   • 张天炫

   张姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 张轩玮
   • 张轩瑞
   • 张展硕
   • 张哲玮
   • 张益诚
   • 张益宁
   • 张轩齐
   • 张轩诚
   • 张轩瑜
   • 张轩睿
   • 张轩宁
   • 张益瑜
   • 张展玮
   • 张益硕
   • 张峻玮
   • 张朝硕
   • 张朝翔
   • 张善玮
   • 张?#31449;?/li>
   • 张钦翔
   • 张捷硕
   • 张捷玮
   • 张智翔
   • 张朝玮
   • 张善维
   • 张钦玮
   • 张捷翔
   • 张智硕
   • 张智玮
   • 张朝维
   • 张宝宇
   • 张晋唯
   • 张益川
   • 张轩章
   • 张哲伟
   • 张晋伟
   • 张轩绍
   • 张轩祥
   • 张轩伟
   • 张峻伟
   • 张益章
   • 张轩晨
   • 张益祥
   • 张轩川
   • 张益振
   • 张轩翎
   • 张轩振
   • 张晋野
   • 张峻野
   • 张益伟
   • 张哲运
   • 张晋运
   • 张益璋
   • 张轩瑾
   • 张轩达
   • 张展融
   • 张益龙
   • 张轩道
   • 张轩璋
   • 张益瑾
   • 张益勋
   • 张哲勋
   • 张展运
   • 张益达
   • 张轩龙
   • 张益锦
   • 张展勋
   • 张轩锦
   • 张鼎伟
   • 张玮伦
   • 张圣祥
   • 张玮益
   • 张玮刚
   • 张圣依
   • 张睿轩
   • 张裕伟
   • 张睿恩
   • 张圣章
   • 张瑜轩
   • 张玮恩
   • 张圣昊
   • 张朝勇
   • 张玮峻
   • 张圣崇
   • 张智勇
   • 张善勇
   • 张?#38386;?/li>
   • 张?#30007;?/li>
   • 张圣青
   • 张瑞恩
   • 张钦勇
   • 张新基
   • 张玮轩
   • 张玮庭
   • 张圣忠
   • 张瑜恩
   • 张?#21525;?/li>
   • 张圣常
   • 张新伟
   • 张靖坤
   • 张捷勇
   • 张银轩
   • 张圣鼎
   • 张新圣
   • 张圣傲
   • 张圣靖
   • 张靖意
   • 张朝引
   • 张益光
   • 张轩羽
   • 张轩宇
   • 张益舟
   • 张晋宇
   • 张轩光
   • 张轩全
   • 张展羽
   • 张峻宇
   • 张轩舟
   • 张书宇
   • 张展宇
   • 张益全
   • 张哲宇
   • 张轩年
   • 张天幽
   • 张引泰
   • 张世坤
   • 张轩永
   • 张修永
   • 张轩石
   • 张晋永
   • 张哲永
   • 张玮翔
   • 张圣川
   • 张玮胜
   • 张轩耀
   • 张诚翔
   • 张畅翔
   • 张瑞翔
   • 张圣遥
   • 张秀硕
   • 张新阳
   • 张圣远
   • 张鼎阳
   • 张佑宁
   • 张玮志
   • 张圣隆
   • 张志玮
   • 张誓佑
   • 张银辰
   • 张诚均
   • 张齐辰
   • 张佑齐
   • 张玮辰
   • 张佑诚
   • 张齐佑
   • 张瑜辰
   • 张新远
   • 张秀玮
   • 张志硕
   • 张辰齐
   • 张睿辰
   • 张瑞延
   • 张瑞余
   • 张辰睿
   • 张辰远
   • 张?#21191;?/li>
   • 张佑年
   • 张佑灿
   • 张佑光
   • 张佑远
   • 张?#23621;?/li>
   • 张辰阳
   • 张秀宇
   • 张佑聪
   • 张?#26223;?/li>
   • 张辰舟
   • 张辰光
   • 张志远
   • 张秀远
   • 张轩翔
   • 张轩智
   • 张钦轩
   • 张益智
   • 张轩理
   • 张益仁
   • 张智城
   • 张益才
   • 张朝城
   • 张善轩
   • 张轩顺
   • 张朝轩
   • 张捷轩
   • 张永都
   • 张轩胜
   • 张凌翔
   • 张智轩
   • 张捷益
   • 张宝维
   • 张益玮
   • 张朝境

   张姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 张笑豪
   • 张书华
   • 张轩瑞
   • 张书诚
   • 张益诚
   • 张轩齐
   • 张轩诚
   • 张轩瑜
   • 张轩睿
   • 张峻福
   • 张峻齐
   • 张书瑞
   • 张峻豪
   • 张益瑜
   • 张瀚仁
   • 张峻诚
   • 张书睿
   • 张峻玮
   • 张善韶
   • 张善渊
   • 张捷睿
   • 张朝硕
   • 张朝华
   • 张博超
   • 张钦尊
   • 张朝翔
   • 张善玮
   • 张钦盛
   • 张钦顺
   • 张捷顺
   • 张捷朝
   • 张朝斯
   • 张?#31449;?/li>
   • 张朝顺
   • 张钦瑞
   • 张钦翔
   • 张朝云
   • 张捷博
   • 张博诚
   • 张朝韶
   • 张钦普
   • 张寒睿
   • 张捷诚
   • 张钦清
   • 张捷胜
   • 张捷云
   • 张捷善
   • 张朝瑞
   • 张捷盛
   • 张善斯
   • 张寒超
   • 张捷硕
   • 张博善
   • 张寒瑞
   • 张捷玮
   • 张钦豪
   • 张捷钦
   • 张渊胜
   • 张博顺
   • 张捷喻
   • 张朝玮
   • 张朝尊
   • 张博瑜
   • 张捷超
   • 张善维
   • 张朝盛
   • 张朝善
   • 张钦瑜
   • 张博胜
   • 张博齐
   • 张博盛
   • 张朝普
   • 张朝诚
   • 张钦玮
   • 张寒诚
   • 张钦睿
   • 张捷实
   • 张捷清
   • 张善博
   • 张朝睿
   • 张捷韶
   • 张朝清
   • 张朝齐
   • 张朝博
   • 张钦华
   • 张朝实
   • 张捷齐
   • 张钦诚
   • 张朝钦
   • 张朝银
   • 张寒胜
   • 张捷翔
   • 张渊盛
   • 张朝豪
   • 张善睿
   • 张捷瑜
   • 张雄超
   • 张钦斯
   • 张朝喻
   • 张朝维
   • 张朝瑜
   • 张瀚舟
   • 张瀚西
   • 张峻川
   • 张益川
   • 张书晨
   • 张轩绍
   • 张轩祥
   • 张峻伟
   • 张轩晨
   • 张益祥
   • 张轩川
   • 张峻祥
   • 张峻浩
   • 张峻野
   • 张峻绍
   • 张峻翰
   • 张峻霖
   • 张益锦
   • 张轩锦
   • 张朝风
   • 张捷信
   • 张钦星
   • 张捷波
   • 张新承
   • 张齐书
   • 张寒信
   • 张钦风
   • 张裕昌
   • 张圣祥
   • 张豪峻
   • 张胜春
   • 张?#21697;?/li>
   • 张新昌
   • 张博信
   • 张朝信
   • 张睿书
   • 张银峻
   • 张玮刚
   • 张善信
   • 张钦波
   • 张博星
   • 张睿峻
   • 张新祥
   • 张诚刚
   • 张善泉
   • 张靖海
   • 张博秋
   • 张朝春
   • 张睿轩
   • 张寒春
   • 张裕伟
   • 张睿恩
   • 张裕海
   • 张瑜轩
   • 张钦春
   • 张熙昌
   • 张瑜洋
   • 张福峻
   • 张新浩
   • 张朝勇
   • 张渊春
   • 张新海
   • 张朝波
   • 张福祖
   • 张银恒
   • 张裕明
   • 张玮峻
   • 张圣崇
   • 张善勇
   • 张睿刚
   • 张?#38386;?/li>
   • 张善波
   • 张?#30007;?/li>
   • 张渊信
   • 张圣青
   • 张瑞恩
   • 张钦勇
   • 张新基
   • 张捷春
   • 张诚峻
   • 张银洪
   • 张捷泉
   • 张瑜恩
   • 张瑞峻
   • 张新明
   • 张?#21525;?/li>
   • 张钦泉
   • 张靖昌
   • 张捷施
   • 张熙祥
   • 张靖祥
   • 张?#35813;?/li>
   • 张豪书
   • 张钦施
   • 张圣常
   • 张新浦
   • 张裕浩
   • 张瑞刚
   • 张新伟

   张姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 张笑豪
   • 张书华
   • 张峻福
   • 张瀚月
   • 张峻豪
   • 张瀚文
   • 张瀚仁
   • 张瀚元
   • 张善渊
   • 张朝华
   • 张博超
   • 张博渊
   • 张云轻
   • 张杰清
   • 张博闲
   • 张寒栋
   • 张博华
   • 张朝云
   • 张捷博
   • 张博凯
   • 张棕云
   • 张博诚
   • 张钦普
   • 张寒睿
   • 张钦清
   • 张杰博
   • 张捷云
   • 张渊杰
   • 张乔云
   • 张渊嘉
   • 张景博
   • 张博棋
   • 张寒超
   • 张博闻
   • 张博尧
   • 张棋豪
   • 张博善
   • 张棋云
   • 张寒瑞
   • 张云寒
   • 张钦豪
   • 张渊胜
   • 张博顺
   • 张贵博
   • 张皓普
   • 张棋闲
   • 张博乔
   • 张博瑜
   • 张杰福
   • 张尧渊
   • 张皓清
   • 张棋福
   • 张博豪
   • 张博胜
   • 张博齐
   • 张景豪
   • 张博盛
   • 张渊栋
   • 张尧博
   • 张皓福
   • 张朝普
   • 张寒诚
   • 张乔华
   • 张皓博
   • 张棕华
   • 张杰云
   • 张景寒
   • 张捷清
   • 张博云
   • 张雄杰
   • 张寒渊
   • 张善博
   • 张博景
   • 张皓云
   • 张博嘉
   • 张杰闲
   • 张朝清
   • 张博栋
   • 张朝博
   • 张雄荣
   • 张博雄
   • 张钦华
   • 张皓渊
   • 张博福
   • 张寒胜
   • 张渊盛
   • 张雄豪
   • 张棋渊
   • 张朝豪
   • 张杰豪
   • 张雄超
   • 张景清
   • 张博杰
   • 张棋博
   • 张雄皓
   • 张杰雄
   • 张瀚吉
   • 张瀚帆
   • 张瀚名
   • 张瀚舟
   • 张瀚曲
   • 张瀚西
   • 张峻浩
   • 张峻翰
   • 张峻霖
   • 张朝风
   • 张皓波
   • 张敬秉
   • 张熙浩
   • 张敬浪
   • 张熙浦
   • 张捷波
   • 张熙若
   • 张熙健
   • 张寒信
   • 张钦风
   • 张熙茂
   • 张豪峻
   • 张?#21697;?/li>
   • 张博信
   • 张熙海
   • 张荣峰
   • 张敬浦
   • 张清泉
   • 张熙林
   • 张钦波
   • 张博星
   • 张敬岸
   • 张熙国
   • 张鹤平
   • 张善泉
   • 张靖海
   • 张豪倚
   • 张博秋
   • 张寒春
   • 张熙彬
   • 张裕海
   • 张清风
   • 张游浩
   • 张博波
   • 张楷明
   • 张福峰
   • 张熙昌
   • 张瑜洋
   • 张福峻
   • 张新浩
   • 张渊春
   • 张新海
   • 张木瀚
   • 张朝波
   • 张杰波
   • 张琪明
   • 张寒柏
   • 张福祖
   • 张银恒
   • 张敬明
   • 张裕明
   • 张熙乾
   • 张豪原
   • 张棋波
   • 张棋封
   • 张善波
   • 张熙明
   • 张荣洋
   • 张寒风
   • 张凯风
   • 张渊信
   • 张楠明
   • 张福洪
   • 张月瀚
   • 张敬邦
   • 张景波
   • 张敬海
   • 张楷邦
   • 张银洪
   • 张乔风
   • 张湛明
   • 张捷泉
   • 张博风
   • 张新明
   • 张钦泉
   • 张晖雨
   • 张熙祥
   • 张?#35813;?/li>
   • 张豪峰
   • 张文瀚
   • 张敬浩
   • 张豪书
   • 张新浦
   • 张熙苑
   • 张裕浩
   • 张熙康
   • 张晖健
   • 张新雨
   • 张豪高
   • 张敬望
   • 张齐峰
   • 张银峰
   • 张博春
   • 张楠熙

   张姓历史名人:

   张良?#20309;?#27721;谋臣,安徽毫县人。刘邦称他'运筹帷幄之中,决胜千里之外。'张骞?#20309;?#27721;外交家,陕西城固人。两次出使西域,建立起了我国与中亚各国的友好往来。
   张衡:东汉科学家、文学家,河南南阳人。他在天文上一改'盖天说',提出'浑天说',绘制星象图,发明'浑天仪'、'地震仪'?#21462;?br /> 张陵:江苏丰县人,东汉末年,在四川灌县创立了'五斗米'(道)教,人称张天师。
   张仲景:东汉医学家,河南镇平人。勤求古训,博采众方,著《伤寒杂病论》,造福人民,为后人尊为医圣。
   张遂:唐朝天文学家,河南南乐人。他是世界上第一个测出?#28216;?#32447;的人。张旭:唐代大书法家,江苏苏州人。他嗜酒,?#30475;?#37257;,呼叫狂走,而后乃下笔,逸势奇绝,连绵回绕,人称'草圣'。
   张景岳?#22909;?#26397;中医理论家,浙江绍兴人。他阐发了医易相通的中医理论,对中医理论的发展,起了重大作用。张德成:清末,中国人民抗击八国联军的义和团首领。

   张姓聚集地:

   迁徙分布
   分布在各地的张氏,大体上都有分支始祖及迁徙原因。
   河东张氏,出自晋司空张华裔孙吒子,?#33489;堆翎?#23621;河东张氏;始兴(今广东韶关市东南莲花岭下)张氏,亦出自晋司空张华之后,随晋南迁,至君政,因官居于韶州曲江;冯翊(今陕西大荔县)张氏,出自东汉司空张皓少子纲,东汉时任广陵太守;吴郡(今江苏苏州市)张氏,出自张嵩第四?#24189;潰?#19996;汉时任蜀郡太守,始居吴郡;清河东武城(今河北清河县东北)张氏,出自汉留侯张?#23478;?#23385;司徒张歆,歆第协,生魏太?#25945;?#23432;岱,自?#24189;?#24473;清河,传自彝,为后魏侍中,隋末徙魏州昌乐;河间(今属河北)张氏,为汉北平文侯张仓之后,世居中山义丰;魏郡(今河南安阳市)张氏,世居平原。
   晋代有中原张氏迁至福建;唐高宗总章年间,陈政、陈元光父子奉命入闽,有中原张姓军校随从;唐?#26131;?#20013;和年间,王潮、王审知入闽,又有河南固始人张?#28010;?#21516;前往,后被封为梁国公,福建张氏,大致以居住地分为鉴湖、金?#38534;?#26495;桥等派,此后有的?#26234;?#24448;广东,均称其始祖来自河南光州固始。移居海外的张氏,现主要分布在新加?#38534;?#21360;度尼西亚、泰国、?#22369;?#23486;、美、英、法、澳大利亚、巴拿马等国家和香港地区。
   张氏在台湾仅次于?#38534;?#26519;、黄三姓,是第四大姓。台湾的张氏来自福建和广东。台湾张姓曾分金坡派、板?#25490;?#31561;多种。主要居往在彰化、台北、台南、南投等地,彰化有数为占全台人数的六分之一。与大陆张姓一样,具有三个明显的特点:一是得姓?#26174;紓?#28304;远流长;二是族大支繁,遍及全国,到处都有张氏族人在;三是人才辈出,数不胜数,从古至今,历代皆有张氏的杰出人物为中华民族的繁荣昌盛贡献力?#20426;?#31532;一个入台开基的张氏先人是张祐,来自广东梅?#24119;?#20174;清初开始,闽、粤张氏?#21483;?#26377;人移居台湾,进而又有不少人到海外谋生。
   堂号
   '百忍堂': 唐朝的时候,张公?#31449;?#19990;同居,这对当时的世风影响很大。唐高宗亲到他家请他介绍和睦相处不分家的经验。张公拿起笔来写了100个'忍'字呈给高宗。高宗很佩服,奖励了张公100尺绸?#26657;?br /> 张姓堂号还有'清河'、'金鉴''孝友'、'亲睦'、'冠英'、'燕贻'、'敦睦'、'宗岳'、'敬谊'、'源流'?#21462;?br />


   上一条:张?#24352;?#23453;宝起名_姓张的女孩名字(满分/高分)    下一条:带日字的公司名字大全_用日字起公司名字
   本文标题:张姓男宝宝起名_姓张的男孩名字(满分/高分)
   手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48721.html
   河北十一选五开奖公告
    <delect id="he5gq"></delect>

    <div id="he5gq"></div>

      <delect id="he5gq"></delect>

      <div id="he5gq"></div>

       云南十一选五手机助手 欧洲秒速赛车开奖官网地址 可以购彩的彩票app bbin电子官方网站 新疆时时结果表龙虎 重庆时时彩手机投注app vr赛车走势图 浙江体彩6十1预测今天 排三同期历史开奖号 黑龙江11选5开奖走势